Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 27 februari 2024

Uppföljning för Elektricitetsåret 2023, hur gick det?

Kostnader
Elektricitetsköp : 6 399,08 SEK
Nätavgifter        : 5 967,74 SEK

Summa              : 12 366,82 SEK, varav skatter 6508,95 SEK

Intäkter

Elförsäljning     : -5 946,12 SEK
Nätnytta            :    -772,49 SEK

Del Summa       : -6 718,61 SEK

Skattereduktion : -6 067,20 SEK

Summa köp/sälj :   -418,99 SEK

Frekvensmarknad

10 kW, FCR-D upp januari - september 2023, -5 630 SEK
14 kW FCR-D upp och FCR-D ner oktober - december 2023, ? SEK

Uppskattad del Summa -8 500 SEK

Total Summa  -8 919 SEK

Dessutom har Elcertifikat/Ursprungsgarantier sålts för uppskattningsvis 500 kronor
Under året har 19 120 kWh producerats, varav 8 692 kWh har nyttjats "Gratis".

måndag 12 februari 2024

Äntligen faktura från Vattenfall som allt mer uppträder som ett "Krisbolag"!

Har man ett avtal som säger 12 fakturor/per år men bra skickar en på 4 månader, som dessutom omfattar 70% av årsförbrukningen, så undrar man ju hur det står till. Så hur gick det då under dessa fyra kalla månader? Tja inte så illa ...

Oktober köptes 781 kWh för 21,96 öre/kWh och såldes 384 kWh för 49,131 öre/kWh,
November köptes 1 279 kWh för 45,47 öre/kWh och såldes 72 kWh för 84,044 öre/kWh,
December köptes 2 289 kWh för 57,00 öre/kWh och såldes 45 kWh för 164,202 öre/kWh,
Januari köptes 2 047 kWh för 57,15 öre/kWh och såldes 64 kWh för 129,084 öre/kWh.
Enligt Energimarknadsbyrån så var månadsmedelpriset i elområde SE3,
33,1 öre/kWh oktober i jämförelse med mitt köppris 21,96 respektive säljpris 49,131
82,1 öre/kWh november  i jämförelse med mitt köppris 45,47 respektive säljpris 84,044
79,2 öre/kWh december  i jämförelse med mitt köppris 57,00 respektive säljpris 164,202
80,3 öre/kWh januari  i jämförelse med mitt köppris 57,15 respektive säljpris 129,084

Om vi närmare synar det egentliga elpriset vi betalar i jämförelse med det Energimarknadsbyrån presenterar så finns där en slamkrypare, nämligen att i det "köppris" som elhandelsbolaget anger på räkningen så ingår minst två kostnader som INTE öppet redovisas eller ingår i månadsmedelpriset.
De båda kostnaderna är handelsavgiften(kurtaget) till Nordpool och balansavgiften till Svenska Kraftnät och då denna kostnad inte längre är försumbar samt varierar månad för månad, förtjänar den att nämnas, nedan som ett avdrag från uppgivet köppris per kWh.

33,1 öre/kWh oktober i jämförelse med mitt köppris 21,96(-3,51) respektive säljpris 49,131
82,1 öre/kWh november  i jämförelse med mitt köppris 45,47(-4,00) respektive säljpris 84,044
79,2 öre/kWh december  i jämförelse med mitt köppris 57,00(-4,67) respektive säljpris 164,202
80,3 öre/kWh januari  i jämförelse med mitt köppris 57,15(-4,20) respektive säljpris 129,084

Vissa hävdar att solpaneler inte fungerar på vintern och visst produktionen är kanske inte optimal under årets mörkare månader, men ack så värdefull ... Produktionen under perioden var hela 1650 kWh och egenanvändningen respektive självsjälvförsörjningsgraden,  
1005 kWh i oktober, varav 384 kWh såldes och 781 kWh köptes (Egenanv. 61,8%, Självförs. 44,3% ).
301 kWh i november, varav 72 kWh såldes och 1 279 kWh köptes (Egenanv. 76,1%, Självförs. 15,2%).
93,9 kWh i december, varav 45 kWh såldes och 2 289 kWh köptes (Egenanv. 52,8%, Självförs. 2,1%).
250 kWh i januari, varav 64 kWh såldes och 2 047 kWh köptes (Egenanv. 74.4%, Självförs. 8,33%).