Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

måndag 10 juni 2024

Dagen då elektriciteten var gratis 9 juni 2024.

Ett test på KraftWerkets funktion i verkliga livet ...

Klicka på diagrammet för full storlekKlicka på diagrammet för full storlek

Ett mardrömsscenario, med en relativt stor produktion mellan 08-17:59, då minuspriser råder.

Sålt 15 kWh under dygnets 24 timmar, vissa påkallade av mindre regleringsfel, andra av Svenska Kraftnäts Frekvensregleringar.
Klicka på diagrammet för full storlek

 


Köpt 28 kWh under dygnets 24 timmar, vissa påkallade av mindre regleringsfel, andra av Svenska Kraftnäts Frekvensregleringar.
Klicka på diagrammet för full storlekEnligt Vattenfalls "beta funktionalitet", så blir den totala elhandelskostnaden för dygnet -7,02 kronor, inklusive påslag, elcertifikat, elhandelskostnader och moms... Exakt Här har du 28 kWh skattefritt och gratis och 7 kronor i handen som bonus. 
Klicka på diagrammet för full storlek
Så av produktionen på 85 kWh, såldes 15 kWh till ett pris av cirka 60 öre, 
samtidigt köptes 28 kWh till ett pris av -7 SEK, så själva elhandeln gick med närmare 8 SEK i vinst.
Dessutom inbringade gårdagen goda intäkter från frekvensbalansering, egenförbrukning, övrigt och inte minst 98 kWh (28+70 kWh) gratis & skattefria, rätt in i egna nyttor.

Men syftet med uppföljningen är att undersöka om dygn med negativa elpriser är förlustbringande .. och svaret är NEJ, inte om man kan nyttiggöra sin produktion själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar