Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

måndag 10 juni 2024

Dagen då elektriciteten var gratis 9 juni 2024.

Ett test på KraftWerkets funktion i verkliga livet ...

Klicka på diagrammet för full storlekKlicka på diagrammet för full storlek

Ett mardrömsscenario, med en relativt stor produktion mellan 08-17:59, då minuspriser råder.

Sålt 15 kWh under dygnets 24 timmar, vissa påkallade av mindre regleringsfel, andra av Svenska Kraftnäts Frekvensregleringar.
Klicka på diagrammet för full storlek

 


Köpt 28 kWh under dygnets 24 timmar, vissa påkallade av mindre regleringsfel, andra av Svenska Kraftnäts Frekvensregleringar.
Klicka på diagrammet för full storlekEnligt Vattenfalls "beta funktionalitet", så blir den totala elhandelskostnaden för dygnet -7,02 kronor, inklusive påslag, elcertifikat, elhandelskostnader och moms... Exakt Här har du 28 kWh skattefritt och gratis och 7 kronor i handen som bonus. 
Klicka på diagrammet för full storlek
Så av produktionen på 85 kWh, såldes 15 kWh till ett pris av cirka 60 öre, 
samtidigt köptes 28 kWh till ett pris av -7 SEK, så själva elhandeln gick med närmare 8 SEK i vinst.
Dessutom inbringade gårdagen goda intäkter från frekvensbalansering, egenförbrukning, övrigt och inte minst 98 kWh (28+70 kWh) gratis & skattefria, rätt in i egna nyttor.

Men syftet med uppföljningen är att undersöka om dygn med negativa elpriser är förlustbringande .. och svaret är NEJ, inte om man kan nyttiggöra sin produktion själv.

onsdag 5 juni 2024

Uppföljning maj 2024

Under maj månad producerades 3 442 kWh
varav 1 750 kWh såldes till ett pris på 30,509 öre/kWh
och återstående 1 692 kWh nyttjades på anläggningen.

Dessutom så köptes 111 kWh till ett pris på 17,03 öre/kWh,
vilket ger ett överskott i elhandeln på 505,91 kronor

Nät- och överföringsavgifterna uppgick till 368,27 kronor,
varav 355 kronor var fast abonnemangsavgift (inklusive moms) 

Energiskatten uppgick till 59,18 kronor (inklusive moms)
Vilket betyder att den totala skatten för maj månad blev:
138,434 kronor, lite upprörande kan man tycka.

Nätnyttan för de försålda 1 750 kWh uppgick till 94,52 kronor

Då försäljningen just nu är 3 458 kWh och inköpet är 5 047 kWh på årsbasis, så tillkommer 60 öre skattereduktion på varje försåld kWh, vilket innebär en skattereduktion på 1050 kronor för maj månad.

Sedan tillkommer självklart även ersättningen för frekvensbalanseringen av elnätet.

Så av producerade 3 442 kWh inbringade de 1 750 försålda 505,91 kronor som finansierade fullt ut kostnaden och gav ett överskott på 172,91 efter ALLT El-relaterat var betalt och dessutom tillkommer 1050 kronor i skattereduktion och cirka 2000 - 2500 kronor i ersättning för frekvensbalansering.

Så maj månad innebar ett överskott på "Elektricitetsbingo" på 3 200 till 3 700 kronor utöver 1 692 "gratis" kWh som gjort nytta i bil och hem.