Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

söndag 22 september 2019

Framtidens baskraft - Kärnkraften på distans som flyttar in.

Ni har säkert noterat att KraftWerk Nordhamnen med skrivningen "Solkraft är Kärnkraft på distans! Tillgänglig för alla, gratis och begränsat farlig, bara man tänker till lite och helt överlägsen om du vill bli vinnare i spelet om beskattning och skenande energipriser." anspelar på nästa generations kärnkraft (eller fusionskraft i motsats till nuvarande fissionskraft).
Anledningen till detta är att världen och Sverige idag saknar en bra Baskraft. Du kanske vill opponera dig mot mitt påstående med att "-Vi har ju vattenkraften"?

Ja så har det varit under de senaste dryga 100 åren, men inte längre.
Att betrakta vattenkraften så som baskraft, är lite av att bära frack eller långklänning och vita handskar då man meckar med bilen.
Alltså offra något mycket värdefullt vid fel tillfälle och utan att få någon i utbyte.

Vattenkraft är nämligen den ultimata reglerbara balanskraften, något som är värt sin effekt i guld, när vindsnurrorna i Danmark och Tyskland står stilla en molnig dag, då det blåser för mycket eller lite.

Ett lysande exempel på att tillgången till pålitlig baskraft är ovärderlig, är Stenungsund. I början av 1800-talet inte mer än några hus och ett färjeläge till Orust och Tjörn. Men som 1960 blev Sveriges petrokemiska centrum, tack vare att Vattenfall byggde ett enormt oljeeldat kraftverk 1959. Ett bygge som påverkat området enormt, bland annat en befolkningstillväxt från 1960 till juni 2019 på hela 14 gånger från lite drygt 1 900 till 26 660 innevånare.

Världen och Sverige behöver en pålitlig baskraft för att säkerställa billig energi i tillräcklig omfattning och då finns det få valbara alternativ som kommer att fungera. Om vi nu inte skall bränna upp olja och kol, vilka båda har mycket värdefullare användningsområden än att just brännas på bål.

Så möt min favoritteknik för Kärnkraft = Baskraft redan idag "First Light Fusion Ltd is a lean, focused and agile corporation researching energy generation by inertial confinement fusion. The company was spun out from the University of Oxford in June 2011 and is based near Oxford".

Inslaget är ganska långt (23 minuter), men väl värt att setorsdag 19 september 2019

Effekt eller kapacitetsbrist, det är en geografi- och skattefråga?

Vi läser och hör nästan dagligen larm om "elbrist" på olika platser i Sverige.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln på Branschaktuell
"Växande städer, elektrifiering i samhället och nya industrier har gjort att delar av landet nu riskerar elbrist. Det menar den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät, som sagt nej till att öka nätkapaciteten på flera håll.
– För tre år sen hade vi inte det här problemet, säger Niclas Damsgaard, marknadsstrateg Svenska Kraftnät.
" (Källa SVT)

"Utan el inga jobb. I veckan kom beskedet att bagerijätten Pågen avblåser sina planer på att bygga ut verksamheten i Malmö. Skälet är att kraftbolaget Eon inte kan garantera tillräckligt med el
....
På det hela taget är det förhållandevis gott om el i landet, men mycket av den produceras i norr och konsumeras i söder. Det ställer stora krav på överföringskapaciteten i stamnätet och Eon varnar för att den snart inte räcker till för södra Sveriges behov. Svenska kraftnät måste tidigarelägga sina planerade investeringar i nätet, menar Eons vd Johan Mörnstam. Och särskilt brådskande har det blivit sedan skatten på fossil kraftvärme höjdes och fick Eon att av lönsamhetsskäl besluta om nedläggning av Heleneholmsverket.
Löses inte problemet får Pågen etablera sig någon annanstans, förklarar Carlsson Jerndal. Därmed skulle Malmö missa en värdefull möjlighet till nya jobb. Regionen har faktiskt redan gått miste om potentiella arbetstillfällen till följd av risken för elbrist. Ventilationsföretaget Lindab har på senare år valt att bygga ut verksamheten utomlands istället. Ytterligare negativa effekter framgår i en kartläggning av situationen som Region Skåne har gjort: Northvolt kunde inte bygga Europas största batterifabrik i Malmö, Ystad har fått nej till ökat effektuttag och Skånetrafiken kan i längden få svårt att driva bussarna med el i flera skånska städer.
" (Källa Sydsvenskan)

Under normala förhållanden så råder det ingen brist på elektricitet (= effektbrist), men dock kapacitetsbrist, vilket innebär att elektricitet i tillräcklig mängd inte kommer fram dit där den behövs, åtminstone inte under perioder med hög belastning.

