Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 10 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 10

Nu har vi kommit till nummer tio (10) i receptsamlingen "Ingenjörens kokbok för Energioberoende".
Då idag, den 20 augusti 2018 kom det första konkreta beviset för att min tes, 
"Den som bäst kan styra & reglera sin energikonsumtion och produktion vinner!", är riktig.

Ni som investerar i egen energiproduktion av svepskäl så som, "Jag gör det för miljöns skull", eller ren aningslöshet, "Jag kommer att sälja det mesta av min produktion", kan sluta läsa redan nu....

Annars berättar jag gärna om VARFÖR du måste kunna anpassa exakt hur mycket el du säljer i förhållande till den mängd el du köper, på årsbasis ...
Vattenfall AB, kungör glatt att vår anläggning har använt 7% mindre el juli 2018 än juli 2017, samtidigt som vi har producerat 32% mer el juli 2018 än juli 2017(tyvärr lite missvisande ledtext), bara bra kan man tycka med tanke på de historiskt höga elpriserna och hotet om elbrist på grund av sommarens torka ....

Klicka för att göra diagrammet större 
Klicka för att göra diagrammet störreDet tycker INTE Vattenfall AB, oberoende av allt tal om miljövänlig energi till trots, varför kan man ju undra? Tja den vanliga anledningen, affärerna går inte så bra som man hoppats ... bara lyckats sälja 2034 kWh för 959 kronor januari - juli 2018, medans man fått köpa 4656 kWh, under samma period.
En historisk exempellöst bra maj - juli för produktion av miljövänlig solel i Sverige imponerar inte på statliga Vattenfall AB, tror faktiskt att de alla dagar i veckan gillar brytning och förbränning av Tyskt brunkol bättre än miljövänlig solel om de får välja, något som manifesteras tydligt i deras kalkyler om framtida elkonsumtion och elproduktion på sina elräkningar:


Utifrån en verklig andel köpt el på 2 034 kWh per 31/7 så kalkylerar de fram en förväntad årsförbrukning på 3 723 kWh samt
Utifrån en verklig andel såld el på 4 656 kWh per 31/7, så kalkylerar de fram en förväntad årsproduktion på 6 268 kWhSå nu gäller det att ha en effektiv styrning som säkrar att inte en kWh miljövänlig solel når elhandelsbolaget och därmed elmarknaden från vår anläggning utan att den istället nyttiggörs på ett för Elhandelsbolaget osynligt sätt.

Elmarknaden består av fyra typer av aktörer, varav du som konsument möter två av dem, Elhandelsbolag(företag som vill sälja elektrisk energi till dig i form av olika avtal) som du vanligen kan teckna i jämförelse och konkurrens med de andra elhandelsbolagen.

Elnätbolag(et), det monopolföretag som äger ledningen fram till din fastighet och som kommer att fakturera dig höga fasta avgifter och oftast mycket högre avgifter för att få den kWh (Kilowattimme) som du köper av Elhandelsbolaget transporterad till dig.

De tredje aktörerna, storskaliga elproducenterna som producerar el i Vatten-/Vind-/Kärnkraftverk eller i miljöförstörande Kol-/Oljekraftverk.

Den fjärde aktören är Staten, som har överbeskattad energi som affärsmodell, pengar som de inte klarar sig utan.

Så om du vill bli vinnare på medellång till lång sikt så bör du investera i ett energioberoende genom att nyttja dagens subventioner, men planera för en självförsörjningsgrad på 99 - 100%, alltså mer eller mindre helt räkna bort intäkter från en försäljning av överskottsproduktionen till, Elhandelsbolaget.

De fyra olika aktörer på elmarknaden gör vad de kan för att göra dig som mikroproducent av verkligt miljövänlig energi till förlorare genom att göra avkastningen på DIN investering till DERAS och metoderna för detta kommer att variera över tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar