Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

måndag 31 januari 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 33, "men vad kan man då göra som enskild konsument?"

I dyningarna av det minst sagt dramatiska energiåret 2021, som verkar fortsätta in i 2022, så ställer sig många hårt prövade medborgare frågan, "Vad kan jag som enskild konsument göra för att rädda min privatekonomi?"

Frågan är enkel, men svaret är ganska komplicerat, men skall försöka göra det så pedagogiskt som möjligt.

Vi kan börja att dela in "enskild konsument" i tre typer utefter din boendeform:
1) Egnahemsägare med eget hus/gård etc ...
2) Bostadsrättsinnehavare ..
3) Hyresgäst.

Och varför det, jo dina möjligheter att påverka din situation är olika.
Du som har en bondeform enligt 2) och 3) kan inte själv bestämma eller göra mycket utan att din fastighetsägare eller bostadsrättsförening gör så som du vill.

Så fokuset kommer här att ligga på dig som har en boendeform enligt 1) och själv kan bestämma.

De flesta hus/familjer på våra breddgrader använder energi för boende och transporter på lite olika sätt, beroende på säsong. Därför kan det vara på sin plats att just skilja på de olika säsongerna, den mörka och resten av året.

Ingenjörens absoluta rekommendation är:
1) Skaffa dig en egen energikälla som ger "gratis" elektricitet,
2) Använd dig av det du redan har, för att lagra energi (som varmvatten etc etc),
3) Skaffa dig överblick och kontroll på din egna produktion, konsumtion och lagring av energi,
4) Styr aktivt din konsumtion, köp och sälj ENDAST då det är till din fördel, annars lagra ..
5) OM du fixat 1) - 4), överväg ett energilager där du kan spara elektrisk energi som gör natt till dag och regn till solsken ..
6) Eventuellt överväg att skaffa dig en batteribil OM du kan räkna hem den ekonomiskt.


fredag 28 januari 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 32, "fällan med ett bundet elpris"

Så här i tider då allt fler människor har fått upp ögonen för vart vi har hamnat med den förda energi politiken så möter man ofta ett motargument:
"Jag har ett bundet elpris hos elhandelsbolaget X och det är bara Y öre/kWh" eller
"Jag har elkostnaden inkluderad i min hyra, så det påverkar inte mig"

Så då är man trygg med att någon annan betalar för den elpriskatastrof som pågår ... tror inte det ..

Sitter du i en lägenhet så skulle jag frukta den kommande hyresförhandlingen och de hyreshöjningar som du kommer att få .. det finns inga fria måltider som du slipper betala ...

Har du ett eget bundet elavtal med elhandelsbolaget X så är det bara att lyckönska dig ... om inte det avtalet är för bra och ditt elhandelsbolag går i putten då det inte har råd att betala dyrt och sälja (för)billigt, för då händer något riktigt obehagligt ... då anvisas du till ett annat elhandelsbolag och får betala helt andra priser ... utan att du får bestämma ...

söndag 23 januari 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 31, "ett försök att bevara ett orimligt system"

Den för tillfället sittande regeringen har nu, förmodligen lagt historiens dummaste förslag, då man föreslår ett bidrag till medborgare som helt enkelt betalar de orimliga energiskatter som man själv drivit igenom, men nu fått kalla fötter (om skämtet tillåts), när medborgarna nu inser att de blivit "mjölkkossor" i ett helt sjukt skattesystem.

Vad har då hänt, jo regeringen har föreslagit Riksdagen om att besluta om att ge ett bidrag till hårt prövade medborgare som har blivit lidande av den huvudlösa politiken som gjort energi, denna livsnödvändighet, på tok för dyrbar och vi riskerar att se "energifattigdom" även här i Sverige.

Tanken är att de som har en viss energiförbrukning under december 2021, januari - februari 2022, skall få ett bidrag för att inte bli för arga och upprörda, bidraget,"Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december 2021, januari och februari 2022 och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. I tabellen nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation."
Så låt då Ingenjören förklara lite.
Allt sedan den så kallade "avregleringen" av elmarknaden har vi följande situation:

1) Du och din bostad/företag är fysiskt ansluten till ett elnät, där dess ägare har en koncession (ensamrätt) på att distribuera elektricitet i ett visst område. Detta elnät kräver en del omvårdnad och skötsel samt drabbas av en massa olika statliga dekret som kostar pengar. Av tradition så finns det en fast avgift för att ansluta sig till och vara ansluten till detta elnät. Efter avregleringen har dessutom en avgift för varje kWh som transporteras till din anläggning tillkommit.

I mitt område är det Ellevio (gamla Fortum) som äger elnätet och har koncession (monopol) på att distribuera elektricitet och de har följande fasta abonnemangskostnader:
16A, 210 kronor/månad + 25% moms = 262,5
20A, 288 kronor/månad + 25% moms = 360
25A, 368 kronor/månad + 25% moms = 460
35A, 550 kronor/månad + 25% moms = 687,5
50A, 850 kronor/månad + 25% moms = 1062,5

Samt en rörlig elnätsavgift för varje kWh som de överför på 20,5 öre + 25% moms = 25,63

2) Du vill ju gärna några kWh levererade till din anläggning/bostad/företag, så då måste du ju sluta ett avtal med något elhandelsbolag som vill göra detta. Här råder fri konkurrens, där du kan välja den leverantör av kWh som passar dig bäst, MEN det är en "fri konkurrens", med vissa begränsningar, ingen kan i längden leverera billigt och köpa dyrare. Det finns en gemensam Nordisk elmarknad, där priset på en kWh sätts timme för timme 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
Den medvetne konsumenten bör hålla järnkoll på Nordpool https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Hourly/?view=table

Även denna aktör, elhandelsbolaget, har statliga dekret som belastar deras verksamhet, ett exempel är att de måste ha ett "Cesarkonto" hos Energimyndigheten och köpa "Elcertifikat" i paritet med deras försäljning av elektricitet.

Elhandelsbolaget försöker givetvis få ihop en verksamhet som är vinstgivande, vilket säkert inte är så lätt när man säljer något, i stark konkurrens och som kunden vet exakt vad den kostar i inköp, timme för timme 24 timmar per dygn, 7 dar i veckan, 365 dagar per år.
Vanligen erbjuder elhandelsbolaget i huvudsak två avtalsmodeller:

Rörligt elpris, antingen tim-mätt, alltså timme för timme eller ett slags månadsmedelpris.
Bundet elpris, där man får ett pris per kWh som skall gälla under den period man avtalar.
Här tar alltså elhandelsbolaget en risk, att det elpris som man erbjudit blir till en förlustaffär och det har hänt att elhandelsbolag räknat fel och slagits ut från marknaden. Exempelvis, vad händer om det elhandelsbolag jag har ett treårigt avtal med, går i konkurs? En synnerligen intressant fråga, som förtjänar ett helt eget inlägg och inte tas upp här.

För att finansiera sin verksamhet, brukar elhandelsbolaget försöka ta ut en fast månadsavgift samt ett "påslag" på priset för varje kWh. Dessutom så måste de ju skaffa sig det antal "elcertifikat", som motsvarar deras årliga försäljningsvolym i antal MWh, samt lägga på 25% moms på hela klabbet.

Här tycker Ingenjören att man som kund skall vara extremt hård i sina förhandlingar och kräva att hela den fasta avgiften rabatteras och lika så "påslaget" på priset för varje kWh och istället eliminera elhandelsbolagets risk, genom att ha timdebitering och alltså betala det de kostar timme för timme.

