Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

söndag 21 maj 2023

Ingenjören tar tempen på Elmarknaden.

"SJ SJ gamle vän, festligt att du lever än ... Du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tjut." sjöng man på 1970-talet, då för att markera att den statliga järnvägen spårat ur ... frågan är om man inte borde besjunga en urspårad elmarknad, Svenska Kraftnät och myndigheterna inom området Energi och energiförsörjning, mm på samma sätt nu på 2020-talet ...?

Det verkar som om Staten har förlorat förståndet och nu mer inte klarar av ens sina basala basuppgifter, alltså sådana gemensamma angelägenheter som vi medborgare grundade "Staten", för att sköta på vårt uppdrag och under vårt överinseende.

Så då gäller det att den enskilde medborgaren ser om sitt hus och vidtar de mått och steg som fordras för att inte längre behöva förlita sig på att "någon annan" skall se till hans/hennes legitima intressen av att ha drägliga levnadsvillkor, där tillgången på billig energi är grundläggande.

Men på en elmarknad där priset per kWh netto (utan några tillägg, moms, mm) varierar mellan -5,7 till 117 öre/kWh under en och samma vecka/dygn, gäller det att veta NÄR man köper, säljer eller använder sina kWh

Klicka på grafen för att se den i full storlek

Klicka på grafen för att se den i full storlek


Medborgaren UTAN en egen elproduktion är hänvisad till att försöka hitta ett så billigt elavtal som möjligt, vilket inte är någon lätt uppgift idag, då bundna elavtal har rena fantasipriserna, som intecknat den stora osäkerhet som råder inför kommande kalla årstider.

Medborgaren MED en egen elproduktion, men UTAN en effektiv styrning kommer nog att uppleva att investeringen inte riktigt motsvarade förväntningarna och kommer att få svårt att räkna hem någon egentlig avkastning, utöver en viss egenförbrukning.

Medborgaren MED en egen elproduktion, en effektiv styrning och möjlighet att lagra energi över ett par dagar, termiskt och/eller elektriskt kommer att bli vinnare på den oberäkneliga elmarknaden som råder.

Tricket är som vanligt, att om nödvändigt köpa billigt och i övrigt sälja dyrt ... när detta inte är möjligt, använd din egen energi. En bra referens är Energimarknadsbyråns statistik över månadens medelpris i de olika elområdena ... https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elpriser-statistik/manadspriser-pa-elborsen/

Och där är det rörliga elpriset i Elområde 3 för April, 68,7 öre/kWh att jämföra med KraftWerkNordhamnens snitt siffror på  
Köpt elektricitet, 56 öre/kWh, 12,7 öre lägre :  


Såld elektricitet, 83,178 öre/kWh, 14,478 öre högre : 


Alltså totalt 27,128 öre bättre än rörligt elpris, vilket får tillskrivas den aktiva styrningen.

måndag 1 maj 2023

Walk the Walk, before you Talk the Talk!

Debattens vågor går höga, plötsligt befolkas landet av idel experter på det mesta, inte minst energi och energisystem, så den mest naturliga frågan är, Vad har de själva gjort av sin "expertkunskap", snackar de bara eller finns det en fungerande verkstad?

Så en statusuppdatering från KraftWerkNordhamnen för april månad 2023 blir, att trotts vissa tekniska problem och produktionsbortfall, så blev det en bra månad.

Batterilagret har varit under inkörning och den omfattande avverkningen av skuggande skog börjar visa resultat ... den dagliga produktionen har ökat betydligt (30 - 50%) ...
lika så den ekonomiska styrbarheten och egenutnyttjandegraden (bra pris = sälj / dåligt pris = använd själv / slutat köpa på natt och en regnig dag).

April 2023 i preliminära siffror

Köpt (kWh) :                    120
Sålt  (kWh)  :                    866
Produktion (kWh) :          2459
Egen användning (kWh): 1593

Elnät (SEK) :                    340
Elhandel (SEK) :             -832
Skattereduktion (SEK) :  -520
Netto (Preliminärt SEK): -1012

Egen användning (65%) av produktionen tillkommer med ett ospecificerat värde.
Så en försiktig uppskattning är -1012/0,65 = -1556 SEK ...
Vilket ger en brutto elkostnad (intäkt) på - 2 568 SEK för April månad.

Då finns en betydande osäkerhet avseende intäkten för frekvensstabilisering från Svenska Kraftnät, då ersättningarna för att balansera den nyckfulla vindkraften varit extremt höga under månaden ...

Exempel: 2,2 Euro/kWh den 10 april mellan klockan 14:00 - 16:00 till den som med avtal kan ta emot överflödig effekt.