Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

måndag 10 juni 2024

Dagen då elektriciteten var gratis 9 juni 2024.

Ett test på KraftWerkets funktion i verkliga livet ...

Klicka på diagrammet för full storlekKlicka på diagrammet för full storlek

Ett mardrömsscenario, med en relativt stor produktion mellan 08-17:59, då minuspriser råder.

Sålt 15 kWh under dygnets 24 timmar, vissa påkallade av mindre regleringsfel, andra av Svenska Kraftnäts Frekvensregleringar.
Klicka på diagrammet för full storlek

 


Köpt 28 kWh under dygnets 24 timmar, vissa påkallade av mindre regleringsfel, andra av Svenska Kraftnäts Frekvensregleringar.
Klicka på diagrammet för full storlekEnligt Vattenfalls "beta funktionalitet", så blir den totala elhandelskostnaden för dygnet -7,02 kronor, inklusive påslag, elcertifikat, elhandelskostnader och moms... Exakt Här har du 28 kWh skattefritt och gratis och 7 kronor i handen som bonus. 
Klicka på diagrammet för full storlek
Så av produktionen på 85 kWh, såldes 15 kWh till ett pris av cirka 60 öre, 
samtidigt köptes 28 kWh till ett pris av -7 SEK, så själva elhandeln gick med närmare 8 SEK i vinst.
Dessutom inbringade gårdagen goda intäkter från frekvensbalansering, egenförbrukning, övrigt och inte minst 98 kWh (28+70 kWh) gratis & skattefria, rätt in i egna nyttor.

Men syftet med uppföljningen är att undersöka om dygn med negativa elpriser är förlustbringande .. och svaret är NEJ, inte om man kan nyttiggöra sin produktion själv.

onsdag 5 juni 2024

Uppföljning maj 2024

Under maj månad producerades 3 442 kWh
varav 1 750 kWh såldes till ett pris på 30,509 öre/kWh
och återstående 1 692 kWh nyttjades på anläggningen.

Dessutom så köptes 111 kWh till ett pris på 17,03 öre/kWh,
vilket ger ett överskott i elhandeln på 505,91 kronor

Nät- och överföringsavgifterna uppgick till 368,27 kronor,
varav 355 kronor var fast abonnemangsavgift (inklusive moms) 

Energiskatten uppgick till 59,18 kronor (inklusive moms)
Vilket betyder att den totala skatten för maj månad blev:
138,434 kronor, lite upprörande kan man tycka.

Nätnyttan för de försålda 1 750 kWh uppgick till 94,52 kronor

Då försäljningen just nu är 3 458 kWh och inköpet är 5 047 kWh på årsbasis, så tillkommer 60 öre skattereduktion på varje försåld kWh, vilket innebär en skattereduktion på 1050 kronor för maj månad.

Sedan tillkommer självklart även ersättningen för frekvensbalanseringen av elnätet.

Så av producerade 3 442 kWh inbringade de 1 750 försålda 505,91 kronor som finansierade fullt ut kostnaden och gav ett överskott på 172,91 efter ALLT El-relaterat var betalt och dessutom tillkommer 1050 kronor i skattereduktion och cirka 2000 - 2500 kronor i ersättning för frekvensbalansering.

Så maj månad innebar ett överskott på "Elektricitetsbingo" på 3 200 till 3 700 kronor utöver 1 692 "gratis" kWh som gjort nytta i bil och hem.lördag 11 maj 2024

Uppföljning april 2024

Återigen har Vattenfall AB svåra problem med sin fakturering och lyckas inte prestera annat än en pappersfaktura och då vardagen innan den förfaller till betalning, lyckligtvis är det ett negativt fakturabelopp för april månad.

Under april uppgick elhandeln till (minus) -633,91 kronor, enligt nedan:
605 kWh köptes till ett pris av 13,27 öre ex. moms medans
946 kWh såldes för 80,138 öre, vilket ger en differens på 66,868 öre före påslag (1,75 öre), elcertifikat (1,4 öre) och moms (4,1 öre).

