Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 14 mars 2020

En god vårvinterdag för Solfabrikören.

KraftWerk Nordhamnen, Henån, Orustkommun, Lördagen den 14 mars 2020, klockan 13:00, strålande solsken, +3 grader Celsius (skuggtemperatur).
Klicka för full storlek
Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.

Produktionen ligger stabilt över 6 kW mellan 08:00 - 14:00 och toppar på 14,520 kW (den besvärande skogsdungen som skymmer från syd-sydväst till trots).


Speciellt roligt att vara solfabrikör, när regleringen fungerar så pass bra att endast 55,3 Watt slinker undan och säljs till ett elhandelsbolag.

Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.
71,4 kWh, inte illa och här syns den asymmetri som skuggningen från syd-sydväst orsakar.

Uppskattar en möjlig produktionsökning på 30-50% på årsbasis, när skogsdungen blivit till plank och ved ..  

tisdag 3 mars 2020

Flödesbatterier från "Down Under" ..?

Så nu äntligen har jag fått respons från "Down Under" ..
För Er som till äventyrs redan glömt allt om den intressanta tekniken bakom Flödesbatterier följer här en påminnelse från 17 december 2019 ... "Jul Pyssel på KraftWerket" ...

Alltså RedFlow i Australien (och Kina) har en intressant modulär produkt som bygger på en teknik som påminner om hur man galvaniserar plåtar .. alltså binder metalljoner i en lösning till en yta ... men uppenbarligen är inte produkten CE-märkt.söndag 1 mars 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 26, Den som inte kan räkna är inte fri !

Elcertifikatssystemet och Ursprungsgarantierna levererar inte så som förväntat ... undra hur många mikroproducenter som ens lyckas sälja sina EC/UG?
Dessutom får den absoluta majoriteten av mikroproducenterna bara  EC/UG för de kWh som de säljer till ett elhandelsbolag, då detta är det enda som registreras i Nätbolagets elmätare ...
Tur att man redan 2016/2017 investerade i en egen Elcertifikatsmätare med rapporterings och från dåvarande Emulsionen (ett litet företag i Göteborg), nuvarande CheckWatt, intresserad, här hittar du deras produkter och tjänster ->
Utrustningen ingår i det bidragsgrundande investeringskostnaden, så det är bäst att inkludera den i din investeringskalkyl.
Då, i början på 2017 så kostade mätaren 2 748 kronor och investeringsbidraget var, eller rättare sagt blev 30% på totalkostnaden, vilket ger en kostnad på 1 924 kronor. Med mätaren, följde även ett ganska vettigt avtal om avläsning/rapportering av produktionen till Energimyndighetens System för Elcertifikat och Ursprungsgarantier "Cesar" ->.
Så hur gick det då? Jo tack ganska bra: 

2017
Beskrivning Antal
EC från 2017 10 st
UG från 2017 9 st
EC från 2016 0 st
UG från 2016 0 st
Värde certifikat
Administrationsavgift 210 kr
Värde av EC+UG 1100 kr
Moms (25%) 0 kr
Summa betalning 890 kr

2018
Antal EC: 13
Antal UG: 13
Värde elcertifikat: 1768
Administrationsavgift: 276.8
Moms: 0
Utbetalas: 1491.2

2019
Antal EC: 14
Antal UG: 14
Värde certifikat: 817
Antal modem: 0
Antal routerfunktion: 0
Antal kvotplikt:
Administrationsavgift: 163
Moms: 0
Utbetalas: 654
890 + 1491,2 + 654 = 3035 kronor i intäkter redan nu och då pratar vi bara 2017-2019.