Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 14 mars 2020

En god vårvinterdag för Solfabrikören.

KraftWerk Nordhamnen, Henån, Orustkommun, Lördagen den 14 mars 2020, klockan 13:00, strålande solsken, +3 grader Celsius (skuggtemperatur).
Klicka för full storlek
Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.

Produktionen ligger stabilt över 6 kW mellan 08:00 - 14:00 och toppar på 14,520 kW (den besvärande skogsdungen som skymmer från syd-sydväst till trots).


Speciellt roligt att vara solfabrikör, när regleringen fungerar så pass bra att endast 55,3 Watt slinker undan och säljs till ett elhandelsbolag.

Klicka på diagrammet för att se det i full storlek.
71,4 kWh, inte illa och här syns den asymmetri som skuggningen från syd-sydväst orsakar.

Uppskattar en möjlig produktionsökning på 30-50% på årsbasis, när skogsdungen blivit till plank och ved ..  

tisdag 3 mars 2020

Flödesbatterier från "Down Under" ..?

Så nu äntligen har jag fått respons från "Down Under" ..
För Er som till äventyrs redan glömt allt om den intressanta tekniken bakom Flödesbatterier följer här en påminnelse från 17 december 2019 ... "Jul Pyssel på KraftWerket" ...

Alltså RedFlow i Australien (och Kina) har en intressant modulär produkt som bygger på en teknik som påminner om hur man galvaniserar plåtar .. alltså binder metalljoner i en lösning till en yta ... men uppenbarligen är inte produkten CE-märkt.söndag 1 mars 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 26, Den som inte kan räkna är inte fri !

Elcertifikatssystemet och Ursprungsgarantierna levererar inte så som förväntat ... undra hur många mikroproducenter som ens lyckas sälja sina EC/UG?
Dessutom får den absoluta majoriteten av mikroproducenterna bara  EC/UG för de kWh som de säljer till ett elhandelsbolag, då detta är det enda som registreras i Nätbolagets elmätare ...
Tur att man redan 2016/2017 investerade i en egen Elcertifikatsmätare med rapporterings och från dåvarande Emulsionen (ett litet företag i Göteborg), nuvarande CheckWatt, intresserad, här hittar du deras produkter och tjänster ->
Utrustningen ingår i det bidragsgrundande investeringskostnaden, så det är bäst att inkludera den i din investeringskalkyl.
Då, i början på 2017 så kostade mätaren 2 748 kronor och investeringsbidraget var, eller rättare sagt blev 30% på totalkostnaden, vilket ger en kostnad på 1 924 kronor. Med mätaren, följde även ett ganska vettigt avtal om avläsning/rapportering av produktionen till Energimyndighetens System för Elcertifikat och Ursprungsgarantier "Cesar" ->.
Så hur gick det då? Jo tack ganska bra: 

2017
Beskrivning Antal
EC från 2017 10 st
UG från 2017 9 st
EC från 2016 0 st
UG från 2016 0 st
Värde certifikat
Administrationsavgift 210 kr
Värde av EC+UG 1100 kr
Moms (25%) 0 kr
Summa betalning 890 kr

2018
Antal EC: 13
Antal UG: 13
Värde elcertifikat: 1768
Administrationsavgift: 276.8
Moms: 0
Utbetalas: 1491.2

2019
Antal EC: 14
Antal UG: 14
Värde certifikat: 817
Antal modem: 0
Antal routerfunktion: 0
Antal kvotplikt:
Administrationsavgift: 163
Moms: 0
Utbetalas: 654
890 + 1491,2 + 654 = 3035 kronor i intäkter redan nu och då pratar vi bara 2017-2019.

onsdag 19 februari 2020

Skunk Works makes the world go round!

Grattis Anders Kjellström, för i dagens upplaga av Göteborgsposten kan vi läsa om din "BehovsBoBox" och vad man kan göra med billig "Makerspace" teknik, hur går det med sommarstugan på Gotland, är den snart färdig? Gp missar att länka till BehovsBo:s hemsida, så nu reparerar jag detta misstag.
Klicka på artikeln för att komma till Anders webbsida!

Tidigare i veckan kunde vi läsa om hur elpriset i Sverige för första gången varit negativt, just det "Du får betalt för varje köpt kWh". Undrar om Anders BehovsBo system fångat upp denna möjlighet och fyllt villan med gratis energi?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek"Anders har sedan början på 2000-talet sänkt förbrukningen i sitt 200 kvm hus från cirka 35 000 kWh till" .. något oklart, men antaget att vi antar elpriset 1 kr/kWh, cirka 15 000 kWh, en imponerande insats, men vi här på KraftWerk Nordhamnen ställer oss följande frågor:

1) Då en mycket stor del av energiförbrukningen i en modern fastighet är varmt tappvatten och Ni i BehovsBo huset i Mölndal bara är två vuxna äldre personer så borde Er energiförbrukning drastiskt avvika från en barnfamiljs .. med 1 - 4 barn .. Har Ni någon uppfattning om hur utfallet av BehovsBo ser ut för en barnfamilj?

