Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 23 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 21

För att din investering i egen elproduktion skall bli lönsam på sikt, så måste du förbereda dig på att kunna styra & reglera din konsumtion bäst och därmed krävs en förmåga att skapa en egen avsättning för produktionen, även när elhandelsbolagen inte vill betala bra! Så då krävs "tyngre" investeringar i exempelvis eget energilager och/eller laddstation för elfordon ..


Vem har påstått att livet som Solelproducent är lätt, tur att man har en rätt stark-maskinpark ;-)
Första steget i Laddstation KraftWerkNordhamnen taget, då den massiva matarkabeln på 5x16 mm installerats, nu väntar vi bara på själva laddstationen från myEnergi ..

tisdag 20 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 20

Har sedan 2015 propagerat för att egenförbrukning, eller möjligheten att själv kunna VÄLJA egenförbrukning, är bästa sättet att nyttiggöra din elproduktion, då du kan förvänta dig att både staten och elbolagen kommer att göra vad de kan för att göra vinsten av DIN investering till SIN.

Hittade helt nyligen detta lilla företag "Down Under", som skapade minst sagt habegär ...

 
Vore inte fel att ha två Redflow ZCell á 10 kWh, jämna ut produktion mot konsumtion och därmed nästan 100%-igt kunna manövrera ut samtlig så kallad Energi- & Skattepolitik de kommande 30-åren.

Här är några faktiska siffror som gäller för mina anläggningar, i juni 2019, med ett tämligen bra avtal (samma sedan september 2015), där jag säljer för Timspotpris + 40 öre och köper min el från samma elhandelsbolag för inköpspris, utan några påslag (varken fasta eller rörliga) än elcertifikats kostnaden.
Nätbolaget, Ellevio, en helt annan historia, så här gäller det att:
1) ha LÄGSTA möjliga huvudsäkring (= 3*16A)
2) själv mäta sin elproduktion och INTE bara den elproduktion som exporteras över nätbolagets nät.
3) noga parera alla de tariffändringar de gör.
I tabellen ovan kan man utläsa vad en "Köpt kWh" kostat (-) och vad en "Såld kWh" inbringat (+), exklusive fasta nätavgifter. Ett pris för en Såld kWh som motsvarats av ett motköp på en kWh, samt värdet på en "egenförbrukad kWh" så som ersättning för en Köpt kWh med en användning som hushållsel.
Riktigt intressant blir det när vi börjar ersätta fullständigt och vansinnigt överbeskattad energi, så som fordonsdrivmedel, med egen solel ...

Låt oss anta ett literpris på cirka 16 kr/liter och att bilen förbrukar en halv liter per 10 km i snitt, alltså 8 kronor/10 km. En modern elbil förbrukar någonstans mellan 1,0 - 2,0 kWh/10 km, helt plötsligt blev den egenförbrukade kWh värd mellan 8 - 16 kronor.

måndag 19 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 19

Med anledning av de många aningslösa kommentarerna från fastighetsägare som vill satsa på en egen anläggning för mikroproduktion av elektricitet, så påminner jag om de gällande reglerna för att vara just "Mikroproducent" ... och det är, utöver vissa dimensioneringskrav på din anläggning, att man KÖPER mer elektricitet än man SÄLJER på årsbasis!!

I ellagen står det så här:
“En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.” Om man är nettoproducent under ett år har nätbolaget rätt att ta ut en avgift för inmatningsabonnemanget och det sänker ekonomin. 
Kostar exempelvis 2 025 kr/år, inklusive moms, hos Mälarenergi. Men det är inte alla nätbolag som tar ut denna abonnemangsavgift, så det är bäst att kolla med sitt nätbolag.

Så hur gör du då om du vill få bästa möjliga avkastning på din investering och inte tänker köpa massor av den "Dyrel" över elnätet, vilket ju var anledningen till att du investerade i egna solpaneler?

Då skall du ha en anläggning där du kan styra din konsumtion (+/-) gentemot nätbolaget och har bättre alternativ än att sälja din el till vilket pris som helst!

söndag 18 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 18

Efter publiceringen av "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 17" har många hört av sig och önskat mer detaljerade beskrivningar om varför, hur och med vilken utrustning KraftWerk Nordhamnens båda aggregat är byggd av, så här kommer den.

Varför en produktionsanläggning för Solel?: Jo den vrider makten ur handen på storebror som överträffar Franska Revolutionen och introduktionen av Ångmaskinen som kraftkälla!
På Orust, Sveriges tredje största riktiga ö, efter Gotland och Öland, den solenergitätaste kommunen i landet (per capita), är vi vana vid en hög nivå av självständighet och självhushållning, inte minst i fråga om energiförsörjning.

Det började med en solentusiast Håkan alias Inka Energi, som höll föredrag, utbildningar och sålde utrustning till självbyggare av solfångare över hela landet på 1990-talet, som nöjd ägare till en av dessa solfångare kändes det naturligt att vända sig till samma installatör för att 2015 installera det första aggregatet KraftWerk Nordhamnen 1. Nu är ju solpanelhårdvaran mer komplicerad än solfångare, både avseende affärsmodell, garantier och teknik så egentligen är ju installatören bara sista länken i en värdekedja, där grossisten/importören dominerar.

Exempel: Om 20 år tycker du att dina paneler är lite tröttare än de borde vara och du vill åberopa effektgarantin, roligt om det då finns en grossist/importör att vända sig till.

Därför valde jag att handla utrustningen från Kraftpojkarna och Solaredge skulle dock aldrig drömma om att överlåta själva systemtänket till en leverantör (vilket är lika korkat som att lita på Microsoft, Apple eller Google:s affärsmodeller).

Allt tyder på att energimarknaden, skattesystemet och själva samhället är i stark omvandling och i slutändan kommer att belöna de prosumenter (producenter/konsumenter) som är oberoende av dessa..
Att investera i en egen energiproduktion kommer att vara en avgörande fördel, om man gör det utifrån sin egen situation och med en egen strategi, annars kommer det att sluta med att DU tar kostnaderna och någon annan vinsten.

Hur då? :
Hela systemet är designat för att INTE onödigtvis interagera med nätbolag som har koncessionen i området, tvärt om, anläggningen skall fungera som ett modernt stelth-system och kunna ändra sin karaktär utåt, utefter vad som för tillfället är bäst.
Som ett "Svart Hål" mellan mitten av februari till mitten av november om detta inte är lönsamt, utan allt går till egen användning, överskottet säljs endast då detta är lönsamt för dig.
Som en "Elefant" vissa dagar/timmar på året har Elenergin ett lågt/noll/negativt marknadsvärde, (detta har ännu inte slagit igenom till konsumenter utan endast mellan handelsbolagen), så blir din anläggning en elefant som slukar noll eller minusprisad el.
Någonstans mitt emellan. beroende på dina förutsättningar och din anläggning.

Här kommer behovet av en egen elcertifikatsmätare in, för du vill väl ha Ursprungsgarantier och Elcertifikat/för HELA din produktion oavsett vad du sedan använder den till?
Har du förresten funderat över hur du skall sälja dessa EC/UG, till vem och till vilket pris? För någon fungerande marknadsplats för detta finns inte. Emulsionen eller nu mer CheckWatt levererar den överlägset bästa lösningen idag, som bygger på att man som enskild Prosument delar på risk/belöning enligt ett i förväg väldefinierat avtal, en lösning som jag starkt rekommenderar.

Visserligen finns det ännu en skattereduktion på 60 öre för egen elproduktion som motsvaras av ett motköp av el på samma nivå ... Men en köpt kWh är mer än 60 öre dyrare än en egenproducerad!

Exempel 1: Du producerar massor av el men köper nästan ingen "Dyrel" över nätbolagets nät -> liten eller ingen skattereduktion
Exempel 2: Du producerar massor av el, som du säljer enligt ditt avtal med elhandelsbolaget, men köper lika mycket, dubbelt så dyr el under året -> skattereduktion för hela din försålda volym.
Exempel 3: Du producerar inte så mycket el, utan är lite av typfallet av Mikroproducent, en netto konsument som bara kryddar lite med egen produktion.

Kontentan är att varje köpt kWh är mer än dubbelt - tredubbelt så dyr som en egenproducerad och om du dessutom får betalt för dina EC/UG så är det inte längre intressant att sälja och dra på sig alla onödiga skatter och avgifter.

Tänk så här: Jag investerar i en anläggning som producerar 10 000 kWh under ett år, jag mäter, rapporterar och får mina EC/UG på hela produktionen (oavsett vad jag gör med den), jag kan dessutom använda hela produktionen till att eliminera köpt energi i form av hushållsel eller drivmedel till ett elfordon och beroende på hur jag använder mina producerade kWh så har de olika värde, men nästan alltid högre i egen nytta än som försåld.

Vi räknar med att anläggningen kommer att (HELT) eliminera behovet av att köpa energi för boende eller transporter för två långpendlande bilar (6000 mil/år), tre-fyra vintermånader undantaget.
Hur tänker du?

lördag 17 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 17

Efter publiceringen av "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 16" och ett konkret bevis på att det går att "nästan" släcka ut behovet av köpt energi, har jag har fått många och nyfikna frågor OM det verkligen är möjligt att "lillebror" manövrera ut "storebröderna" på energimarknaden, Staten och de stora elnätsbolagen/koncessionshavarna och bli vinnaren i spelet om gratis energi? 

Nedan följer bilden av anläggningens Köpt/Såld energi som Elnätsbolaget har för mars månad.Svaret är JA, så här kommer en mycket grov beskrivning:

Förutsättningar: 
1) Du har idag, eller kommer att få, ett behov av energi för boende, transporter, etc som inte är försumbart. 

2) Du har tillgång en egen fastighet som kan användas för installation av solpaneler för alstrande av elektricitet. 

3) Du har en privatekonomi som tillåter investeringar på längre sikt. 

Steg 1: Lista dina behov av energi idag, imorgon samt hur du skaffar dig denna energi, till vilken kostnad och hur du ser dina behov 25-30 år framöver.

Steg 2: Sätt dig in i och bilda dig en välgrundad uppfattning om hur du tror att energipriser, samt beskattningen av denna, kommer att utvecklas under de närmaste 25-30 åren. 

Steg 3: Analysera dina fakta och fundera över om det du kommit fram till kommer att påverka ditt vardagsliv och i så fall om du behöver ändra din egen strategi för framtiden. 

Steg 4: Fatta ett noga övervägt men djärvt beslut! 

Steg 5: Implementera ditt beslut och lev med dess konsekvenser!

Några fakta inför ditt beslut:
Just Nu får du en skattefri direktavkastning på ditt investeringsbeslut i Solceller på 30%, vilket innebär att du efter beviljad ansökan, får 3 kronor av varje investerad 10 krona, direkt i handen efter avslutat/redovisat projekt. (Tål en jämförelse med de flesta sparformer/investeringar). 

En egen elcertifikatsmätare/rapporteringssystem ryms inom bidragsberättigad investering och är ett måste om du skall klara att parera framtida ändringar av affärsmodeller och skattesystem! 

Räkna INTE med att du i längden kommer att göra en god affär på att sälja den el som du producerar, även om det för tillfället är både möjligt och lönsamt OM du tecknar avtal med rätt elhandelsbolag. 

Vilka andra "tröga" energilagrande system har du redan (Varmvattenberedare, Golvvärmesystem, ackumulatortankar, bubbelpooler/simbassänger, etc )?
Även större energiförbrukare, så som värmepumpar, kylanläggningar, större kompressorer, etc som du skulle kunna styra till att arbeta endast då du har egen gratis elektricitet? 

Missa inte möjligheten att söka investeringsbidrag för ett eget energilager! 

Är du trött på att betala nästa 20 kronor för en liter bensin eller diesel, merparten skatt/moms, för att köra till jobbet? (1 liter diesel motsvarar cirka 8-9 kWh, en modern elbil använder 1,1 - 2 kWh/mil).

fredag 16 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 16

Grattis, till din livs bästa Investering i SolEl, du "Prosument" (jmf. producent + konsument).
Många har i olika forum uttryckt sin glädje över att ha investerat sina pengar i en anläggning som utlovar en viss produktionsförmåga av solel. Men hur DU blir vinnaren på din investering är oklart.

Och det har sin naturliga förklaring i att det är ett ämne som kräver mer detaljkunskap än som finns allmänt tillgänglig på nätet och dessutom så är det inte helt okontroversiellt att resonera i de termer av ekonomiskt oberoende som blir följden av att bli "Prosument" på riktigt.

