Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 12 januari 2024

"Ole dole doff, Du får stå i målet"

Ole dole doff,
Kinke lane koff,
Koffe lane binke bane,
Ole dole doff, är en vanlig uträkningsramsa när man som barn skulle avgöra vem
som skulle leta i kurragömma, stå i målet utan skydd under hockey- eller bandyspelet på nyplogad sjöis.

Under de senaste veckorna har det varit stormvarning på Sol- och Batterimarknaden, efter de båda "förtydliganden" som uppenbarligen någon praktikant på Skatteverket, plitat ihop då alla andra var på ledighet.

Visst, ALLA försök av Staten att styra sina ägare, Medborgarna, i en viss riktning ALLTID slår fel, listan på energiområdet är lång, men bara för att ta några exempel: 

1970-talet "Uppmaningen att bygga tätare hus efter oljekrisen 1973-74", extremt mycket fukt- & mögelskador blev resultatet för de som lyssnade till det rådet ...

1990-talet "Stödet för att köpa/bygga en solfångare, på 30% av kostnaden", inklusive rörsystem, värmeväxlare, pumpar, ackumulatortankar, mm", kul grej men inte blev det så mycket mer ... 

2010-talet "Investeringsstöd för solcellsanläggningar" och "Miljöbilspremier", tja det höll priset uppe på en onödigt hög nivå, då DU betalade både vid köp och på skattsedeln.

2018- "Investeringsstöd för elektriskt energilager på 60%", tja kul grej gjorde en för dyr lagringsteknik tillräckligt billig för att investera i med sikte på att sluta betala energiskatt/moms på energin. 

2021- "Skattereduktion för installation av grön teknik på 50%", eller "Grön ROT" som det ibland kallas i folkmun, blev snabbt väldigt populärt och överskred sin "budgeterade kostnad".  

2024 - "Energieffektivisering", kan säkert rädda ett och annat krisdrabbat byggföretag nu, men återstår att se vad det slutar i om några år ...

Skattereduktion för "Grön ROT" kan enligt Skatteverkets nya tolkning bara utgå när,

”Installationen ska vara kopplad till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el.
Om bostaden är under uppförande ska anläggningen anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda.

Systemet ska bidra till att
1. lagra elenergi för användning vid annat tillfälle än vid produktionen
2. öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används för att tillgodose det egna elbehovet.”

Vilken INTE har stöd i Inkomstskattelag (1999:1229) Kapitel 67, Skattereduktion § 38 ,som säger ... 

”2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är kopplat till en sådan anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till eller, om installationen är hänförlig till en byggnad under uppförande, som ska anslutas till elnätet och där systemet bidrar till att

a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktions tillfället, och
b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.”

En viktig rättsprincip är att allt som inte uttryckligen är sanktionsbelagt(förbjudet) är tillåtet och lagen ställer endast upp följande kriterier:
  1. Lagringen skall vara ansluten till en anläggning för egenproduktion av förnybar el,
  2. Anläggningen för egenproduktion av förnybar el skall vara ansluten till elnätet,
  3. Systemet bidrar till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället,
  4. och öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.
Vilket utesluter att man får "Grön ROT" för ett elektriskt energilager om
  1. egen produktionsanläggning saknas,
  2. produktionsanläggningen inte är nätansluten,
  3. systemet inte bidrar till att lagra elenergi för användning ... (Något oklart hur ett energilager INTE skulle uppfylla sin huvuduppgift, att lagra för senare användning, ospecificerat till vad).
  4. öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten ... (Något oklart hur man kvantifierar och mäter detta krav, då produktion, köp/försäljning och elanvändning ändras varje enskilt år).
Har därför oerhört svårt att se Skatteverkets "förtydliganden" som något annat än ett beställningsjobb från Finansdepartementet, för att hämta hem och rädda en budgetering för "Grön ROT" som med besked överskridits.

Så ..
Ole dole doff,
Kinke lane koff,
Koffe lane binke bane,
Ole dole doff, du får inte den enligt lagen utlovade skattereduktionen för din investering, för vi har just hittat på ett sätt att spara in på den utgiften.
Vill du ifrågasätta, så får du ställa dig i kön till Förvaltningsrätten och vänta några år på ett avgörande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar