Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

måndag 8 mars 2021

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 28, "Elcertifikatssystemet har kollapsat!"

Elcertifikatens prisutveckling januari 2006 - februari 2021


Då händer det som jag varnat för sedan 2016, betydande förändringar av spelreglerna för dig som mikroproducent och nu är det Staten som börjat hata dig för att du framhärdar i att producera miljövänlig elektricitet och lät dig luras av deras utfästelser om ett system för Elcertifikat och Ursprungsgarantier som skulle gälla i minst 15 år. I augusti 2008 var snittpriset för ett elcertifikat 372,1 kronor, alltså ett prisfall på 370 kronor eller 99,44%

Så då är snittkostnaden för ett elcertifikat under februari 2021, 2,1 kronor, vilket ger en kostnad per kWh på 2,1/1000 = 0,0021 kronor (0,21 öre) skulle vara intressant att se vad elleverantören, i mitt fall statliga Vattenfall, debiterar sina kunder för Elcertifikat?
Oj då 1,83 öre/kWh, istället för 0,21 öre/kWh, en överdebitering med 871,4%, är vattenfall så ineffektiva eller är det en medveten strategi?

Varför händer då detta, varför kollapsar det statliga Elcertifikatssystemet redan NU, 15 år före det skall avskaffas (25 år före det planerade avskaffandet, då man i riksdagsbeslutet har flyttat slutdatumet från 2045 till 2035)?


En orealistisk och populistisk utbyggnad av storskalig vindkraft skulle jag vilja påstå, från 864 546 MWh 2004 till 19 202 969 MWh 2019, alltså med 2 200,21%.
Undrar vad som hände 2013, då Biomassa/gas, vattenkraft och Torv fullständigt krackelerade?* Faktaruta Elcertifikat ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

söndag 21 februari 2021

Jippi, äntligen lämnar den senkomna och omfattande snön här på Orust, solpanelerna med ett brak!

Jippi, äntligen lämnar den senkomna och omfattande snön här på Orust, solpanelerna med ett brak!

Snabba kast här på västkusten, från ett väder i december som liknar en sämre svensk sommar/höst, till värsta vargavintern med nattemperaturer neråt -15 till -20 grader Celsius växlat med ymnigt snöfall och nu den 19 - 20 februari återigen plusgrader (även på natten), vårkänslor och snöslask ...Söndagen bjöd nu de snöfria solpanelerna på årets första riktiga produktionsdag, då det gick att köra elpatronen i ackumulatortankarna 100% på egen gratis solel, inte en enda kWh dyrel från nätmonopolet.

Extra tur då vi nu klarat hela vintern med vårt "passivhus" med endast cirka 3 kubikmeter ved och nu sinar den betänklig ..
fredag 1 januari 2021

Siffror och tankar runt El-året 2020!

Då har nyårsklockorna klämtat och vi kommer att skriva fel år, tills vi vant oss vid att det är 2021.
Hur blev då utfallet för KraftWerkNordhamnen, el-året 2020? Och hur ser planen ut för 2021?

En ökning av årsproduktionen från 14 402 till 16 709 kWh, med 2 307 kWh (16%)
En ökning av egenförbrukningen från 6 942 till 10 065 kWh, med 3 123 kWh (45%)
En minskning av andelen köpt el från 35 till 33%, men en ökning från 3 664 till 4 945 kWh.
En ökning av årskonsumtionen från 10 606 till 15 010 kWh, med 4 404 kWh (42%)Produktionen 2020, uppgick till 16 709 kWh, varav 10 065 kWh (60%) kunde konsumeras och resterande 6 644 kWh (40%) såldes.

Konsumtionen 2020, uppgick till 15 010 kWh, vilket täckte 67% (2/3-delar) av behovet och 4 945 kWh (33%) fick köpas.

Hur ser då detta ut i jämförelse med 2019?
2019 uppgick produktionen till 14 402 kWh, varav 6 942 kWh (48%) konsumerades och resterande
7 460 kWh (52%) såldes.

2019 uppgick konsumtionen till 10 606 kWh, vilket täckte 65% av behovet och resterande 3 664 kWh (35%) fick köpas.

Nästa steg: 
1) att innan den 30 juni 2021, installera ett elektriskt/kemiskt energilager för att kunna jämna ut produktion mot konsumtion till 100% mellan mitten på februari till slutet av oktober/mitten av november och därmed sänka behovet av köpt el till mellan 500 - 1000 kWh/år.

2) att röja skuggande skog i syd-väst till väst och därigenom öka årsproduktionen med ca 10 000 kWh.

3) att drastiskt öka den egna förmågan att ta hand om och nyttiggöra den egna produktionen samt utveckla en egen styrning som prioriterar den bästa användningen utifrån realtidsparametrar.
Här är fordons laddstationen en viktig del i att öka utbytet från anläggningen.

tisdag 7 juli 2020

Elbilshantverk från 1980-talet

Min gode vän "Elektrikern", kom på besök idag med sin handbyggda Elbil modell á la 1980-tal, byggd på VolksWagens Polo modell  .. ett konsthantverk som sannerligen inte går av för hackor ....

