Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 27 februari 2024

Uppföljning för Elektricitetsåret 2023, hur gick det?

Kostnader
Elektricitetsköp : 6 399,08 SEK
Nätavgifter        : 5 967,74 SEK

Summa              : 12 366,82 SEK, varav skatter 6508,95 SEK

Intäkter

Elförsäljning     : -5 946,12 SEK
Nätnytta            :    -772,49 SEK

Del Summa       : -6 718,61 SEK

Skattereduktion : -6 067,20 SEK

Summa köp/sälj :   -418,99 SEK

Frekvensmarknad

10 kW, FCR-D upp januari - september 2023, -5 630 SEK
14 kW FCR-D upp och FCR-D ner oktober - december 2023, ? SEK

Uppskattad del Summa -8 500 SEK

Total Summa  -8 919 SEK

Dessutom har Elcertifikat/Ursprungsgarantier sålts för uppskattningsvis 500 kronor
Under året har 19 120 kWh producerats, varav 8 692 kWh har nyttjats "Gratis".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar