Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

onsdag 19 februari 2020

Skunk Works makes the world go round!

Grattis Anders Kjellström, för i dagens upplaga av Göteborgsposten kan vi läsa om din "BehovsBoBox" och vad man kan göra med billig "Makerspace" teknik, hur går det med sommarstugan på Gotland, är den snart färdig? Gp missar att länka till BehovsBo:s hemsida, så nu reparerar jag detta misstag.
Klicka på artikeln för att komma till Anders webbsida!

Tidigare i veckan kunde vi läsa om hur elpriset i Sverige för första gången varit negativt, just det "Du får betalt för varje köpt kWh". Undrar om Anders BehovsBo system fångat upp denna möjlighet och fyllt villan med gratis energi?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek"Anders har sedan början på 2000-talet sänkt förbrukningen i sitt 200 kvm hus från cirka 35 000 kWh till" .. något oklart, men antaget att vi antar elpriset 1 kr/kWh, cirka 15 000 kWh, en imponerande insats, men vi här på KraftWerk Nordhamnen ställer oss följande frågor:

1) Då en mycket stor del av energiförbrukningen i en modern fastighet är varmt tappvatten och Ni i BehovsBo huset i Mölndal bara är två vuxna äldre personer så borde Er energiförbrukning drastiskt avvika från en barnfamiljs .. med 1 - 4 barn .. Har Ni någon uppfattning om hur utfallet av BehovsBo ser ut för en barnfamilj?

2) Om man, liksom vi här går från en årlig elförbrukning på ca 6 500 kWh till en minus förbrukning på -3 803 kWh, ja ett riktigt plusenergihus, samtidigt som man i eliminerar behovet av vedeldning under perioden mars - oktober samt reducerar behovet av fastbränsle under november - februari med cirka 70% och det utan den egna energistyrning som är under utveckling, är det ett smart boende?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek

Bra jobbat Anders Kjellström, men tyvärr blir du nog inte Effektminister 😇😉

tisdag 18 februari 2020

Uppföljning av år 2019

Så här blev siffrorna för KraftWerk Nordhamnen för 2019.
14 402 kWh producerade, varav
6 942 kWh (48%) har nyttiggjorts på fastigheten, och
7 460 kWh (52%) har sålts.
10 606 kWh har konsumerats, varav
6 942 kWh (65%) är egenproducerade och
3 664 kWh (35%) är köpta.

Elhandelsbolaget (Vattenfall) har:
Sålt 3 663 kWh till en kostnad av 2 092,06 kronor (inklusive moms)
Köpt 7 467 kWh för 6 005,31 kronor (momsfritt).

Nettot för Elhandeln blir alltså ett överskott på 3 913,25 kronor

Elcertifikat och ursprungsgarantier har erhållits för hela produktionen (anm 1),
alltså 14 istället för 7, som hade varit fallet utan egen Elcertifikatsmätare.
Dessa har sålts för 817 kronor och från detta dras administrationsavgiften på 163 kronor, vilket ger en nettoöverskott på 654 kronor.

Elnätsbolaget (Ellevio) har skickat totalt 4 fakturor under året,
vilka representerar ett krav på 5 027 kronor netto, efter avdrag för nätnytta på 275,52 kr, vilket ger en kostnad på 1,372 kr/kWh för de köpta 3 664 kWh, inklusive fasta avgifter, energiskatt och moms.
Av dessa 1,372 kr/kWh utgör 0,43375 kr skatter (0,347 energiskatt, 0,08675 moms på energiskatt).
Av fakturerat belopp på 5 027 kronor, utgör fasta avgifter 2 877 kr och rörliga avgifter 2 150 kr, vilket ger en kostnad på 0,587 kr/kWh för de köpta 3 664 kWh, inklusive energiskatt och moms.

Tack vare en aggressiv styrning av den egna konsumtionen, är huvudsäkringen endast 3*16 Ampere och lägsta möjliga fasta avgifter hos nätbolaget tillämpas, trots att anläggningen kan leverera en produktion som skulle kräva den dubbla huvudsäkringen 3*32 Ampere.

Skattereduktion, för upp till antalet köpta 3 664 kWh har produktionen renderat i en skattereduktion på 2 197 kronor

Summering:
7 467 kWh har sålts och genererat 9 131,83 kronor i intäkter (1,224 kr/kWh).
3 664 kWh har köpts till en rörlig kostnad av 4 517,58 kronor (1,233 kr/kWh).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Anläggningen har genererat ett kontant överskott på 4 614,25 kronor eller om man önskar räkna in även fasta kostnaderna på 2 877 kronor, ett positivt netto på 1 737,25 kr för Elförsörjningen.