Elnät,elöverföring och energiskatt uppgick till 700 kronor, enligt nedan:
Fast avgift 355 kronor inklusive moms,
Överföringsavgift 12 öre/kWh för 605 köpta kWh (inklusive moms)
Energiskatt 53,5 öre/kWh för 605 köpta kWh (inklusive moms)

Nätnytta -5,4 öre/kWh för 946 sålda kWh

Nettot så långt blir alltså att april månads el, inklusive allt uppgick till 66,09 kronor (700 - 633,91) eller 10,92 öre/kWh inklusive allt. Men på dagens komplexa elmarknad räcker ju inte det, utan man får ta hänsyn till "60-öringen" (eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier), åtminstone ett tag till.
Då antalet köpta kWh (4932) överstiger antalet sålda (1378), så blir det full utdelning på "60-öringen", alltså 60 öre skattereduktion för samtliga sålda 946 kWh, så då tillkommer en intäkt på 567,6 kronor och genast så blir nettot för april till en vinst på 501,51 kronor (567,6 - 66,09).

Men tänker man i termer av alternativkostnad vid en "noll" investering, så hade elräkningen för april slutat på åtminstone 875 kronor (751 + 124), stället för en vinst på 502. Det är alltså rimligt att se den skattefria vinsten av investeringen i april månad som 1 377 kronor....

Men det är ju heller inte sant på långa vägar, för att den verklig produktionen i april var ju 2259 kWh, så utöver de sålda 946 kWh så har ytterligare 1313 kWh slunkit in i hushåll, elbilar, mm och kommit till stor nytta.

Dessutom så kommer frekvensbalanstjänsterna mot elnätet att ge en hel del, ännu inte känt hur mycket.

torsdag 4 april 2024

En Solfabrikörs Vedermödor ... Ett föredrag värt att lyssna på ...

Har idag hållit ett Lunchföredrag på GKSS, Seglarkrogen i Långedrag 
på temat  
Alltid lika trevligt och uppfriskande att få dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper ... även om det avslöjar vilka stora brister som gömmer sig bland aktörerna på Elmarknaden...


 P.S. Den Schizofrena Goliat som nämns i underrubriken är Staten, som fullständigt misslyckats med lagstiftning och dess tillämpning via sina myndigheter, leverera stabila, långsiktiga spelregler och förutsättningar för de företag och privatpersoner som är beredda att investera i SolKraftWerk, likt mitt KraftWerk Nordhamnen  D.S.

tisdag 27 februari 2024

Uppföljning för Elektricitetsåret 2023, hur gick det?

Kostnader
Elektricitetsköp : 6 399,08 SEK
Nätavgifter        : 5 967,74 SEK

Summa              : 12 366,82 SEK, varav skatter 6508,95 SEK

Intäkter

Elförsäljning     : -5 946,12 SEK
Nätnytta            :    -772,49 SEK

Del Summa       : -6 718,61 SEK

Skattereduktion : -6 067,20 SEK

Summa köp/sälj :   -418,99 SEK

Frekvensmarknad

10 kW, FCR-D upp januari - september 2023, -5 630 SEK
14 kW FCR-D upp och FCR-D ner oktober - december 2023, ? SEK

Uppskattad del Summa -8 500 SEK

Total Summa  -8 919 SEK

Dessutom har Elcertifikat/Ursprungsgarantier sålts för uppskattningsvis 500 kronor
Under året har 19 120 kWh producerats, varav 8 692 kWh har nyttjats "Gratis".

måndag 12 februari 2024

Äntligen faktura från Vattenfall som allt mer uppträder som ett "Krisbolag"!

Har man ett avtal som säger 12 fakturor/per år men bra skickar en på 4 månader, som dessutom omfattar 70% av årsförbrukningen, så undrar man ju hur det står till. Så hur gick det då under dessa fyra kalla månader? Tja inte så illa ...

