Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

torsdag 2 februari 2023

Hur gick det då för KraftWerket i januari 2023?

Vi på KraftWerket, lyssnar inte så mycket på propaganda från de olika lägren, utan vi tänker gärna och bättre själva, så nu när det ropats på uppoffringar, att sänka sin elförbrukning, inomhustemperatur, dusch & badvanor och därmed livskvalitén, så har vi gjort precis tvärt om ... Under januari 2023 har vi drastiskt ökat vår elkonsumtion med 61% (jämfört med januari 2022), helt avstått från att tanka överbeskattad diesel/bensin och kört 100% elbil. 

Men hur gick det då ... blev det en enorm elräkning för januari 2023?

Lite svårt att säga, nu när "El" har blivit en av de mest intressanta folksporterna, men nej, tycker inte det, men månadens förbrukning blev 1910 kWh ...

Elhandelsbolaget Vattenfall ville ha 1059, 89 inklusive allt och själva elpriset var 43,89 öre/kWh
 
Elnätsbolaget Ellevio ville ha 1815,00 inklusive allt
Som referens så betyder det en bränslekostnad på 0,74 till 1,48 kronor per 10 kilometers körning med bil ... 

Energimarknadsbyrån presenterar månadsmedelpriset på elbörsen för Januari 2023, enligt nedan och då exklusive alla påslag, skatter, överföringskostnader, mm
Ett så kallat rörligt pris istället för timpris skulle för jämförelsens skull hade inneburit för en kund som mig ett mer än dubbelt så högt elpris i januari 2023 ... Inget man är direkt sugen på, eller?


onsdag 11 januari 2023

Hur gick det då i december 2022, egentligen?

I motsats till de flesta andra, har vi här på KraftWerket inte sparat på elanvändningen, utan tvärt om använt elen till max, men bara de timmar då den varit relativt billig. Det finns möjligheter till att värma systemet med fastbränsle (egen ved), men av olika anledningar har vi valt att inte elda en enda pinne 2022/23.
Elanvändningen under 2022 jämfört med 2021
i december har ökat med 644 kWh (+52,7%)
och i november med 152 kWh (+17,7%) 
Så vad blev då resultatet?
Elhandelsbolaget Vattenfall ville ha 4 462,45 kronor Brutto för 1 867 kWh

Sedan avgår 41,13 kronor för försålda 15 kWh

Netto 4 421,32 kronor

Elnätsbolaget Ellevio ville ha 1 709,94 kronor Brutto för att flytta de 1 867 kWh till anläggningen och då fördelar sig det på,
869,98 kronor på fasta och rörliga elnätsavgifter inklusive 25% moms och
839,96 kronor på energiskatt inklusive 25% moms på skatten.

Sedan avgår 1,21 kronor i nätnytta.

Netto 1 709 kronor

Summa elräkning för december 2022, 6 130,32 kronor 
Men då kommer 1 120,20 kronor att återbetalas som skattereduktion 
Så de 1 867 kWh kommer att kosta 5 010,12 kronor eller 2,68 kronor/kWh inklusive allt.
Och då ingår även drivmedel för månadens resor med bil i detta.

tisdag 10 januari 2023

Nytt högkostnadsskydd för höga elpriser i november - december 2022

Regeringen föreslår ett nytt högkostnadsskydd, för november och december 2022.

Den 9 januari 2023 presenterade Regeringen ett nytt förslag, som omfattar hela landet. Förslaget är att stöd ska betalas ut till hushåll där elpriset i snitt överstigit 75 öre under stödperioden (nov-dec 2022). Genomsnittligt spotpris minus 75 öre utgör ersättning per kWh för förbrukning under de aktuella månaderna. Planen är att förordningen kommer att beslutas under februari. 


Läs mer om förslaget HÄR>
Vad innebär då detta?


I korta drag, att elkonsumenter inom de fyra elområdena kommer att få ett takpris på 75 öre/kWh i förhållande till medelpriset under perioden november - december 2022.


  

lördag 31 december 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 38, "Hur fungerar det där med Mikroproducent?"

I takt med att med allt fler investerar i egna produktionsanläggningar som omvandlar sol till elektricitet och konfronteras med de lite snåriga reglerna, kan det vara på sin plats med en lite övergripande förklaring av, "Hur fungerar det där med att vara Mikroproducent egentligen"?

Enligt Ellagen: "Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom det påverkar din rätt till exempelvis avgiftsfri anslutning till elnätet, skattereduktion och rätt till vissa bidrag. Det finns ingen exakt definition av vad en mikroproducent är utan exakt var gränsen dras beror på sammanhanget."

