Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 10 november 2023

The Plan!

Så dags att titta på planen och kolla om den fungerar ...

Planen är att kombinera bekvämlighet med bästa ekonomi, vad det gäller den egna energiförsörjningen.
Så då skall man, från november till mars inte i onödan tanka ner en enda kWh måndag - fredag 06-22 och övrig tid endast om elpriset är mycket lågt ...
I största möjliga mån, uteslutande använda egenproducerad elektricitet, antingen direkt, efter att den lagrats i det elektriska energilagret eller termiskt i ackumulatortankarna.

En kWh kostar "X" i SE3, under november - december 2023 kostar den att köpa och få hemlevererad i Ellevios nät:Så en egenproducerad kWh kan antingen
1) säljas och är då värd "X" + nätnytta 8-10 öre (samt eventuell skattereduktion 60 öre om motsvarande kWh köps under året) eller 
2) användas i hushållet och ersätter då en betydligt dyrare köpt kWh eller
3) sparas i det elektriska eller termiska energilagret för senare användning.

Såhär såg första veckan i november ut:torsdag 9 november 2023

Oktobers vedermödor ... Men vem har sagt att det skall vara lätt?

Oktober 2023 har varit en händelserik månad, då Ellevio (Nätbolaget) fortfarande inte verkar ha fått koll på sin elmätning och framförallt inte verkar kommunicera den med Vattenfall (Elhandelsbolaget), varför det helt enkelt inte kommer någon faktura under de första dagarna i månaden, utan först mindre än en vecka före den skall vara betald, vilket inte är okej.

Batterilagrets växelriktare har bytts ut på garantin, då denna inte riktigt fungerade, så nu har KraftWerket en 50% större växelriktare med en toppeffekt på 16 kW(nominellt 15 kW), som dock begränsats till en effekt lämplig till huvudsäkringen på 16A.

Frekvensbalanseringstjänsterna via Flower Tech på prov, lämnar fortfarande övrigt att önska och om det inte blir dramatiskt mycket bättre innan nyåret 2023/24 så blir det ett byte ...
För det är bara sista raden som räknas, hur mycket man som anläggningsägare tjänat! 

En utbyggnad av batterilagret från 23,2 kWh planeras att göras under året och då i samband med ny styrnings hård och mjukvara.

Oktober är också den sista månaden för året med det låga el-överföringspriset på 12 öre/kWh dygnet runt och från och med första november så gäller det att endast dra en kWh från nätet vardagar 22 - 06 och på helger.Då Vattenfall ju fortfarande den 9 oktober, ännu inte lyckats presentera en elräkning för oktober, används här deras betaversion för beräkning av kostnaden för köpt el från dem.Exakt hur dessa kostnader är framräknade är inte känt, så man får ta det hela med en stor nypa salt, speciellt som varken högsta eller lägsta kostnad/kWh stämmer vid kontrollräkning.

Dessutom så går det inte att få fram motsvarande för den under månaden sålda elen.Som synes stämmer varken uppgiften om köpt eller såld el mellan nätbolag och elhandelsbolag.
För den som händelsevis undrar varför så mycket el sålts den 9:e och 10:e, får svaret här:


Under oktober var det genomsnittliga priset 28 EUR/MWh i SE3 vilket är högre än priset i september då det var 20 EUR/MWh och lägre än under 2022 då det var 74 EUR/MWh (enligt Energimyndigheten).

tisdag 3 oktober 2023

September månad, fortsatt en utmaning ...


Uppdatering 20231004: Fortfarande inte fått någon månadsfaktura från Nät- & Elhandelsbolag, men noterat följande ....

Det har sedan länge varit en liten skillnad mellan det "Timspotpris" som du får när du köper respektive när du säljer elektricitet som mikroproducent (uppskattningsvis runt 1 öre/kWh). Elhandelsbolagen skriver inte speciellt mycket om detta och deras första linje i kundtjänsten verkar inte heller ha en aning om detta. Nu verkar det emellertid som om åtminstone Vattenfall (som är min elleverantör) har ökat detta påslag med runt 300% för september månad i jämförelse med tidigare (!)
Så vad är orsaken till detta, en dold avgift som skall täcka vad?

Uppdatering 20231006:
Elhandelsbolagen betalar två avgifter i samband med att de köper en kWh på elbörsen Nordpol.
En avgift för själv handeln (likt ett kurtage) till själva "Elbörsen", som faktiskt är ett vanligt Norskt A/S (Aktiebolag) och en "balansavgift", som går till Svenska kraftnät och används för att bland annat finansiera de så kallade "stödtjänster" som blivit allt nödvändigare/dyrare för att balansera elnätet som innehåller på tok för stor andel intermittenta kraftkällor, så som storskalig vindkraft.
Det är denna "balansavgift" som "tokrusat" i pris! Så vad kan vi då förvänta oss?