Låt mig ge ett enkelt exempel:
Vad händer om du, liksom jag designar en anläggning som kommer att göra energin för boende och transporter 100% skattefri och gratis ...

Nedan följer två verkligt exempel:
Nu gäller det bara att håva hem vinsten, även i en situation där elförsäljning är en mycket dålig affär!

torsdag 15 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 15

Orust, idag, 29 januari 2019 klockan 05:15, en lufttemperatur utomhus på - 8-10 grader Celsius och sämre lottade grannarna, som byggt sina hem i ett "kall hål" ända ner till -17 -- -19 grader .. Brrrr
Dags för att göra uttag på kontor för "gratis kemiskt lagrad solenergi" .. och på allvar göra de vinster i  välfärd som politikerna bara kan drömma om ;-)Så här såg det ut den 19 juli, då Solens strålar förvandlades till "SUN-MADE" kemiskt lagrad energi, helt gratis.* Ett, om inte DET bästa sättet, att långtidslagra solenergin, till den mörka årstiden!?

Faktaruta ------------------------------
* "Gratis" avser att den insatte MEDborgaren själv har en plan för hur hon/han gör sig oberoende av dagens och framtidens energimarknad. En marknad som inte bara omfattar Detaljister, Elhandels- & nätbolag, utrustnings och tjänsteföretag men också en krisande skattefinansierad ekonomi i form av Stat, Landsting och Kommun. Just "Energi" är ett av mycket mycket få möjliga sätt att finansiera en förväxt skattefinansierad ekonomi, som vi har i Sverige.

onsdag 14 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 14

Dagens Ingenjörsrecept nummer 14, är inte tekniskt utan strategiskt. 
Som mikroproducent av elektricitet måste du vara beredd att över tid (de kommande 20-30 åren) parera nationella politiska regimers nycker, elhandelsbranschen samt den monopolisten, innehavaren av den föråldrade "nätkoncessionen", i det område där du bor!

Sverige är fortfarande indelat i olika feodala El-Grevskap, där en El-Greve enväldigt äger makten över alla som råkar bo och leva i hans grevskap. Låter orimligt och du tror att jag skämtar med dig? 
Nej tyvärr gör jag inte det, för det finns en föråldrad rest av gamla tiders privilegier som ger en ofta utvecklingsfientlig monopolist makt att motarbeta en oundviklig förändring och framtid.

Ett sådant föråldrat feodalvälde är elnätkoncessionen, vilken ger ett bolag ensamrätt att överföra elektricitet inom ett visst geografiskt område.

Idag hade jag nöjet att träffa företrädare för det lilla energibolaget Uddevalla Energi och fick då ett nytt perspektiv på bra och dåliga nätbolag och hur de använder sitt monopol "Elnätskoncessionen".
Eller hur tänker du läsare av denna blogg om att en människa som bor i Uddevalla betalar 7,5 öre för att få en kWh energi till sin kaffebryggare, medans den som har oturen att bo i ett Ellevio kontrollerat område bara 100 meter bort, betalar 33,28 öre för flytten av en kWh till sin kaffebryggare på Orust?

Notera att vi pratar om ett monopol på att "flytta inte sälja" elektricitet till boende inom ett område och att både fasta avgifter, energiskatt, 25% moms, gör att det handlar om betydande belopp, för en normalfamilj.
Målet med att investera i en egen elproduktion, borde vara att mer eller mindre HELT eliminera behovet av att köpa en kWh el över koncessionshavarens elnät.

Ett stort Tack för ett bra samtal till Er mycket trevliga, entusiastiska och ärliga representanter för det lilla elnätsbolaget, Uddevalla Energi, hoppas att Ni följer mitt råd och köper Ellevios Elnät på Orust och Tjörn så att även vi får ett bra och samhällstillvänt lokalt elbolag ..

tisdag 13 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 13

Få samtalsämnen verkar idag vara så allmänt gångbara att de funkar och intresserar exakt vem som helst, utom "Hur blir du självförsörjande och energioberoende?", intresset och nyfikenheten är stor!
Men som vanligt är varken tekniken eller affären "enkel" om du vill använda den till din fördel och då är en riktigt smart styrning där du själv väljer HUR, NÄR och OM du vill använda/lagra/sälja energin!