"Om du har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt betraktas du som mikroproducent enligt ellagen och behöver inte betala någon avgift för att mata in din egenproducerade el på elnätet.
En elanvändare som har ett abonnemang för en säkring om högst 63 ampere ska inte heller betala någon avgift för att ansluta en produktionsanläggning som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt och ansluts där en anläggning för användning av el redan är ansluten och med en effekt som inte överstiger uttagsabonnemangets effekt. Det innebär att så länge du uppfyller dessa krav ska du alltså inte betala någon avgift för att ansluta din produktionsanläggning."
Läs själv >

Inkomstskatt enligt Skatteverket : "Om du uppfyller villkoren som ställs upp i 67 kap. 27 § inkomstskattelagen har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Kraven är att: du ska framställa förnybar el samt anmäla detta till ditt elnätsföretag, inmatning till och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, och anslutningspunkten har en säkring om högst 100 ampere.

Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet och aldrig för mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen beskattas inkomster för överskottsel som kapitalinkomst. Varje år får man ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, däribland inkomster från såld överskottsel. Om man får inkomster på under 40 000 kr behöver man alltså inte skatta på inkomsterna."
Läs själv >

Energiskatt (punktskatt) enligt Skatteverket : I 11 kap. 2 § lag om skatt på energi finns det ett särskilt undantag för dig som har en solcellsanläggning som har en en högsta installerad toppeffekt på 500 kilowatt. Enligt andra stycket punkt 2 behöver du inte betala skatt på den el du producerar, varken för den el som du använder själv eller den el som du matar in på elnätet.
Läs själv >

Moms enligt Skatteverket : Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms. Det gäller all försäljning under ett kalenderår, det vill säga el sammanslaget med allt annat. Syftet med bestämmelsen är att förenkla för till exempel mikroproducenter.
Om du har en solcellsanläggning på ditt villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.
Läs själv >

Mikroproducent är du om du kvalificerar till det enligt ovan.
Under ett kalenderår producerar du en viss mängd elektricitet, som du använder på lite olika sätt,

1) använder i hus & hem,
2) laddar elfordon, mm,
3) säljer till ett elhandelsbolag.

Lite beroende på hur din anläggning ser ut, så registreras din produktion och du tilldelas Elcertifikat och Ursprungsgarantier (Om du har ett Cesar-konto hos Energimyndigheten). Som du sedan kan sälja på en marknad för EC och UG.

För den del du säljer så får du två intäkter:
1) betalt av det elhandelsbolag som köper din kWh.
2) betalt av elnätsbolaget som kan skicka din kWh till en granne istället för en från Porjus kraftstation.

För varje såld kWh får du en skattereduktion med 60 öre. Villkoret är dock att du bara får skattereduktion för så många kWh som du har köpt under året.

Alltså har du producerat och sålt mer kWh än du köpt under vår-sommar-höst, så låser en köpt kWh mitt i natten i december upp ännu en skattereduktion på 60 öre. 

Dessutom så kan du "i princip" HELT sluta köpa din el och bensin/diesel, pellets, ved under åtminstone 9 av årets 12 månader och istället använda din egen "gratis" elektricitet.

söndag 11 december 2022

En ny Nisse på KraftWerket

Säg hej till Nisse LöfvEL, han skall bo här på KraftWerket under drygt två månader och hjälp oss att testa & utvärdera hur det är att vara en batteribil under vintern på den svenska västkusten, bo utomhus utan sitt varma garage och samverka med KraftWerkets Energilager, Fordonsladdstation och styrning i Home Assistance.

Nisse LöfvEL är en Nissan Leaf med 62 kWh batteri som ger cirka 36 - 41 mils "försiktig" körsträcka på sommaren och cirka 31 - 35 mils "sval" körsträcka på vintern.torsdag 8 december 2022

Akut effektbrist Lördagen den 10 november?

På lördag den 10 november 2022 är det inte läge att förvänta sig så värst många kWh och kommer de, så blir det till ett högt pris.

Klicka på bilden för att läsa artikeln 


tisdag 29 november 2022

Om Prussiluskan inte vill sälja sin el till mig, så får hon sälja den någon annan stans!

Inget köpläge för el imorgon, någonstans i ett el-landskap som fått "Sverigepriser" på elektriciteten ...

Klicka på diagrammet för att se i full storlek


Så då köper vi ingen elektricitet över nätet imorgon, utan använder någon/några andra av de sex olika sätten att energiförsörja anläggningen : 

1) direkt från elnätet,
2) från egen elproduktion genom solpaneler,
3) från fastbränslepanna, eldad med ved från egen skog,
4) från lagrad värmeenergi i vatten och betong,
5) från lagrad elektricitet i stora batterier,
6) i nödfall från eget 3-fas dieselelverk.