Antagligen att i takt med att elpriset på elbörsen Nordpol svänger allt kraftigare och når nya minimum (större och större minuspris när vindkraften överproducerar) så kommer elpriset per kWh att bestå mer av avgifter och påslag än av det som annonseras som det rörliga timpriset på elbörsen.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under september månad 2023 har KraftWerket producerat 1505 kWh

Varav 1079 kWh har sålts och 
ytterligare 198 kWh har köpts ...tisdag 5 september 2023

Augusti månad, en av de sämsta månaderna uppmätta ...

Så nu kan vi preliminärt räkna ut resultatet för augusti månad 2023, kanske den sämsta månaden på länge, men som ändå går på plus ..
Producerade kWh 2061 kWh varav 1415 kWh sålts á 45,84 öre/kWh

Ytterligare 144 kWh köpts á 18,76 öre/kWh (eller 27,08 öre/kWh inklusive påslag, elcertifikat och moms)

Resterande 2061 - 1415 = 646 kWh har nyttjats i hushållet och som fordonsdrivmedel, etc.

El-nätbolaget har ännu inte presenterat sin faktura i detalj, men den uppgår till 298 kronor och torde därför se ut ungefär så här:
Fast avgift 315 kronor/månad
Elöverföring : 144 kWh * 12 öre/kWh = 17,28 kronor
Elskatt : 144 kWh * 59 öre/kWh =  84,96 kronor
Nätnytta : 1415 kWh * 7,40 öre/kWh =  -104,71 kronor

Efter skattereduktionen på 849 kronor (=60 öre/kWh * 1415 kWh) så landar augusti månads netto på 648,64 kronor
849 kronor
- 298 kronor 
- 39 kronor
= 1160,64 kronor i direkt förtjänst på elhandeln och dessutom en egenförbrukning på 646 kWh.

Dessutom har anläggningen varit ansluten som leverantör av stödtjänster, vilkas intäkter ligger utanför denna redovisning.

torsdag 3 augusti 2023

Juli 2023, en utmaning för KraftWerkets styrning och reglering.

Under juli månad 2023 har produktionen varit 2875 kWh
Av de producerade 2875 kWh såldes 1778 kWh (62%) och ytterligare 154 kWh köptes.

Elhandeln för perioden visar på att en strikt reglering av när man köper och säljer elektricitet lönar sig bra, även vid stora variationer och minuspriser.
Nettopriset för en köpt kWh blev 8,95 öre och understiger priset för en såld kWh 43,231 öre, med 34,231 öre (382,47%).Energimarknadsbyrån har räknat fram ett Månadsmedelpris för de olika elområdena och för SE3 är detta 37,7 öre/kWh (exklusive alla påslag, skatter, mm).
I jämförelse med "Månadsmedelpriset" på 37,7 öre/kWh, står sig ett "köppris" på 8,95 öre/kWh (321,23% lägre) och ett "säljpris" på 43,231 öre/kWh (14,67% högre) bra!

Klicka på tabellen för att komma till Energimarknadsbyrån


En jämförelse med samma månad 2022, med en produktion på 2672 kWh,
ger en ökning med 203 kWh (+7,6%).
Av de producerade 2672 kWh såldes 2028 kWh (76%) och ytterligare 115 kWh köptes.

En jämförelse mellan elhandeln samma månad 2022, då
nettopriset för en köpt kWh 48,84 öre och understeg priset för en såld kWh 123,522 öre,
med 74,682 öre (165,4%), resulterar i konstaterandet att beloppen i juli 2022 visserligen var större, men att skillnaden mellan köp och säljpriset bara var cirka 2,5 gånger 2022, medans nästan 5 gånger 2023.Den striktare regleringen av den exakta tidpunkten när man köper, säljer eller själv nyttjar/lagrar energin har nästan fördubblat effektiviteten och anläggningens intjäningsförmåga, 

Köpt elektricitet per timme 1 - 31/7 2023

något som behövs på en turbulent elmarknad ...

Timpris 1 - 11/7 2023

Timpris 12 - 21/7 2023

Timpris 22 - 31/7 2023

Sammanställning Juli 2023
Total Intäkt : 1 535,64 kronor.

Försäljning            (1778 kWh)      768,65 kronor
Köp                         (154 kWh)       -22,81 kronor

Elöverföring                                  -277,00 kronor
(Inklusive fastavgift, energiskatt och moms).
Skattereduktion    (1778
 kWh)     1066,80 kronor

Tillkommer Ursprungsgarantier för 2672 kWh.
Egenanvändning av 1097 kWh