Klicka på bilden och besök KraftWerk1!


Klicka på bilden och besök KraftWerk2


måndag 12 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 12

Många, även i våra Nordiska grannländer, har visat ett stort intresse för information som inte bygger på destruktiv och missriktad miljöångest eller andra totalt ointressanta perspektiv.

Då är det dags för det tolfte receptet i Ingenjörens kokbok för energioberoende. Du som bor i Sverige och funderar på att investera i en egen anläggning för mikroproduktion av solel bör göra slag i saken NU, för det blir INTE bättre villkor efter den 31:a december 2019.

Men först låt oss backa tillbaka i tiden och klargöra lite fakta!
Att producera minst lika mycket som man förbrukar = att vara självförsörjande är bra, men står ibland i motsatt till en specialisering, där några mycket storskaliga producenter försörjer alla konsumenterna. Något som minskar sårbarheten och ger bästa utnyttjande av vår gemensamma infrastruktur.

söndag 11 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 11

Nu har vi kommit till nummer elva (11) i receptsamlingen "Ingenjörens kokbok för Energioberoende" som kommer att handla om Strategiska investeringar.

Då det med största säkerhet kommer att vara nödvändigt för varje mikroproducent att kunna välja OM han/hon vill sälja eller själv nyttja sin produktion. En "regelbaserad styrning", som i varje ögonblick väljer att distribuera din produktion till den/de förbrukare du prioriterar kommer att vara lillebrors sätt att behålla makten över och vinsten av sin investering i en egen elproduktion.

Du går miste om intäkterna från Elcertifikat- och Ursprungsgarantierna på den produktion som du INTE säljer, om du inte själv mäter/rapportera din produktion till Energimyndighetens Cesar system.
Och då rapporterar du inte bara den produktion som du säljer, utan HELA din produktion, även om du använder den till att värma huset, varmvatten, ladda elbilen eller ....

Den enklaste, billigaste och enligt mitt förmenande bästa lösningen, är att köpa och installera en egen Elcertifikatsmätare från CheckWatt och sedan få HELA din produktion rapporterad och tilldelad Elcertifikat- & Ursprungsgarantier, till lägsta kostnad ...

Klicka på bilden för att komma till CheckWatt:s webbshop 


Behövs en mer personlig rådgivning innan din investering, så tveka inte att boka tid för rådgivning eller föreläsning på energi@alfanova.se

lördag 10 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 10

Nu har vi kommit till nummer tio (10) i receptsamlingen "Ingenjörens kokbok för Energioberoende".
Då idag, den 20 augusti 2018 kom det första konkreta beviset för att min tes, 
"Den som bäst kan styra & reglera sin energikonsumtion och produktion vinner!", är riktig.

Ni som investerar i egen energiproduktion av svepskäl så som, "Jag gör det för miljöns skull", eller ren aningslöshet, "Jag kommer att sälja det mesta av min produktion", kan sluta läsa redan nu....

Annars berättar jag gärna om VARFÖR du måste kunna anpassa exakt hur mycket el du säljer i förhållande till den mängd el du köper, på årsbasis ...
Vattenfall AB, kungör glatt att vår anläggning har använt 7% mindre el juli 2018 än juli 2017, samtidigt som vi har producerat 32% mer el juli 2018 än juli 2017(tyvärr lite missvisande ledtext), bara bra kan man tycka med tanke på de historiskt höga elpriserna och hotet om elbrist på grund av sommarens torka ....

Klicka för att göra diagrammet större 
Klicka för att göra diagrammet störreDet tycker INTE Vattenfall AB, oberoende av allt tal om miljövänlig energi till trots, varför kan man ju undra? Tja den vanliga anledningen, affärerna går inte så bra som man hoppats ... bara lyckats sälja 2034 kWh för 959 kronor januari - juli 2018, medans man fått köpa 4656 kWh, under samma period.
En historisk exempellöst bra maj - juli för produktion av miljövänlig solel i Sverige imponerar inte på statliga Vattenfall AB, tror faktiskt att de alla dagar i veckan gillar brytning och förbränning av Tyskt brunkol bättre än miljövänlig solel om de får välja, något som manifesteras tydligt i deras kalkyler om framtida elkonsumtion och elproduktion på sina elräkningar:


Utifrån en verklig andel köpt el på 2 034 kWh per 31/7 så kalkylerar de fram en förväntad årsförbrukning på 3 723 kWh samt
Utifrån en verklig andel såld el på 4 656 kWh per 31/7, så kalkylerar de fram en förväntad årsproduktion på 6 268 kWhSå nu gäller det att ha en effektiv styrning som säkrar att inte en kWh miljövänlig solel når elhandelsbolaget och därmed elmarknaden från vår anläggning utan att den istället nyttiggörs på ett för Elhandelsbolaget osynligt sätt.

Elmarknaden består av fyra typer av aktörer, varav du som konsument möter två av dem, Elhandelsbolag(företag som vill sälja elektrisk energi till dig i form av olika avtal) som du vanligen kan teckna i jämförelse och konkurrens med de andra elhandelsbolagen.

Elnätbolag(et), det monopolföretag som äger ledningen fram till din fastighet och som kommer att fakturera dig höga fasta avgifter och oftast mycket högre avgifter för att få den kWh (Kilowattimme) som du köper av Elhandelsbolaget transporterad till dig.

De tredje aktörerna, storskaliga elproducenterna som producerar el i Vatten-/Vind-/Kärnkraftverk eller i miljöförstörande Kol-/Oljekraftverk.

Den fjärde aktören är Staten, som har överbeskattad energi som affärsmodell, pengar som de inte klarar sig utan.

Så om du vill bli vinnare på medellång till lång sikt så bör du investera i ett energioberoende genom att nyttja dagens subventioner, men planera för en självförsörjningsgrad på 99 - 100%, alltså mer eller mindre helt räkna bort intäkter från en försäljning av överskottsproduktionen till, Elhandelsbolaget.

De fyra olika aktörer på elmarknaden gör vad de kan för att göra dig som mikroproducent av verkligt miljövänlig energi till förlorare genom att göra avkastningen på DIN investering till DERAS och metoderna för detta kommer att variera över tid.

fredag 9 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 09

Ser säkert ut som en avundsvärd dröm för många flerbarnsfamiljer i ett stort hus 1 153 kWh MER sålt än köpt elenergi på ett år och under en kall februari 2018, 70 kWh sålda och bara 352 kWh köpta!
Dessutom med ett pris på 56 öre/kWh för köpt och ett pris på 80,1 öre/kWh för såld elenergi ......

.. men det är inte sant och kommer dessutom bara att gälla under en mycket kort övergångsperiod.
Vill du bli långsiktig vinnare på din investering så måste du tänka ett par steg till ...

Det är i huvudsak tre parametrar du måste beakta, då olika tillkommande pålagor, utöver det avtalade elpriset, gör det ointressant att köpa en (1) kWh i onödan;
1) elnätsbolagets pris för att flytta kilowatten hem till dig,
2) energiskatt som läggs till på varje köpt kilowatt,
3) 25% mervärdesskatt som läggs på både elhandelsbolagets och nätfakturans nettobelopp,
Dessutom gör den ständigt ökande andelen fasta avgifterna på elnätsbolagets faktura, oftast mycket högre än den rörliga kostnaden, det allt mer motiverat att "Kapa sladden", själv eller i form av en elektricitetsförening med grannarna.

Målet borde vara att så långt möjligt bygga en anläggning som både producerar, lagrar och konsumerar den energi du producerar .. och för det krävs en mycket effektiv styrning.

torsdag 8 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 08

Då var det äntligen klart, En vinnande kombination av två avtal med elhandelsbolag som vill ge anständigt betalt för din produktion, samtidigt som du får ett fördelaktigt pris på den el du köper (brukar kallas balanskraft) ... i ännu sex (6) månader.

Klicka på bilden för att se den i full storlek
Klicka på bilden för att se den i full storlekDet har blivit uppenbart att att de stora aktörerna på energimarknaden och därmed de som levererar in de stora pengarna till Statens svarta ekonomiska hål, för den galet överbeskattade energin(i form av energiskatter och moms), nu blivit mer realistiska till kunder som helt plötsligt vill konkurrera genom att delvis bli sin egen energileverantör. Smekmånaden är snart över och framöver kommer det att bli riktigt svårt att göra dessa "vinnande kombinationer".