En annan intressant post i räkningen från elhandelsbolaget är den för "Elcertifikat", i mitt fall så har Vattenfall uppgivit sig ha en kostnad för Elcertifikat på 1,40 öre/kWh + 25% moms, och snittvärdet på ett "Elcertifikat" varit 1,43 öre/kWh + 25% moms, under december.
Om man har ett eget SolKraftWerk så är ju december ingen höjdarmånad men lite sålt blir det ju ..3) Den gamla devisen om att beskatta "livsnödvändigheter och fattigt folk" gäller mer än någonsin och visst är energi en livsnödvändighet och Staten har lagt över allt mer av sin överfinansiering till just energiskatter. De följande exemplen kommer från Elområde 3, vilket är det område där överlägset flest abonnenter finns. I övrigt är Sverige indelat i 4 elområden, sedan 2011, efter Danska protester mot att det var för billig el i gränsområdena vilket skulle snedvrida konkurrensen.
Idag så gäller följande energiskatter på en kWh elektricitet :
Elområde 1 och 2: 26,4 öre + 25% moms = 33 (26+25%moms=32,5 öre 2021)
Elområde 3 och 4: 36 öre + 25% moms = 45 (35,6+25%moms=44,5 öre 2021)

Staten är idag den aktör som tjänar mest på varje kWh som uppstår, överförs och används:
Så utöver vissa specifika avgifter och pålagor hos elproducenter av visst slag, exempelvis kärnkraften och småskalig vattenkraft, så gäller följande:
Energiskatt 35,6 öre/kWh
Elcertifikat 1,4 öre/kWh
Mervärdesskatt (moms) 25% på allt, även skatt på skatten. 

Så hur är då den föreslagna "elpriskompensationen" tänkt att fungera?
Jag använder mig av Ellevio:s information till sina nätkunder, då det är svårt att hitta någon bättre information från andra källor.

Det intressanta är att nu kommer de som är "åtminstone lite smartare än en femteklassare", att få helt gratis elektricitet under december - februari och inte kommer vi att rösta (S) eller (MP) för det ...

Den som kan köpa billigt och styra sin förbrukning, kommer att göra en riktigt god affär ..

En otroligt god affär att köpa för 10-20 öre och få 160 öre i "bidrag".


söndag 9 januari 2022

KraftWerk Nordhamnen i siffror för 2021

År 2021 har varit ett speciellt år, inte likt något annat. Bland annat har problem med värmesystemet gjort att den sedvanliga övergången till uppvärmning med fasta bränslen under den mörka årstiden inte kunnat göras och energin för konsumtion har till 100% utgjorts av elektricitet.

Dessutom har laddning av elfordon (batteribilar) för första gången gjorts från anläggningen och någon särredovisning av detta görs inte, likväl har ett antal hundra liter bensin/diesel ersatts av "gratis" elektricitet från solen. 
Under året har även ett batterilager på cirka 12 kWh installerats, som kommer att göra behovet av köpt elektricitet, i det närmaste obefintligt under merparten av 2022 och alla följande år.

KraftWerket producerade närmare 15 MWh, trots de stora produktionsbegränsningar som gjorts, varav
cirka 8,7 MWh såldes. Under året köptes cirka 6 MWh, vilket är en på tok för hög siffra, ändå och skyhöga elpriser till trots så slutar det på ett positivt resultat, alltså att den totala energikostnaden över året landade på plus inklusive ALLT, både skatter, nätavgifter och fasta avgifter. 


Andelen av elkostnaden som år skatter i form av energiskatten eller mervärdesskatt (även mervärdesskatt på energiskatten) är förfärande hög och borde snarast avskaffas ...
Egenförbrukningen, alltså den elektricitet som förbrukas utan att mätas är 6309 kWh och till ett värde av snittpriset av den köpta elektriciteten över året på 0,54 kronor/kWh så betingar den ett värde på 3382 kronor, men sannolikt så är den ekonomiska nyttan betydligt större, exempelvis om den laddats in i en batteribil som sedan på dessa 6309 kWh rullat cirka 3 000 mil och ersatt minst 1 500 liter diesel á 20 kronor, alltså 30 000 kronor. 

Till detta så kommer 15 ursprungsgarantier som ytterligare kommer att sockra resultatet, med ett idag okänt belopp.