---- Faktaruta ------

Mot bakgrund av avgrunds-problembeskrivningen från branschen är det lite underligt att man som småskaliga elproducenten, kallat mikroproducent i regelverket, riskerar att bli "straffad" enligt gällande regelverk, om man:

1) Bygger en produktionsanläggning med för stor nominell effekt, eller helt enkelt har många mindre anläggningar på olika fastigheter som tillsammans teoretiskt kan producera mer än (43,5 kW).

2) Har för stor huvudsäkring, ett säkringsabonnemang över 3 * 63 Amp. Vilket inte är normalfallet, men kan förekomma då man har en liten näringsverksamhet, hyresfastighet, bostadsrättsförening, mm

3) Blir för duktig på att producera miljövänlig elektricitet och blir för bra på att spara in på behovet av att köpa elektricitet från det överbelastade nätet. Den som under ett år säljer mer el än den köper.

Den som förbryter sig mot punkt 1) - 3) riskerar att inte längre klassas som "mikroproducent" och därmed straffas med en anslutnings/nätavgift till elnätsbolaget även för sitt säljabonnemang.

Dessutom så subventionerar staten, under ett okänt tidsintervall genom skattereduktion, ditt köp av varje kWh från nätbolaget med 60 öre/kWh upp till samma mängd el du producerar (max 18 000 Kr /30 000 kWh per år), vilket betyder att du inte borde sälja en (1) kWh mer än du köper under ett år.

Energiskattepliktig blir du då din(a) anläggningar har en installerad topp effekt på 255 kWp och då skall du betala punktskatt för elenergi, vilken för 2019 är 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh ink. moms).

Mervärdeskatt skall du betala om du säljer för mer än 37 500 kronor utan att du behöver ta ut moms när du är befriad från moms eftersom skattesatsen för den el som du har sålt är 25 procent. Befrielsen är frivillig och sker inte automatiskt. Du måste anmäla att du vill ha momsbefrielse till Skatteverket.

Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen beskattas inkomster för överskottsel som kapitalinkomst. Varje år får man ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, däribland inkomster från såld överskottsel. Om man får inkomster på under 40 000 kr behöver man alltså inte skatta på inkomsterna.

Verkar reglerna solklara och lätta att följa? Trodde inte det ... Men detta är bara början! Som mikroproducent skall du även klara att hantera saker så som "Nätnytta", Elhandelsbolagens olika affärsmodeller och kontraktsvillkor samt handeln med de Elcertifikat och Ursprungsgarantier som du belönas med de första 15 åren som Mikroproducent, via Energimyndighetens Cesar-konto >
----- slut på Faktarutan -------

Därmed är det smått obegripligt att Statliga Vattenfall, sedan cirka sex månader, beslutat att inte längre premiera oss över 25 000 lokala småskaliga elproducenter, som vanligtvis befinner sig där folk bor och där näringslivet efterfrågar effekt, nära den plats där den behövs, något som kan spara miljarder kronor i utbyggnad av elnäten.

Och till Er rutinerade Solfarmare, den verksamma substansen kallas "Nätnytta" på din elräkning från nätägaren/koncessionshavaren, i mitt fall Ellevio, kvantifierar de den statiskt till 3,6 - 4,3 öre/kWh under årets mörkaste tid .. november - mars, resten av året april - oktober endast 3,6 öre/kWh, inget man direkt hetsa upp sig över i sin investeringskalkyl ;-)

tisdag 17 september 2019

KraftWerkNordhamnen firar 40 000 kWh produktion = 5 - 8 varv runt jorden med en batteribil !

Dags för ett produktions jubileum, 40 000 kWh solel producerade, sedan hösten 2015, varav 13,5 MWh hitintills under 2019 (alla "frivilliga" produktionsbegränsningar till trots).Med en genomsnittsförbrukning på 1,3 - 2,0 kWh per 10 km för olika Batteribilar, så betyder det att mitt lilla SolKraftWerk drivit en elbil 200 000 - 307 700 km (20 000 - 30 770 mil), alltså även en tung gammaldags bil så som Tessla, 5 varv runt jorden och en modern familjebil av senaste snitt, nästan 8 varv runt jorden! Värt att fira?
lördag 14 september 2019

Unboxing, den nya Zappi-V2 Trefas Typ2, marknadens smartaste och kostnadseffektivaste fordonsladdare!

Äntligen dags att packa upp, eller som det så vackert heter på YouTube Svenska "Unboxing", den nya Zappi-V2 Trefas Typ2, marknadens absolut smartaste och kostnadseffektivaste fordonsladdare, från det lilla Brittiska Start-up bolaget myEnergi, som skall bli en vital komponent i den publika laddstationen KraftWerk Nordhamnen ...

För Er som ännu inte upptäckt myEnergi och deras nya 3-fas laddstation kan jag rekommendera att Ni läser på om dess funktioner och imponerande prestanda, som medger en fordonsladdning på upp till 22 kW, "på din garageuppfart".

