Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

onsdag 19 februari 2020

Skunk Works makes the world go round!

Grattis Anders Kjellström, för i dagens upplaga av Göteborgsposten kan vi läsa om din "BehovsBoBox" och vad man kan göra med billig "Makerspace" teknik, hur går det med sommarstugan på Gotland, är den snart färdig? Gp missar att länka till BehovsBo:s hemsida, så nu reparerar jag detta misstag.
Klicka på artikeln för att komma till Anders webbsida!

Tidigare i veckan kunde vi läsa om hur elpriset i Sverige för första gången varit negativt, just det "Du får betalt för varje köpt kWh". Undrar om Anders BehovsBo system fångat upp denna möjlighet och fyllt villan med gratis energi?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek"Anders har sedan början på 2000-talet sänkt förbrukningen i sitt 200 kvm hus från cirka 35 000 kWh till" .. något oklart, men antaget att vi antar elpriset 1 kr/kWh, cirka 15 000 kWh, en imponerande insats, men vi här på KraftWerk Nordhamnen ställer oss följande frågor:

1) Då en mycket stor del av energiförbrukningen i en modern fastighet är varmt tappvatten och Ni i BehovsBo huset i Mölndal bara är två vuxna äldre personer så borde Er energiförbrukning drastiskt avvika från en barnfamiljs .. med 1 - 4 barn .. Har Ni någon uppfattning om hur utfallet av BehovsBo ser ut för en barnfamilj?

2) Om man, liksom vi här går från en årlig elförbrukning på ca 6 500 kWh till en minus förbrukning på -3 803 kWh, ja ett riktigt plusenergihus, samtidigt som man i eliminerar behovet av vedeldning under perioden mars - oktober samt reducerar behovet av fastbränsle under november - februari med cirka 70% och det utan den egna energistyrning som är under utveckling, är det ett smart boende?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek

Bra jobbat Anders Kjellström, men tyvärr blir du nog inte Effektminister 😇😉

söndag 16 februari 2020

Hårdvaran klar nu dags för mjukvaran

Så nu är det första Laborations enheten klar, bara att börja programmera på en verkligt lönsam produkt/tjänst som kommer att vända upp och ner på det mesta ....tisdag 11 februari 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 25, Akta dig för minusränta på el !

Branschtidningen Elinstallatören konstaterar att nu har "minusräntan" även nått elbranschen, något vi nog kommer att få vänja oss vid. Så hur tänker då alla de mikroproducenter som investerat 100 000-tals kronor i sina anläggningar och hoppas på att kunna sälja sin produktion för att skapa avkastning på sin investering?
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet!
Ovädret Ciara har slagit hårt mot Sverige och gjort tusentals strömlösa. Men stormen gav också så hög vindkraftsproduktion att spotpriset på el blev negativt. För första gången i Sverige kunde elkunder få betalt för sin elanvändning.


Så när du tecknar ett avtal om att sälja din elproduktion för "Spotpris +/- ett antal ören" så hoppas vi att du i slutändan inte får betala för att sälja din el ... Därför behöver du förbereda din anläggning för att kunna ta hand om 100% av din produktion och HELT sluta förlita dig på försäljning.

Så inlägget från september 2019, "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 22, Tänk strategiskt när du investerar." blir allt sannare, ju mer tiden går  ..

https://www.kwn.nu/2019/09/ingenjorens-kokbok-for-energioberoende.html

fredag 31 januari 2020

Myntets baksida - ger "hem bränt" en ny betydelse!

Den snabba utbyggnaden av solcellsanläggningar riskerar att leda till fler bränder. Det varnar forskare i en ny rapport. De flaggar särskilt för risken med att likströmsnät dras allt längre in i byggnader.


För inte skulle du vilja ha denna strömbrytare i barnens eller ditt eget sovrum?

Kortslutning i likströmskablar orsakade en brand i Halland 2015. Foto: Trygg-HansaGanska ofta så träffar man på olika "förståsigpåare" som förstått att ALL elektronik går på likström och då typiskt på spänningar mellan dryga 1 till cirka 20 Volt och med mycket låga strömstyrkor.

Solpaneler, energilager(batterier) och batteribilar jobbar med likström, men då med mycket högre spänningar (typ 300 - 800 Volt) och strömstyrkor som växel- och likriktas då de laddas eller lämnar sin energi till det lokala elnätet i fastigheten, vilket medför en mindre "förlust"(värme) i varje omvandlingssteg.

De senaste åren har flera bränder brutit ut i solcellsanläggningar. Det statistiska underlaget är osäkert, men åtminstone ett 30-tal bränder har rapporterats av räddningstjänsten i Sverige, många av bränderna verkar bero på okunskap eller slarv vid installationen.