Samt dessutom genererat ett egenkonsumerat energiöverskott på 6 942 kWh, vilket kan värderas på lite olika sätt.

Exempelvis som substitut till köpt el, alltså kilowatt timmar som annars skulle köpts, överförts, energibeskattats och belagts med moms om de inte varit egenproducerade, här pratar vi om approximativt 1-2 kr/kWh, beroende på när konsumtionen skulle ha skett ...
alltså ett värde på 6 942 - 13 884 kronor.

Eller efter hur dess användning ersatt en alternativkostnad, exempelvis som drivmedel till fordon.
Alltså ett alternativvärde till bensin eller diesel.
En normal eldriven bil förbrukar i snitt 1,1 - 2 kWh/mil, en modern bil med förbränningsmotor drar cirka 0,5 liter bensin/diesel per mil. Med solel i tanken kommer man mellan 3 471 till 6 311 mil, vilket i kalkylen gör inköp av 1 736 - 3 156 liter bensin/diesel, till en kostnad av .. (?)

Låt oss vara konservativa och anta ett snittpris på bensin/diesel till 12 kr/liter (ett drömpris), då blir värdet av egenkonsumtionen 20 832 kronor (12 kr*1 736 liter) eller 37 872 kr (12 kr*3 156 liter).

Så lite på hur man nyttjar sin egenförbrukning är anläggningens överskott mellan
11 556 kronor (4 614,25 + 6 942) till 
42 486 kronor (4 614,25 + 37 872) skattefritt netto.

Så då är den stora frågan, "- Är en egen solenergianläggning lönsam?"

Beror på, skulle jag säga, 11 556 kronor är ju vad man kan hoppas på som nettoavkastning i inkomstslaget "Kapital" efter skatt (på bästa säkra räntesparande 2019), 
vid en ränta på:
2% på ett investerat kapital 825 429 kronor (0,02 * 0,7)
4% på ett investerat kapital 412 714 kronor (0,04 * 0,7)
8% på ett investerat kapital 206 357 kronor (0,08 * 0,7) 

42 486 kronor är ju vad man kan hoppas på som nettoavkastning i inkomstslaget "Kapital" efter skatt (på bästa säkra räntesparande 2019), vid en ränta på:
2% på ett investerat kapital 3 034 714 kronor (0,02 * 0,7)
4% på ett investerat kapital 1 517 357 kronor (0,04 * 0,7)
8% på ett investerat kapital 758 679 kronor (0,08 * 0,7)
16% på ett investerat kapital 379 339 kronor (0,16 * 0,7)

KraftWerk Nordhamnen har totalt kostat 288 204 kr i nettoinvestering (vilket du kan läsa i "Om KraftWerk Nordhamnen") och genererat en skattefri avkastning på mellan 11 556 kronor (4%) och 42 486 kronor (14,7%), beroende på hur man kan styra och förädla 
Så rådet blir att ta dig en titt på din egen situation, vilket kapital du har till förfogande, hur du kan utnyttja ett sparande i egen solel.

Anm1: EC/UG, ingår inte i elpriset hos elhandelsbolaget utan tillkommer på HELA produktionen, oavsett hur den producerade elen används, vilket skapar både en större volym på vilken den tilldelas och dessutom så realiseras detta genom att samtliga erhållna EC/UG säljs, vilket inte är så lätt att göra som enskild mikroproducent.

söndag 16 februari 2020

Hårdvaran klar nu dags för mjukvaran

Så nu är det första Laborations enheten klar, bara att börja programmera på en verkligt lönsam produkt/tjänst som kommer att vända upp och ner på det mesta ....tisdag 11 februari 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 25, Akta dig för minusränta på el !

Branschtidningen Elinstallatören konstaterar att nu har "minusräntan" även nått elbranschen, något vi nog kommer att få vänja oss vid. Så hur tänker då alla de mikroproducenter som investerat 100 000-tals kronor i sina anläggningar och hoppas på att kunna sälja sin produktion för att skapa avkastning på sin investering?
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet!
Ovädret Ciara har slagit hårt mot Sverige och gjort tusentals strömlösa. Men stormen gav också så hög vindkraftsproduktion att spotpriset på el blev negativt. För första gången i Sverige kunde elkunder få betalt för sin elanvändning.


Så när du tecknar ett avtal om att sälja din elproduktion för "Spotpris +/- ett antal ören" så hoppas vi att du i slutändan inte får betala för att sälja din el ... Därför behöver du förbereda din anläggning för att kunna ta hand om 100% av din produktion och HELT sluta förlita dig på försäljning.

Så inlägget från september 2019, "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 22, Tänk strategiskt när du investerar." blir allt sannare, ju mer tiden går  ..

https://www.kwn.nu/2019/09/ingenjorens-kokbok-for-energioberoende.html