Följ gärna tillkomsten av Sveriges nyaste publika laddstation, där du önskar tillbringa Semestern 2020, Orust!

Vi kommer att beskriva, steg för steg, hur den byggs upp, samt saker du bör tänka på då du själv bygger din egen laddstation.

Vill du ha hjälp med att projektera din egen anläggning, så hör av dig för diskussioner om upplägg/pris.

fredag 13 september 2019

Hur dimensionerar man sina solpanelers nominella effekt och placering i förhållande till den växelriktare man installerar?

Under senare tid har många nuvarande och blivande Mikroproducenter av Solel frågat om hur man dimensionerar sitt Solkraftverk, så här kommer några snabba och goda råd:

1) Tänk noga igenom hur du ser på fastighetens och familjens energibehov nu och i framtiden för boende, transporter och ta sedan höjd för oförutsett med en marginal på ytterligare 30-50%

2) När du sedan skall realisera din plan, prioritera så många paneler med så hög effekt du bara kan få upp på dina tak och väggar, för det kommer inte att bli så mycket billigare, oavsett om du får 20% eller 30% i direktavkastning på din investering.
Bor du i ett äldre hus, så kan man irritera sig över de mycket få eluttagen, men då det huset konstruerades så såg man inte den explosiva utvecklingen på elprylar som vi idag har i hemmet. Samma irritation kommer du att känna om du underdimensionerar din anläggning nu.
Effektgarantin innebär oftast att panelerna skall hålla 80% av sin nominella effekt över 20-25 år, vilket gör att du även måste räkna in panelernas degenerering.

3) Tillgodoräkna dig/avyttra tilldelade Elcertifikat- och Ursprungsgarantier för HELA din produktion .. Något som blir nödvändigt när du inte längre vill ge bort din produktion till noll eller ett starkt underpris. En sådan egen Elcertifikatsräknare ingår i den stödberättigade investeringen.

4) Lägg extra möda på att ta med dig din nuvarande anläggning och dess möjligheter att komplettera, lagra och växla upp den nya investeringen.

5) Gör allt för att INTE gå på nätbolagets önskan att du höjer din mätarsäkring från 16 Ampere till något högre dyrare abonnemang .. det kommer att bli ditt enskilt dyraste misstag. 

6) Värdera tillståndet på din fastighets elinstallation, det är en mycket god idé att personligen förvissa dig om att befintlig och ny elinstallation är av högsta klass och utan underdimensionerade kablage. Speciellt om du kommer att försöka ladda ett elfordon i ett vanligt eluttag (så kallat schuko-uttag), då dessa inte sällan installeras med 1,5 mm2 kabel som klarar max 10 ampere, men är definierade upp till 16 ampere, då med 2,5 mm2 kabel.

Sist men inte minst Var en klok Prosument och inse att säljtrycket där ute är högt och att långt ifrån alla vet vad de pratar om, eller hoppas på att DU inte vet vad du vill ha.
En uppenbar stötesten är hur man dimensionerar sina solpanelers nominella effekt och placering i förhållande till den växelriktare man installerar. De flesta tillverkare har en 35-50%-ig marginal för överkapacitet på anslutna solpanelers maximala effekt (kWp eller Wp). Och då behöver du redan ha beräknat vad dina paneler maximalt kan leverera, med hänsyn tagit till konfigurationen på just din anläggning (Riktning och lutning mot solen).

Bilden lånad från Jämtkraft.se (Klicka på den så kommer du till deras informationssida) 


Här följer en instruktivt filmklipp om olika teknologier för solpaneler - växelriktare (Engelska) :

tisdag 10 september 2019

Enhetligt betalsystem saknas för publika laddstationer!

Du som till äventyrs inte riktigt förstått att vi befinner oss i något som vi Ingenjörer kallar, ett "Transient tillstånd", d.v.s. ett tillstånd mellan två jämviktslägen som karaktäriseras av att det svänger häftigt .. Och uppenbarligen svänger det häftigt i humöret på de elbilsförare som nyttjar publika laddstationer, åtminstone om man får tro magasinet Ny Teknik.
"– Vi betalar med betalkort varje gång vi tankar bensin. Helt plötsligt går det inte när vi ska ladda elbilar. Varför? Det säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare för organisationen Gröna bilister.
Bristande laddinfrastruktur beskrivs ofta som ett hinder för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Dessutom upplever många elbilsförare att det är krångligt att betala vid publika laddstationer.
– Fortum har sitt kort, Incharge har sitt kort, Eon har sitt kort och så vidare, men det borde gå att ladda oavsett vilken eller vilka laddoperatörer man råkar vara kund hos. Det är helt klart att det upplevs som ett problem av elbilsförare, säger Martin Prieto Beaulieu."
Något som vi här på KraftWerket kan vitsorda, efter en inledande smekmånad när alla laddning av elfordon var gratis, så har verkligheten kommit i kapp de större aktörerna och nu vill de ha betalt för sin elektricitet, inget konstigt med det.
Men livet som elbilsförare blir komplicerat när man kör omkring med gårdagens elbil, den med en batterikapacitet under veckans förbrukning, eller åtminstone några dagar.
En modern energieffektiv Dieselbil behöver inte tankas oftare än en gång per 1000km, så det får bli utgångspunkten.

torsdag 5 september 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 22, Tänk strategiskt när du investerar.