Oktober köptes 781 kWh för 21,96 öre/kWh och såldes 384 kWh för 49,131 öre/kWh,
November köptes 1 279 kWh för 45,47 öre/kWh och såldes 72 kWh för 84,044 öre/kWh,
December köptes 2 289 kWh för 57,00 öre/kWh och såldes 45 kWh för 164,202 öre/kWh,
Januari köptes 2 047 kWh för 57,15 öre/kWh och såldes 64 kWh för 129,084 öre/kWh.
Enligt Energimarknadsbyrån så var månadsmedelpriset i elområde SE3,
33,1 öre/kWh oktober i jämförelse med mitt köppris 21,96 respektive säljpris 49,131
82,1 öre/kWh november  i jämförelse med mitt köppris 45,47 respektive säljpris 84,044
79,2 öre/kWh december  i jämförelse med mitt köppris 57,00 respektive säljpris 164,202
80,3 öre/kWh januari  i jämförelse med mitt köppris 57,15 respektive säljpris 129,084

Om vi närmare synar det egentliga elpriset vi betalar i jämförelse med det Energimarknadsbyrån presenterar så finns där en slamkrypare, nämligen att i det "köppris" som elhandelsbolaget anger på räkningen så ingår minst två kostnader som INTE öppet redovisas eller ingår i månadsmedelpriset.
De båda kostnaderna är handelsavgiften(kurtaget) till Nordpool och balansavgiften till Svenska Kraftnät och då denna kostnad inte längre är försumbar samt varierar månad för månad, förtjänar den att nämnas, nedan som ett avdrag från uppgivet köppris per kWh.

33,1 öre/kWh oktober i jämförelse med mitt köppris 21,96(-3,51) respektive säljpris 49,131
82,1 öre/kWh november  i jämförelse med mitt köppris 45,47(-4,00) respektive säljpris 84,044
79,2 öre/kWh december  i jämförelse med mitt köppris 57,00(-4,67) respektive säljpris 164,202
80,3 öre/kWh januari  i jämförelse med mitt köppris 57,15(-4,20) respektive säljpris 129,084

Vissa hävdar att solpaneler inte fungerar på vintern och visst produktionen är kanske inte optimal under årets mörkare månader, men ack så värdefull ... Produktionen under perioden var hela 1650 kWh och egenanvändningen respektive självsjälvförsörjningsgraden,  
1005 kWh i oktober, varav 384 kWh såldes och 781 kWh köptes (Egenanv. 61,8%, Självförs. 44,3% ).
301 kWh i november, varav 72 kWh såldes och 1 279 kWh köptes (Egenanv. 76,1%, Självförs. 15,2%).
93,9 kWh i december, varav 45 kWh såldes och 2 289 kWh köptes (Egenanv. 52,8%, Självförs. 2,1%).
250 kWh i januari, varav 64 kWh såldes och 2 047 kWh köptes (Egenanv. 74.4%, Självförs. 8,33%).


onsdag 31 januari 2024

Bra avslut på januari & bra början på februari 2024

Så mycket positivt med negativa elpriser ...


Här på KraftWerk Nordhamnen i det yttersta Västra Havsbandet ser det negativa, väldigt positivt ut ..

Mellan 22:00 ikväll den sista januari 2024 till 05:59 i morgon den första februari 2024 blir det till att tanka ner närmare 100 kWh till timpriser mellan 11,75 - 12,69 öre/kWh inklusive ALLT (se tabell nedan), de stora vindkraftsparkerna som står för leveranserna kan inte tjäna speciellt mycket.


För att sätt det i ett perspektiv, som om diesel/eldningsolja/bensin kostade cirka 1,2 kronor/litern och det var mycket länge sedan.

Så passa på och utnyttja vinterrealisationen på elektrisk energi i natt.