2) Om man, liksom vi här går från en årlig elförbrukning på ca 6 500 kWh till en minus förbrukning på -3 803 kWh, ja ett riktigt plusenergihus, samtidigt som man i eliminerar behovet av vedeldning under perioden mars - oktober samt reducerar behovet av fastbränsle under november - februari med cirka 70% och det utan den egna energistyrning som är under utveckling, är det ett smart boende?

Klicka på bilden för att läsa i full storlek

Bra jobbat Anders Kjellström, men tyvärr blir du nog inte Effektminister 😇😉

söndag 16 februari 2020

Hårdvaran klar nu dags för mjukvaran

Så nu är det första Laborations enheten klar, bara att börja programmera på en verkligt lönsam produkt/tjänst som kommer att vända upp och ner på det mesta ....tisdag 11 februari 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 25, Akta dig för minusränta på el !

Branschtidningen Elinstallatören konstaterar att nu har "minusräntan" även nått elbranschen, något vi nog kommer att få vänja oss vid. Så hur tänker då alla de mikroproducenter som investerat 100 000-tals kronor i sina anläggningar och hoppas på att kunna sälja sin produktion för att skapa avkastning på sin investering?
Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet!
Ovädret Ciara har slagit hårt mot Sverige och gjort tusentals strömlösa. Men stormen gav också så hög vindkraftsproduktion att spotpriset på el blev negativt. För första gången i Sverige kunde elkunder få betalt för sin elanvändning.


Så när du tecknar ett avtal om att sälja din elproduktion för "Spotpris +/- ett antal ören" så hoppas vi att du i slutändan inte får betala för att sälja din el ... Därför behöver du förbereda din anläggning för att kunna ta hand om 100% av din produktion och HELT sluta förlita dig på försäljning.

Så inlägget från september 2019, "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 22, Tänk strategiskt när du investerar." blir allt sannare, ju mer tiden går  ..

https://www.kwn.nu/2019/09/ingenjorens-kokbok-for-energioberoende.html

fredag 31 januari 2020

Myntets baksida - ger "hem bränt" en ny betydelse!

Den snabba utbyggnaden av solcellsanläggningar riskerar att leda till fler bränder. Det varnar forskare i en ny rapport. De flaggar särskilt för risken med att likströmsnät dras allt längre in i byggnader.


För inte skulle du vilja ha denna strömbrytare i barnens eller ditt eget sovrum?

Kortslutning i likströmskablar orsakade en brand i Halland 2015. Foto: Trygg-HansaGanska ofta så träffar man på olika "förståsigpåare" som förstått att ALL elektronik går på likström och då typiskt på spänningar mellan dryga 1 till cirka 20 Volt och med mycket låga strömstyrkor.

Solpaneler, energilager(batterier) och batteribilar jobbar med likström, men då med mycket högre spänningar (typ 300 - 800 Volt) och strömstyrkor som växel- och likriktas då de laddas eller lämnar sin energi till det lokala elnätet i fastigheten, vilket medför en mindre "förlust"(värme) i varje omvandlingssteg.

De senaste åren har flera bränder brutit ut i solcellsanläggningar. Det statistiska underlaget är osäkert, men åtminstone ett 30-tal bränder har rapporterats av räddningstjänsten i Sverige, många av bränderna verkar bero på okunskap eller slarv vid installationen.

När solcellssubventionerna ökar får man också en ökad frekvens av bränder, vilket observerats kvantitativt i Danmark och Italien tidigare. (enl. Michael Försth, professor vid Luleå tekniska universitet). Anledningen till detta kan man bara spekulera om, men uppenbarligen inverkar de olika subventionerna negativt på kvalitén, samtidigt som antalet solcellsinstallationer ökar i snabb takt.
Mot bakgrund av detta kan man ifrågasätta att regeringen vid nyår 2020 sköt till ytterligare pengar till subventionerna av solceller, i direkt strid med Riksrevisionens rekommendation att slopa dessa helt, se Investeringsstödet till egen Solelproduktion borde tagit slut redan 2017 ....

Forskarna varnar även för den nya trenden att dra in likströmsnät in i byggnaden. I dag omvandlas vanligtvis den likström som solcellerna ger i en växelriktare innan elektriciteten leds vidare i huset i form av växelström. Men varje omvandling leder till energiförluster och därför skulle fler maskiner kunna kopplas in direkt på likströmsnätet.

"– Det är bättre ur brandperspektiv om man konverterar så tidigt som möjligt till växelström, som innebär ett mindre farligt elnät. Många av solcellsbränderna har uppstått i växelriktaren, eftersom det främst är där kopplingspunkterna finns i dagens system, men man kan minska risken genom att placera växelriktaren i till exempel ett garage intill obrännbart material, säger Marcus Runefors, forskare på Lunds tekniska högskola."