Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 7 juli 2020

Elbilshantverk från 1980-talet

Min gode vän "Elektrikern", kom på besök idag med sin handbyggda Elbil modell á la 1980-tal, byggd på VolksWagens Polo modell  .. ett konsthantverk som sannerligen inte går av för hackor ....

Svanesund - Henån tur och retur utan problem med en 40 år gammal elbil, inte illa!

Klicka på bilden för att se den i full storlek.
tisdag 30 juni 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 27, "Vad är Elbrist och Varför?"

Man skulle kunna utbrista i ett skadeglatt, "Vad var det jag sade", efter förra veckans inlägg med anledning av den akuta energiförsörjningskris som drabbat konsumenterna och skattebetalarna mitt i högsommaren med full kraft, "En lysande men ologisk matematik!".
Klicka på bilden för att komma till inlägget!
Inlägget fick en helt fantastiskt respons, men också många frågor, vilket är fullt förståelig, med tanke på att sambanden inte är helt triviala. Hur kan det då komma sig att en absolut majoritet av svenska hushåll och företag drabbas av "Elbrist", mitt under sommaren då elförbrukningen är som lägst?

Vad hade hänt om det istället varit under en bister december - februari månad?

Jag har tidigare belyst detta i inläggen ....
men låt oss rekapitulera de tre typerna av "elbrist":
1) Elenergibrist – över året kan inte den efterfrågade elenergin produceras.
2) Effektbrist – vid ett givet tillfälle räcker inte den tillgängliga effekten i elproduktionen till.
3) Nätkapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Den aktuella "Elbristen" under juni 2020, handlar om Nätkapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Det ologiska i ekvationen är att Staten hellre tar dessa kriser än att riskera att enskilda och lokala samhällen i södra Sverige blir helt självförsörjande och kopplar bort sig från en av de absolut viktigaste framtida skattebaserna, energiskatterna.

Hur kan jag då påstå detta?
Med en mer utvecklingsvänlig och realistisk energipolitik så borde varje energislag värderas utifrån sina förtjänster. Lokalproducerad och lagrad energi från 100 000-tals mindre vatten, vind och sol-kraftverk, där produktionen sker nära konsumenten minskar sårbarheten och i värsta fall kan utgöra ett Civilförsvarsobjekt, som ger lokalsamhället en extra uthållighet i kris och krig.

Larmen duggar nu tätt om att Sverige riskerar elbrist ..
Men vem gör något i praktiken?

Så frågan är vad är billigare och bättre för skattebetalarna ... att uppmuntra och stödja självförsörjning på el (och därmed ge upp hoppet om en skattebas som redan är förlorad) ... eller investera miljarder i elöverföring från Norr till Söder som ändå kommer att vara skattepengar i sjön.

torsdag 25 juni 2020

En lysande men ologisk matematik!

Och när man tror att det inte kan bli värre ...Så blir det MYCKET MYCKET värre ...

Tycker riktigt synd om de stackare som inte har egen gratis el ..Helt underbara elpriser, hela dagen Torsdagen den 25 juni

Så då undrar man varför Staten inte vill att vi solelproducenter skall sälja vår produktion som inte bara huvudsakligen sker i Elområde 3 och 4, utan dessutom är som störst när priset är som högst?Så samtidigt som konsumenterna i Södra Sverige, alltså där den absoluta majoriteten av landets ALLA elkunder betalade 84,28 till 210,39 öre/kWh + fasta avgifter, elcertifikat, elhandelspåslag, överföringsavgifter, energiskatt och moms på hela klabbet (en bit över 4 kronor/kWh) så gjorde i alla fall jag allt för att varken sälja eller köpa el, utan lyckades nyttiggöra 58% (67,7 kWh) av den egna produktionen och begränsa försäljningen till 42% (48,2 kWh) varav majoriteten till bästa pris.

Den köpta elenergin på 8,5 kWh  (under lågpris tid), får betecknas som ett olycksfall i arbetet, eller en övergående parentes som slutar i och med installationen av det egna energilagret som installeras under andra halvåret 2020, då är det bara personer utan egen solelproduktion som kommer att få betala för energihaveriet, vi andra kommer att tjäna grova slantar ..

lördag 14 mars 2020

En god vårvinterdag för Solfabrikören.

KraftWerk Nordhamnen, Henån, Orustkommun, Lördagen den 14 mars 2020, klockan 13:00, strålande solsken, +3 grader Celsius (skuggtemperatur).
Klicka för full storlek
Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.

Produktionen ligger stabilt över 6 kW mellan 08:00 - 14:00 och toppar på 14,520 kW (den besvärande skogsdungen som skymmer från syd-sydväst till trots).


Speciellt roligt att vara solfabrikör, när regleringen fungerar så pass bra att endast 55,3 Watt slinker undan och säljs till ett elhandelsbolag.

Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.
71,4 kWh, inte illa och här syns den asymmetri som skuggningen från syd-sydväst orsakar.

Uppskattar en möjlig produktionsökning på 30-50% på årsbasis, när skogsdungen blivit till plank och ved ..  

tisdag 3 mars 2020

Flödesbatterier från "Down Under" ..?

Så nu äntligen har jag fått respons från "Down Under" ..
För Er som till äventyrs redan glömt allt om den intressanta tekniken bakom Flödesbatterier följer här en påminnelse från 17 december 2019 ... "Jul Pyssel på KraftWerket" ...

Alltså RedFlow i Australien (och Kina) har en intressant modulär produkt som bygger på en teknik som påminner om hur man galvaniserar plåtar .. alltså binder metalljoner i en lösning till en yta ... men uppenbarligen är inte produkten CE-märkt.söndag 1 mars 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 26, Den som inte kan räkna är inte fri !

Elcertifikatssystemet och Ursprungsgarantierna levererar inte så som förväntat ... undra hur många mikroproducenter som ens lyckas sälja sina EC/UG?
Dessutom får den absoluta majoriteten av mikroproducenterna bara  EC/UG för de kWh som de säljer till ett elhandelsbolag, då detta är det enda som registreras i Nätbolagets elmätare ...
Tur att man redan 2016/2017 investerade i en egen Elcertifikatsmätare med rapporterings och från dåvarande Emulsionen (ett litet företag i Göteborg), nuvarande CheckWatt, intresserad, här hittar du deras produkter och tjänster ->
Utrustningen ingår i det bidragsgrundande investeringskostnaden, så det är bäst att inkludera den i din investeringskalkyl.
Då, i början på 2017 så kostade mätaren 2 748 kronor och investeringsbidraget var, eller rättare sagt blev 30% på totalkostnaden, vilket ger en kostnad på 1 924 kronor. Med mätaren, följde även ett ganska vettigt avtal om avläsning/rapportering av produktionen till Energimyndighetens System för Elcertifikat och Ursprungsgarantier "Cesar" ->.
Så hur gick det då? Jo tack ganska bra: 

2017
Beskrivning Antal
EC från 2017 10 st
UG från 2017 9 st
EC från 2016 0 st
UG från 2016 0 st
Värde certifikat
Administrationsavgift 210 kr
Värde av EC+UG 1100 kr
Moms (25%) 0 kr
Summa betalning 890 kr

2018
Antal EC: 13
Antal UG: 13
Värde elcertifikat: 1768
Administrationsavgift: 276.8
Moms: 0
Utbetalas: 1491.2

2019
Antal EC: 14
Antal UG: 14
Värde certifikat: 817
Antal modem: 0
Antal routerfunktion: 0
Antal kvotplikt:
Administrationsavgift: 163
Moms: 0
Utbetalas: 654
890 + 1491,2 + 654 = 3035 kronor i intäkter redan nu och då pratar vi bara 2017-2019.

onsdag 19 februari 2020

Skunk Works makes the world go round!

Grattis Anders Kjellström, för i dagens upplaga av Göteborgsposten kan vi läsa om din "BehovsBoBox" och vad man kan göra med billig "Makerspace" teknik, hur går det med sommarstugan på Gotland, är den snart färdig? Gp missar att länka till BehovsBo:s hemsida, så nu reparerar jag detta misstag.
Klicka på artikeln för att komma till Anders webbsida!

Tidigare i veckan kunde vi läsa om hur elpriset i Sverige för första gången varit negativt, just det "Du får betalt för varje köpt kWh". Undrar om Anders BehovsBo system fångat upp denna möjlighet och fyllt villan med gratis energi?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek"Anders har sedan början på 2000-talet sänkt förbrukningen i sitt 200 kvm hus från cirka 35 000 kWh till" .. något oklart, men antaget att vi antar elpriset 1 kr/kWh, cirka 15 000 kWh, en imponerande insats, men vi här på KraftWerk Nordhamnen ställer oss följande frågor:

1) Då en mycket stor del av energiförbrukningen i en modern fastighet är varmt tappvatten och Ni i BehovsBo huset i Mölndal bara är två vuxna äldre personer så borde Er energiförbrukning drastiskt avvika från en barnfamiljs .. med 1 - 4 barn .. Har Ni någon uppfattning om hur utfallet av BehovsBo ser ut för en barnfamilj?

2) Om man, liksom vi här går från en årlig elförbrukning på ca 6 500 kWh till en minus förbrukning på -3 803 kWh, ja ett riktigt plusenergihus, samtidigt som man i eliminerar behovet av vedeldning under perioden mars - oktober samt reducerar behovet av fastbränsle under november - februari med cirka 70% och det utan den egna energistyrning som är under utveckling, är det ett smart boende?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek

Bra jobbat Anders Kjellström, men tyvärr blir du nog inte Effektminister 😇😉