Många rutinerade mikro-producenter och blivande mikro-producenter av solel har hört av sig med anledning av att det nu börjar bli svårare och svårare, ja rent av omöjligt att räkna hem sin investering i ett SolKraftWerk, OM man tror att elförsäljning över elnätet skall utgöra en andel av den vinsten.

Här kommer ett försök till förklaring av, varför? :
1) Nästan samtliga elhandelsbolag ansåg, i början av "Sol-El-Boomen", att en profilering som "det goda elhandelsbolaget", var viktig för att locka kunder. Nu har den ambitionen mött den krassa ekonomiska verkligheten och då är man inte längre beredd att köpa dyrt och sälja billigt.

2) Det är extremt svårt att som "Prosument" (=kombinerad elproducent och elkonsument), överblicka och hantera alla de olika förekommande kombinationer, regler för Köp och Sälj avtal som de olika elhandelsbolagen tillämpar.

3) En köpt kWh hushållsel är så mycket dyrare än en egenproducerad, inte minst på grund av extrem överbeskattning, El-nätbolagens avgifter och 25% moms på hela klabbet. Därför är egenanvändning av din produktion, korttidslagring och en så total eliminering/utsläckning av behovet att köpa energi under en så stor del av året som möjligt helt avgörande.

Därför behöver du lägga till en liten pryl till i din investeringskalkyl, när du ansöker om investeringsbidraget för Solceller, nämligen din egen Elcertifikatsmätare, som ger dig elcertifikat för HELA din produktion oavsett vad du sedan gör med denna produktion.

Här kommer Ingenjörens favoritförlag på egen Elcertifikatsmätning som betalar sig själv:
Klicka på bilden för att komma till Webbshoppen

Hårdvaran kostar alltså 3 198 kronor och kan ingå i den stödberättigade investeringskostnaden.
Tjänsten som "följer med" har karaktären av Win-Win och delad risk/möjlighet och omfattar mätning, rapportering och försäljning av EC/UG, enligt följande:
Klicka på bilden för att öppna PDF-fil

onsdag 4 september 2019

Fastighets-, Säkerhet- och "Public Spaces"- mässan den 4-5 september 2019, på Åbymässan i Mölndal

Just hemkommen från en dag på Fastighetsmässan, Säkerhet- och "Public Spaces"- mässan som går av stapeln den 4-5 september 2019, på Åbymässan i Mölndal, utanför Göteborg.

En salig blandning mellan företag som rensar/renoverar avlopp i fastigheter, Bilpool lösningar och fastighetsförvaltning, till Cybersäkerhet och tekniskt djärva lösningar på problem jag inte trodde fanns, men det funkar alldeles utmärkt och man kunde plocka med sig en och annan godbit ...
Janne Josefsson debatterade "Gårdstensmodellen" och Anders Borg (fd. finansminister) pratade om "Är det en kris på väg i fastighetsbranschen?".....

Sammanfattningsvis så handlar det om 
1) den så kallade "Digitaliseringen", eller hur man får både gamla och nya saker gjorda på ett tillräckligt bra (och säkert) sätt för att framgångsrikt kunna konkurrera inom sin nisch i framtiden ... 
2) den så kallade "Elektrifieringen". Det fanns massor av leverantörer av olika utrustningar för Solelproduktion, lagring och molntjänster för batteribilar, mm ..
Det som förvånar mig mest är att inte fler konsultbolag är på plats som utställare?

Men tyvärr så hade min favorit leverantör bara en tom monter, med skriftligt material ...


  

måndag 2 september 2019

söndag 1 september 2019

Välkommen till den högtidliga inkopplingen av KraftWerkNordhamnen som http://kwn.nu

Välkommen till den högtidliga inkopplingen av KraftWerkNordhamnen:s Webbplats http://kwn.nu 
Här snackar vi i första hand om vinnande strategier för att som mikroproducent av Solel (=Lillebror) bli vinnare över tid, trots oklara och förvirrande regler samt hårdnande marknadsvillkor.
I andra hand kommer resonemang om en viss teknik/leverantör/installatör, mm

Hoppas att du skall finna något matnyttigt när du funderar över dina egna investeringar och val inför framtiden.