När solcellssubventionerna ökar får man också en ökad frekvens av bränder, vilket observerats kvantitativt i Danmark och Italien tidigare. (enl. Michael Försth, professor vid Luleå tekniska universitet). Anledningen till detta kan man bara spekulera om, men uppenbarligen inverkar de olika subventionerna negativt på kvalitén, samtidigt som antalet solcellsinstallationer ökar i snabb takt.
Mot bakgrund av detta kan man ifrågasätta att regeringen vid nyår 2020 sköt till ytterligare pengar till subventionerna av solceller, i direkt strid med Riksrevisionens rekommendation att slopa dessa helt, se Investeringsstödet till egen Solelproduktion borde tagit slut redan 2017 ....

Forskarna varnar även för den nya trenden att dra in likströmsnät in i byggnaden. I dag omvandlas vanligtvis den likström som solcellerna ger i en växelriktare innan elektriciteten leds vidare i huset i form av växelström. Men varje omvandling leder till energiförluster och därför skulle fler maskiner kunna kopplas in direkt på likströmsnätet.

"– Det är bättre ur brandperspektiv om man konverterar så tidigt som möjligt till växelström, som innebär ett mindre farligt elnät. Många av solcellsbränderna har uppstått i växelriktaren, eftersom det främst är där kopplingspunkterna finns i dagens system, men man kan minska risken genom att placera växelriktaren i till exempel ett garage intill obrännbart material, säger Marcus Runefors, forskare på Lunds tekniska högskola."

måndag 6 januari 2020

Upprop för en gemensam upphandling av elektriskt energilager?


KraftWerk Nordhamnen firar nu 8000+ läsare jubileum, men låt oss så här under 2020 års första skälvande dagar dra oss till minnes hur det var för knappt fem månader sedan ...
Klicka på bilden för att se den i full storlek
Om man kunde spara undan ens hälften av den energi som flödade då, tills idag? 

Klicka på termometern för att se den i full storlek.
Priset på elektriska energilager i fastigheter har INTE följt samma trend som priset för energilagring i exempelvis batteribilar ... så den marknaden fungerar ännu inte riktigt så som den borde ... dags att sätta tryck på denna ganska skyddade verkstad som den marknaden fortfarande är?

Någon som vill hänga på?

fredag 27 december 2019

Nyårsklapp, från Tomtenissarna på KraftWerk Nordhamnen

Här kommer en Nyårsklapp, från Tomtenissarna på KraftWerket, ett tips hur du snabbt, enkelt och billigt skapar din egen och utbyggbara styrning av olika laster (både termiska och elektriska), för att balansera ut din elproduktion till nyttig egenförbrukning.


KraftWerkets Tomtenissarna har varit särskilt pyssliga och byggt samman de mest kreativa och prisvärda lösningarna för att bland annat fjärrstyra egenförbrukningen genom att värma vatten i ackumulatortank, betongplatta och pool i steg om 3kW, 6kW och 9kW.

Lösningen är lika enkel som genial, tag vad du redan har och addera en styrning av till/från slag med vilken billig 433,92 MHz trådlös omkopplare, exempelvis en NEXA.

Anslut hela klabbet av billiga 433,92 MHz trådlösa omkopplare till en billig och stabil kontroller, varför inte den Svenska Telldus?
Sedan kan du inom loppet av någon minut fjärrstyra dina förbrukare från godtycklig plats, även de riktigt STORA förbrukarna så som Fordonsladdare och Elpatroner.
VIKTIGT! Du måste anlita en Nisse med behörighet att ansluta elapparaterna till elnätet ..

söndag 22 december 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 24, Sanning och Konsekvens!

Elnätsbolagets bild av anläggningen och köp av elektricitet.
2018: 4 169 kWh
2019: 3 852 kWh
En minskning med 317 kWh eller 8%.


Elnätsbolagets bild av anläggningen och elförsäljning:
2018: 6 133 kWh
2019: 7 485 kWh
En ökning med 1 352 kWh eller 22%.


Elnätsbolagets bild av anläggningen och balansen mellan köpt/såld elektricitet.
2018 sålde anläggningen 1 964 kWh mer än den köpte
2019 sålde anläggningen 3 633 kWh mer än den köpte
En förändring med 1 669 kWh eller 85%.Den verkliga bilden av anläggningen är en produktion
2018 på 12 614 kWh
2019 på 14 483 kWh
En förändring med 1 869 kWh, eller 15%


Sammanfattat så har förmågan till egenkonsumtion, alltså att ta om hand den egna produktionen ökat i absoluta tal men minskat med 3 procentenheter relativt den ökade produktionen.
2018 12 614 kWh - 6 133 kWh -> 48,6% (försåld andel)
2019 14 483 kWh - 7 455 kWh -> 51,5% (försåld andel)
Så kan det självklart inte få fortsätta, speciellt som större produktionsbegränsningar sats in i väntan på en bättre energistyrning och utökade möjligheter att "släcka ut" behovet av köpt elenergi under 8-9 månader av 12.