Svanesund - Henån tur och retur utan problem med en 40 år gammal elbil, inte illa!

Klicka på bilden för att se den i full storlek.
tisdag 30 juni 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 27, "Vad är Elbrist och Varför?"

Man skulle kunna utbrista i ett skadeglatt, "Vad var det jag sade", efter förra veckans inlägg med anledning av den akuta energiförsörjningskris som drabbat konsumenterna och skattebetalarna mitt i högsommaren med full kraft, "En lysande men ologisk matematik!".
Klicka på bilden för att komma till inlägget!
Inlägget fick en helt fantastiskt respons, men också många frågor, vilket är fullt förståelig, med tanke på att sambanden inte är helt triviala. Hur kan det då komma sig att en absolut majoritet av svenska hushåll och företag drabbas av "Elbrist", mitt under sommaren då elförbrukningen är som lägst?

Vad hade hänt om det istället varit under en bister december - februari månad?

Jag har tidigare belyst detta i inläggen ....
men låt oss rekapitulera de tre typerna av "elbrist":
1) Elenergibrist – över året kan inte den efterfrågade elenergin produceras.
2) Effektbrist – vid ett givet tillfälle räcker inte den tillgängliga effekten i elproduktionen till.
3) Nätkapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Den aktuella "Elbristen" under juni 2020, handlar om Nätkapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Det ologiska i ekvationen är att Staten hellre tar dessa kriser än att riskera att enskilda och lokala samhällen i södra Sverige blir helt självförsörjande och kopplar bort sig från en av de absolut viktigaste framtida skattebaserna, energiskatterna.

Hur kan jag då påstå detta?
Med en mer utvecklingsvänlig och realistisk energipolitik så borde varje energislag värderas utifrån sina förtjänster. Lokalproducerad och lagrad energi från 100 000-tals mindre vatten, vind och sol-kraftverk, där produktionen sker nära konsumenten minskar sårbarheten och i värsta fall kan utgöra ett Civilförsvarsobjekt, som ger lokalsamhället en extra uthållighet i kris och krig.

Larmen duggar nu tätt om att Sverige riskerar elbrist ..
Men vem gör något i praktiken?

Så frågan är vad är billigare och bättre för skattebetalarna ... att uppmuntra och stödja självförsörjning på el (och därmed ge upp hoppet om en skattebas som redan är förlorad) ... eller investera miljarder i elöverföring från Norr till Söder som ändå kommer att vara skattepengar i sjön.

torsdag 25 juni 2020

En lysande men ologisk matematik!

Och när man tror att det inte kan bli värre ...Så blir det MYCKET MYCKET värre ...

Tycker riktigt synd om de stackare som inte har egen gratis el ..Helt underbara elpriser, hela dagen Torsdagen den 25 juni

Så då undrar man varför Staten inte vill att vi solelproducenter skall sälja vår produktion som inte bara huvudsakligen sker i Elområde 3 och 4, utan dessutom är som störst när priset är som högst?Så samtidigt som konsumenterna i Södra Sverige, alltså där den absoluta majoriteten av landets ALLA elkunder betalade 84,28 till 210,39 öre/kWh + fasta avgifter, elcertifikat, elhandelspåslag, överföringsavgifter, energiskatt och moms på hela klabbet (en bit över 4 kronor/kWh) så gjorde i alla fall jag allt för att varken sälja eller köpa el, utan lyckades nyttiggöra 58% (67,7 kWh) av den egna produktionen och begränsa försäljningen till 42% (48,2 kWh) varav majoriteten till bästa pris.

Den köpta elenergin på 8,5 kWh  (under lågpris tid), får betecknas som ett olycksfall i arbetet, eller en övergående parentes som slutar i och med installationen av det egna energilagret som installeras under andra halvåret 2020, då är det bara personer utan egen solelproduktion som kommer att få betala för energihaveriet, vi andra kommer att tjäna grova slantar ..

lördag 14 mars 2020

En god vårvinterdag för Solfabrikören.

KraftWerk Nordhamnen, Henån, Orustkommun, Lördagen den 14 mars 2020, klockan 13:00, strålande solsken, +3 grader Celsius (skuggtemperatur).
Klicka för full storlek
Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.

Produktionen ligger stabilt över 6 kW mellan 08:00 - 14:00 och toppar på 14,520 kW (den besvärande skogsdungen som skymmer från syd-sydväst till trots).


Speciellt roligt att vara solfabrikör, när regleringen fungerar så pass bra att endast 55,3 Watt slinker undan och säljs till ett elhandelsbolag.

Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.
71,4 kWh, inte illa och här syns den asymmetri som skuggningen från syd-sydväst orsakar.

Uppskattar en möjlig produktionsökning på 30-50% på årsbasis, när skogsdungen blivit till plank och ved ..