Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 31 januari 2020

Myntets baksida - ger "hem bränt" en ny betydelse!

Den snabba utbyggnaden av solcellsanläggningar riskerar att leda till fler bränder. Det varnar forskare i en ny rapport. De flaggar särskilt för risken med att likströmsnät dras allt längre in i byggnader.


För inte skulle du vilja ha denna strömbrytare i barnens eller ditt eget sovrum?

Kortslutning i likströmskablar orsakade en brand i Halland 2015. Foto: Trygg-HansaGanska ofta så träffar man på olika "förståsigpåare" som förstått att ALL elektronik går på likström och då typiskt på spänningar mellan dryga 1 till cirka 20 Volt och med mycket låga strömstyrkor.

Solpaneler, energilager(batterier) och batteribilar jobbar med likström, men då med mycket högre spänningar (typ 300 - 800 Volt) och strömstyrkor som växel- och likriktas då de laddas eller lämnar sin energi till det lokala elnätet i fastigheten, vilket medför en mindre "förlust"(värme) i varje omvandlingssteg.

De senaste åren har flera bränder brutit ut i solcellsanläggningar. Det statistiska underlaget är osäkert, men åtminstone ett 30-tal bränder har rapporterats av räddningstjänsten i Sverige, många av bränderna verkar bero på okunskap eller slarv vid installationen.

När solcellssubventionerna ökar får man också en ökad frekvens av bränder, vilket observerats kvantitativt i Danmark och Italien tidigare. (enl. Michael Försth, professor vid Luleå tekniska universitet). Anledningen till detta kan man bara spekulera om, men uppenbarligen inverkar de olika subventionerna negativt på kvalitén, samtidigt som antalet solcellsinstallationer ökar i snabb takt.
Mot bakgrund av detta kan man ifrågasätta att regeringen vid nyår 2020 sköt till ytterligare pengar till subventionerna av solceller, i direkt strid med Riksrevisionens rekommendation att slopa dessa helt, se Investeringsstödet till egen Solelproduktion borde tagit slut redan 2017 ....

Forskarna varnar även för den nya trenden att dra in likströmsnät in i byggnaden. I dag omvandlas vanligtvis den likström som solcellerna ger i en växelriktare innan elektriciteten leds vidare i huset i form av växelström. Men varje omvandling leder till energiförluster och därför skulle fler maskiner kunna kopplas in direkt på likströmsnätet.

"– Det är bättre ur brandperspektiv om man konverterar så tidigt som möjligt till växelström, som innebär ett mindre farligt elnät. Många av solcellsbränderna har uppstått i växelriktaren, eftersom det främst är där kopplingspunkterna finns i dagens system, men man kan minska risken genom att placera växelriktaren i till exempel ett garage intill obrännbart material, säger Marcus Runefors, forskare på Lunds tekniska högskola."

måndag 6 januari 2020

Upprop för en gemensam upphandling av elektriskt energilager?


KraftWerk Nordhamnen firar nu 8000+ läsare jubileum, men låt oss så här under 2020 års första skälvande dagar dra oss till minnes hur det var för knappt fem månader sedan ...
Klicka på bilden för att se den i full storlek
Om man kunde spara undan ens hälften av den energi som flödade då, tills idag? 

Klicka på termometern för att se den i full storlek.
Priset på elektriska energilager i fastigheter har INTE följt samma trend som priset för energilagring i exempelvis batteribilar ... så den marknaden fungerar ännu inte riktigt så som den borde ... dags att sätta tryck på denna ganska skyddade verkstad som den marknaden fortfarande är?

Någon som vill hänga på?