Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 3 oktober 2023

September månad, fortsatt en utmaning ...


Uppdatering 20231004: Fortfarande inte fått någon månadsfaktura från Nät- & Elhandelsbolag, men noterat följande ....

Det har sedan länge varit en liten skillnad mellan det "Timspotpris" som du får när du köper respektive när du säljer elektricitet som mikroproducent (uppskattningsvis runt 1 öre/kWh). Elhandelsbolagen skriver inte speciellt mycket om detta och deras första linje i kundtjänsten verkar inte heller ha en aning om detta. Nu verkar det emellertid som om åtminstone Vattenfall (som är min elleverantör) har ökat detta påslag med runt 300% för september månad i jämförelse med tidigare (!)
Så vad är orsaken till detta, en dold avgift som skall täcka vad?

Uppdatering 20231006:
Elhandelsbolagen betalar två avgifter i samband med att de köper en kWh på elbörsen Nordpol.
En avgift för själv handeln (likt ett kurtage) till själva "Elbörsen", som faktiskt är ett vanligt Norskt A/S (Aktiebolag) och en "balansavgift", som går till Svenska kraftnät och används för att bland annat finansiera de så kallade "stödtjänster" som blivit allt nödvändigare/dyrare för att balansera elnätet som innehåller på tok för stor andel intermittenta kraftkällor, så som storskalig vindkraft.
Det är denna "balansavgift" som "tokrusat" i pris! Så vad kan vi då förvänta oss?

Antagligen att i takt med att elpriset på elbörsen Nordpol svänger allt kraftigare och når nya minimum (större och större minuspris när vindkraften överproducerar) så kommer elpriset per kWh att bestå mer av avgifter och påslag än av det som annonseras som det rörliga timpriset på elbörsen.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under september månad 2023 har KraftWerket producerat 1505 kWh

Varav 1079 kWh har sålts och 
ytterligare 198 kWh har köpts ...