Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 3 juni 2023

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 39, "Minuspriserna i maj, hur hantera det nya normala?"

Total El-intäkt för maj 2023: 1734,80 kronor, eller i snitt 2,33 kronor/timme.

Många mikroproducenter står handfallna, vad göra när elpriset är "noll" eller "minus" under stora delar av dygnet? Sociala medier har fyllts av oroliga frågor från tusentals människor som ser vinsterna från sin investering hotad, något som jag uttryckte som, "Att investera i en egen energiproduktion kommer att vara en avgörande fördel, om man gör det utifrån sin egen situation och med en egen strategi, annars kommer det att sluta med att DU tar kostnaderna och någon annan vinsten", redan i augusti 2019 i "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 18
Elpriset i SE3 per timme 28 maj 2023
" ...
Det du som mikroproducent behöver göra är att
1) sälja BARA när du får tillräckligt bra betalt,
2) avstå att köpa och ANVÄND istället din egen energi,
3) LAGRA din energi, termiskt eller elektriskt ...

Så med ett "köppris" på 33,8 öre/kWh 

och ett "säljpris" på 58,195 öre/kWh så är den egna produktionen betydligt högre värderad än "noll" eller "minus" ... 

Lägg sedan till att försäljningen är nästan 11 gånger större än antalet köpta kWh ...


Den totala egna energiproduktionen under maj månad var 3878 kWh, av vilka 2084 kWh (54%) kunde nyttjas och endast 1794 kWh (46%) såldes till ett 72% högre pris/kWh än det köpta.
Energimarknadsbyrån har räknat fram ett Månadsmedelpris för de olika elområdena och för SE3 är detta 39 öre/kWh (exklusive alla påslag, skatter, mm). 
I jämförelse med "Månadsmedelpriset" på 39 öre/kWh, står sig ett "köppris" på 33,8 öre/kWh (13,33% lägre) och ett "säljpris" på 58,195 öre/kWh  (49,22% högre) bra!
Klicka på tabellen för att komma till EnergimarknadsbyrånTotal Intäkt för maj 2023: 1734,80 kronor
, eller i snitt 2,33 kronor/timme.

Försäljning            (1794 kWh)    1044,01 kronor
Köp                         (167 kWh)       -76,61 kronor

Elöverföring                                  -309,00 kronor
(Inklusive fastavgift, energiskatt och moms).
Skattereduktion    (1794
 kWh)     1076,40 kronor

Tillkommer Ursprungsgarantier för 3878 kWh.
Egenanvändning av 2084 kWh