Då det inte längre går att hitta och välja rätt avtal för att göra sin investering lönsam för DIG och inte för de stora elhandelsbolagen, Staten och "soffliggarna" som inte investerat för framtiden, måste Du kunna styra din konsumtion mot den egna produktionen, integrera det energisystem du redan har, så att du kan släcka ut/minimera behovet av köpt energi under större delen av året.

Många affärsidéer är på fallrepet, så som kundkraft, en "upphandlingsklubb" av det riktigt gamla slaget, där man som konsument kan anmäla sig, med bindande verkan, till de samfällda upphandlingar som de genomför ... Bra år 1999 .. helt föråldrad idag, då de (enligt egen utsaga) helt saknar förmåga att hantera en helhet av den komplexitet som vi Prosumenter har .. Kundkraft ägs av mediakoncernen Schibsted Media Group (Vill ni ha lite råd så kontakta Orustmoderat-redaktionen så skall vi hjälpa Er att förstå).

Vem har sagt att det skall vara lätt att vara pionjär, jag sa pionjär inte idealist! Det är allt mycket som fattats innan livet som Prosument, "konsuments egenproduktion av energi", blir något för gemene man/kvinna, det är på tok för många frågetecken för att ens göra en vettig ekonomisk kalkyl på investeringen.
Känner så väl igen tecknen från den så kallade Dot-com/Internet-boomen sent 1990, tidigt 2000-tal, allt var möjligt och "The sky is the limit", en ny ekonomi där alla gamla sanningar kommit på skam...

Många mäklare, som själva börjat tro på sina egna råd, lämnade i expressfart och "fritt fall" sina högt belägna kontor ... Tillnyktringen efteråt blev svår och det pratades om en "Internetbubbla", men så var det ju inte, det var bara att entusiastiska mäklare hade sålt in drömmar, som hade väldigt lite med verkligheten att göra, till vanligt folk ... visst hände det något, dessa gyllene år runt millennieskiftet, något som gör att inget någonsin blir sig riktigt likt, så som det var förr?
Bara inte det som överentusiastiska mäklare, med hög provision, hade sålt in till den breda massan.

Och så är det även NU, med den Energirevolution som vi ser, en "dot-energi-bubbla"?
Verkligheten kommer INTE att vara sig lik efteråt, men den kommer INTE att vara den som dagens "mäklare" och entusiaster säljer till en bred allmänhet, som fallit offer för en översåld miljöångest.

Men den kloke medborgaren inser att visst kommer något att hända ... även om det inte är riktigt moget för en kostnadsmedveten marknad just nu.

Klicka på artikeln för att läsa den i sin helhet.

onsdag 7 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 07

Under den senaste tiden har familjen inlett ett nytt förhållande och blivit sammanboende med en elbil, "Nissan LöfvEl", för att lära oss hur det funkar på riktigt för en ingenjörs-/mikroproducent familj av solel, så som våran i vår vardag.

I det Svenska samhället av idag, eller åtminstone i den officiella debatten, råder en grundlös miljöpanik som för den intelligenta betraktaren är löjeväckande. Men var tid har nog av sin stigmatisering för att skapa energi och drivkrafter i samhället .. 1400-1500-talets Häxprocesser, 1600-talets Tulpankrasch, och andra helt onämnbara händelser och ismer fram till "år 2000-buggen" och nu "CO2 och klimatpaniken". Obskyra intressen och deras agendor göms alltid bakom något som verkar vara ett legitimt och verkligt hot. Med det sagt, att det populistiska låtsasargumentet "för miljöns skull", inte betyder något för mig och Orustmoderaten, så finns det så många andra bättre anledningar till att som intelligent och självständigt tänkande individ på allvar överväga att vara aktiv och drivande i den samhällsomställning som är ekonomiskt nödvändig.


Efter 227 mil, två veckor, med endast 19 kilometer kvar till "tom tank" samt
tre och en halv trädekvivalenter i kalkylerad kortslutning av fotosyntesen, så förtöjer vi Henåns laddplats en sista gång, för imorgon skall "Nissan LöfvEl" söka sig en ny fosterfamilj att bo ihop med.