Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

onsdag 31 januari 2024

Bra avslut på januari & bra början på februari 2024

Så mycket positivt med negativa elpriser ...


Här på KraftWerk Nordhamnen i det yttersta Västra Havsbandet ser det negativa, väldigt positivt ut ..

Mellan 22:00 ikväll den sista januari 2024 till 05:59 i morgon den första februari 2024 blir det till att tanka ner närmare 100 kWh till timpriser mellan 11,75 - 12,69 öre/kWh inklusive ALLT (se tabell nedan), de stora vindkraftsparkerna som står för leveranserna kan inte tjäna speciellt mycket.


För att sätt det i ett perspektiv, som om diesel/eldningsolja/bensin kostade cirka 1,2 kronor/litern och det var mycket länge sedan.

Så passa på och utnyttja vinterrealisationen på elektrisk energi i natt.

fredag 12 januari 2024

"Ole dole doff, Du får stå i målet"

Ole dole doff,
Kinke lane koff,
Koffe lane binke bane,
Ole dole doff, är en vanlig uträkningsramsa när man som barn skulle avgöra vem
som skulle leta i kurragömma, stå i målet utan skydd under hockey- eller bandyspelet på nyplogad sjöis.

Under de senaste veckorna har det varit stormvarning på Sol- och Batterimarknaden, efter de båda "förtydliganden" som uppenbarligen någon praktikant på Skatteverket, plitat ihop då alla andra var på ledighet.

Visst, ALLA försök av Staten att styra sina ägare, Medborgarna, i en viss riktning ALLTID slår fel, listan på energiområdet är lång, men bara för att ta några exempel: 

1970-talet "Uppmaningen att bygga tätare hus efter oljekrisen 1973-74", extremt mycket fukt- & mögelskador blev resultatet för de som lyssnade till det rådet ...

1990-talet "Stödet för att köpa/bygga en solfångare, på 30% av kostnaden", inklusive rörsystem, värmeväxlare, pumpar, ackumulatortankar, mm", kul grej men inte blev det så mycket mer ... 

2010-talet "Investeringsstöd för solcellsanläggningar" och "Miljöbilspremier", tja det höll priset uppe på en onödigt hög nivå, då DU betalade både vid köp och på skattsedeln.

2018- "Investeringsstöd för elektriskt energilager på 60%", tja kul grej gjorde en för dyr lagringsteknik tillräckligt billig för att investera i med sikte på att sluta betala energiskatt/moms på energin. 

2021- "Skattereduktion för installation av grön teknik på 50%", eller "Grön ROT" som det ibland kallas i folkmun, blev snabbt väldigt populärt och överskred sin "budgeterade kostnad".  

2024 - "Energieffektivisering", kan säkert rädda ett och annat krisdrabbat byggföretag nu, men återstår att se vad det slutar i om några år ...

Skattereduktion för "Grön ROT" kan enligt Skatteverkets nya tolkning bara utgå när,

”Installationen ska vara kopplad till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el.
Om bostaden är under uppförande ska anläggningen anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda.

Systemet ska bidra till att
1. lagra elenergi för användning vid annat tillfälle än vid produktionen
2. öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används för att tillgodose det egna elbehovet.”

Vilken INTE har stöd i Inkomstskattelag (1999:1229) Kapitel 67, Skattereduktion § 38 ,som säger ... 

”2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är kopplat till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till eller, om installationen är hänförlig till en byggnad under uppförande, som ska anslutas till elnätet och där systemet bidrar till att

a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktions tillfället, och
b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.”

En viktig rättsprincip är att allt som inte uttryckligen är sanktionsbelagt(förbjudet) är tillåtet och lagen ställer endast upp följande kriterier:
  1. Lagringen skall vara ansluten till en anläggning för egenproduktion av förnybar el,
  2. Anläggningen för egenproduktion av förnybar el skall vara ansluten till elnätet,
  3. Systemet bidrar till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället,
  4. och öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.
Vilket utesluter att man får "Grön ROT" för ett elektriskt energilager om
  1. egen produktionsanläggning saknas,
  2. produktionsanläggningen inte är nätansluten,
  3. systemet inte bidrar till att lagra elenergi för användning ... (Något oklart hur ett energilager INTE skulle uppfylla sin huvuduppgift, att lagra för senare användning, ospecificerat till vad).
  4. öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten ... (Något oklart hur man kvantifierar och mäter detta krav, då produktion, köp/försäljning och elanvändning ändras varje enskilt år).
Har därför oerhört svårt att se Skatteverkets "förtydliganden" som något annat än ett beställningsjobb från Finansdepartementet, för att hämta hem och rädda en budgetering för "Grön ROT" som med besked överskridits.

Så ..
Ole dole doff,
Kinke lane koff,
Koffe lane binke bane,
Ole dole doff, du får inte den enligt lagen utlovade skattereduktionen för din investering, för vi har just hittat på ett sätt att spara in på den utgiften.
Vill du ifrågasätta, så får du ställa dig i kön till Förvaltningsrätten och vänta några år på ett avgörande.

lördag 6 januari 2024

Hög risk lönar sig, 2023 i backspegeln

Så då skriver vi nådens år 2024 och det är dags att summera Elåret 2023 som gått ...
Vattenfall har ännu inte lyckats presentera en faktura för oktober, november och december 2023, så det blir en överraskning (eller inte) när de väl lyckas ...
Man kan dock konstatera att det formligen exploderat på avgifts (smygbeskattningssidan) i form av balansavgifter till Svenska Kraftnät, när man köper en kWh på elbörsen.

Det kommer kanske som en överraskning för många, men när din elleverantör köper en kWh på elbörsen så betalar denne en avgift "kurtage", precis som på de flesta andra handelsplatser. Denna avgift är relativt låg, men redovisas INTE som en del av spotpriset, utan tillkommer.
Dessutom så betalar elhandelsbolaget en "Balansavgift" till Svenska Kraftnät (Staten) och denna avgift har länge legat runt 1 öre ... fram tills helt nyligen då den formligen skenat. Jag har under en längre tid försökt få uppgifter från Vattenfall om hur deras avgiftsbild ser ut, men inte riktigt lyckats.

Helt plötsligt under 2023, så börjar de redovisa detta i en klumpsumma,under rubriken "Handelsavgifter" om man tittar på "Mina sidor" under Avtal.
Denna uppgift är per månad och för
februari månad var den 1,81 öre + moms = 2,26 öre/kWh
september månad 3,03 öre + moms = 3,79 öre/kWh
november månad 4,69 + moms = 5,86 öre/kWh
december månad  4,67 + moms = 5,84 öre/kWh

Så detta är en smygbeskattning som ökat med närmare 300% under 2023.

Man undrar om inte de olika statliga myndigheterna har kreativa Workshops, där de röker på med kreativa svampar och i dimmorna drömmer upp nya intäktskällor? Verkar så, för vad är bättre än en skatt som ingen vet om? Självklart så tillkommer även mervärdesskatt på denna skatt, hur nu en skatt kan vara ett "mervärde".

Under året har KraftWerket producerat 19 120 kWh varav 10 337 har sålts och ytterligare 10 130 kWh har köpts, tyvärr kan inte prisrelationen mellan köpt och sålt redovisas på grund av att Vattenfall inte har kunnat prestera några fakturor på ett helt kvartal.

Det elektriska energilagret har byggts ut från 23,2 kWh till 34,8 kWh (11,6 kWh) och ytterligare en utbyggnad med 11,6 kWh planeras under 2024, till 46,4 kWh, alltså en halv Tesla på väggen.

Utfallet av frekvensmarknaden FCR-D upp och FCR-D ner vållar fortfarande frågetecken och kommer så att göra under 2024. Så KraftWerkets råd inför 2024 är, ligg lågt marknadens villkor är flyktiga och kommer att ändras betydligt inom det närmaste.

Under året har även ett försök gjorts att angripa den monopolistiska delen av elmarknaden, "Elnätsfakturan", där det fysisk elabonnemanget, rörliga elöverföring samt elskatten finns.

Så för att effektivt kunna påverka denna kan tre saker göras:
1) Minska abonnemangskostnaden 
2) Minska den rörlig kostnaden för varje kWh som överförs i monopolistens nät
3) Optimera antalet, i snitt dyrt sålda kWh mot billigt köpta kWh under året, för att få en så stor kickback i skattereduktion som möjligt (60 öre/kWh).

Nummer 1) kan bara åstadkommas genom att byta till en lägre kapacitet på huvudsäkringen, typ från 25A till 20A eller till 16A.

Nummer 2) beror på vilka olika abonnemangsformer nätbolaget har där din fastighet är ansluten. I KraftWerk Nordhamnens fall Ellevio AB, som tillämpar två olika relevanta abonnemangsformer för privatfastigheter. Den ena kallas "Enkel" och den andra kallas "Tid" 

Grovt beskrivet är "Tid" fem kronor dyrare per månad och då betalar man inte 30 öre för varje kWh som överförs, utan istället så har man en "Lågpris tariff" och en "Högpris tariff".
"Högpris tariff"(70 öre/kWh), gäller 1/10 - 31/3, måndag-fredag 06:00 - 22:00, övrig tid 

Så hur blev utfallet med det nya abonnemanget "Tid" under dessa cirka 7 månader (juni - december), blev det någon besparing?

För december 2023, endast 86 kWh (%) av de totala 2290 kWh köptes under "höglast", en besparing med 2290 * 0,3 - (2204 * 0,12 + 86 * 0,7) = 362,32 minus 5 kronor i abonnemangskostnad.


För november 2023, endast 35 kWh (%) av de totala 1279 kWh köptes under "höglast", en besparing med 1279 * 0,3 - (1244 * 0,12 + 35 * ,70) = 209,92 minus 5 kronor i abonnemangskostnad.


För oktober 2023, 781 kWh köptes under "låglast", en besparing
med 781 * 0,3 - (781 * 0,12) = 140,58 minus 5 kronor i abonnemangskostnad.

För september 2023, 247 kWh köptes under "låglast", en besparing
med 247 * (0,3 - 0,12) = 44,46 minus 5 kronor i abonnemangskostnad.

För augusti 2023, 144 kWh köptes under "låglast", en besparing
med 144 * (0,3 - 0,12) =  25,92 minus 5 kronor i abonnemangskostnad.
För juli 2023, 781 kWh köptes under "låglast", en besparing
med 154 * (0,3 - 0,12) = 27,72 minus 5 kronor i abonnemangskostnad.

För juni 2023, 49 kWh köptes under "låglast" och 10 kWh köptes enligt "Enkel", en besparing
med 49 * (0,3 - 0,12) = 8,82 minus 5 kronor i abonnemangskostnad.Så ja vinsten på att byta till abonnemang "Tid" blev 685 kronor (362,32 + 209.92 + 40,58 + 44,46 + 25,92 + 27,72 + 8,82 -35), på de sju första månaderna, alltså i snitt 100 kronor/månad.

Så vad kan man då förvänt sig av 2024, självklart att Nätbolaget Ellevio försöker skruva lite på sina tariffer så att de inte fortsätter att "förlorar" dessa 100 kronor per månad i snitt. Gäller alltså att styra & reglera ännu bättre 2024, så Nätbolaget Ellevio får ännu mindre intäkter.