Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

onsdag 11 januari 2023

Hur gick det då i december 2022, egentligen?

I motsats till de flesta andra, har vi här på KraftWerket inte sparat på elanvändningen, utan tvärt om använt elen till max, men bara de timmar då den varit relativt billig. Det finns möjligheter till att värma systemet med fastbränsle (egen ved), men av olika anledningar har vi valt att inte elda en enda pinne 2022/23.
Elanvändningen under 2022 jämfört med 2021
i december har ökat med 644 kWh (+52,7%)
och i november med 152 kWh (+17,7%) 
Så vad blev då resultatet?
Elhandelsbolaget Vattenfall ville ha 4 462,45 kronor Brutto för 1 867 kWh

Sedan avgår 41,13 kronor för försålda 15 kWh

Netto 4 421,32 kronor

Elnätsbolaget Ellevio ville ha 1 709,94 kronor Brutto för att flytta de 1 867 kWh till anläggningen och då fördelar sig det på,
869,98 kronor på fasta och rörliga elnätsavgifter inklusive 25% moms och
839,96 kronor på energiskatt inklusive 25% moms på skatten.

Sedan avgår 1,21 kronor i nätnytta.

Netto 1 709 kronor

Summa elräkning för december 2022, 6 130,32 kronor 
Men då kommer 1 120,20 kronor att återbetalas som skattereduktion 
Så de 1 867 kWh kommer att kosta 5 010,12 kronor eller 2,68 kronor/kWh inklusive allt.
Och då ingår även drivmedel för månadens resor med bil i detta.

tisdag 10 januari 2023

Nytt högkostnadsskydd för höga elpriser i november - december 2022

Regeringen föreslår ett nytt högkostnadsskydd, för november och december 2022.

Den 9 januari 2023 presenterade Regeringen ett nytt förslag, som omfattar hela landet. Förslaget är att stöd ska betalas ut till hushåll där elpriset i snitt överstigit 75 öre under stödperioden (nov-dec 2022). Genomsnittligt spotpris minus 75 öre utgör ersättning per kWh för förbrukning under de aktuella månaderna. Planen är att förordningen kommer att beslutas under februari. 


Läs mer om förslaget HÄR>
Vad innebär då detta?


I korta drag, att elkonsumenter inom de fyra elområdena kommer att få ett takpris på 75 öre/kWh i förhållande till medelpriset under perioden november - december 2022.