Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 28 januari 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 32, "fällan med ett bundet elpris"

Så här i tider då allt fler människor har fått upp ögonen för vart vi har hamnat med den förda energi politiken så möter man ofta ett motargument:
"Jag har ett bundet elpris hos elhandelsbolaget X och det är bara Y öre/kWh" eller
"Jag har elkostnaden inkluderad i min hyra, så det påverkar inte mig"

Så då är man trygg med att någon annan betalar för den elpriskatastrof som pågår ... tror inte det ..

Sitter du i en lägenhet så skulle jag frukta den kommande hyresförhandlingen och de hyreshöjningar som du kommer att få .. det finns inga fria måltider som du slipper betala ...

Har du ett eget bundet elavtal med elhandelsbolaget X så är det bara att lyckönska dig ... om inte det avtalet är för bra och ditt elhandelsbolag går i putten då det inte har råd att betala dyrt och sälja (för)billigt, för då händer något riktigt obehagligt ... då anvisas du till ett annat elhandelsbolag och får betala helt andra priser ... utan att du får bestämma ...

söndag 23 januari 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 31, "ett försök att bevara ett orimligt system"

Den för tillfället sittande regeringen har nu, förmodligen lagt historiens dummaste förslag, då man föreslår ett bidrag till medborgare som helt enkelt betalar de orimliga energiskatter som man själv drivit igenom, men nu fått kalla fötter (om skämtet tillåts), när medborgarna nu inser att de blivit "mjölkkossor" i ett helt sjukt skattesystem.

Vad har då hänt, jo regeringen har föreslagit Riksdagen om att besluta om att ge ett bidrag till hårt prövade medborgare som har blivit lidande av den huvudlösa politiken som gjort energi, denna livsnödvändighet, på tok för dyrbar och vi riskerar att se "energifattigdom" även här i Sverige.

Tanken är att de som har en viss energiförbrukning under december 2021, januari - februari 2022, skall få ett bidrag för att inte bli för arga och upprörda, bidraget,"Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december 2021, januari och februari 2022 och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. I tabellen nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation."
Så låt då Ingenjören förklara lite.
Allt sedan den så kallade "avregleringen" av elmarknaden har vi följande situation:

1) Du och din bostad/företag är fysiskt ansluten till ett elnät, där dess ägare har en koncession (ensamrätt) på att distribuera elektricitet i ett visst område. Detta elnät kräver en del omvårdnad och skötsel samt drabbas av en massa olika statliga dekret som kostar pengar. Av tradition så finns det en fast avgift för att ansluta sig till och vara ansluten till detta elnät. Efter avregleringen har dessutom en avgift för varje kWh som transporteras till din anläggning tillkommit.

I mitt område är det Ellevio (gamla Fortum) som äger elnätet och har koncession (monopol) på att distribuera elektricitet och de har följande fasta abonnemangskostnader:
16A, 210 kronor/månad + 25% moms = 262,5
20A, 288 kronor/månad + 25% moms = 360
25A, 368 kronor/månad + 25% moms = 460
35A, 550 kronor/månad + 25% moms = 687,5
50A, 850 kronor/månad + 25% moms = 1062,5

Samt en rörlig elnätsavgift för varje kWh som de överför på 20,5 öre + 25% moms = 25,63

2) Du vill ju gärna några kWh levererade till din anläggning/bostad/företag, så då måste du ju sluta ett avtal med något elhandelsbolag som vill göra detta. Här råder fri konkurrens, där du kan välja den leverantör av kWh som passar dig bäst, MEN det är en "fri konkurrens", med vissa begränsningar, ingen kan i längden leverera billigt och köpa dyrare. Det finns en gemensam Nordisk elmarknad, där priset på en kWh sätts timme för timme 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
Den medvetne konsumenten bör hålla järnkoll på Nordpool https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Hourly/?view=table

Även denna aktör, elhandelsbolaget, har statliga dekret som belastar deras verksamhet, ett exempel är att de måste ha ett "Cesarkonto" hos Energimyndigheten och köpa "Elcertifikat" i paritet med deras försäljning av elektricitet.

Elhandelsbolaget försöker givetvis få ihop en verksamhet som är vinstgivande, vilket säkert inte är så lätt när man säljer något, i stark konkurrens och som kunden vet exakt vad den kostar i inköp, timme för timme 24 timmar per dygn, 7 dar i veckan, 365 dagar per år.
Vanligen erbjuder elhandelsbolaget i huvudsak två avtalsmodeller:

Rörligt elpris, antingen tim-mätt, alltså timme för timme eller ett slags månadsmedelpris.
Bundet elpris, där man får ett pris per kWh som skall gälla under den period man avtalar.
Här tar alltså elhandelsbolaget en risk, att det elpris som man erbjudit blir till en förlustaffär och det har hänt att elhandelsbolag räknat fel och slagits ut från marknaden. Exempelvis, vad händer om det elhandelsbolag jag har ett treårigt avtal med, går i konkurs? En synnerligen intressant fråga, som förtjänar ett helt eget inlägg och inte tas upp här.

För att finansiera sin verksamhet, brukar elhandelsbolaget försöka ta ut en fast månadsavgift samt ett "påslag" på priset för varje kWh. Dessutom så måste de ju skaffa sig det antal "elcertifikat", som motsvarar deras årliga försäljningsvolym i antal MWh, samt lägga på 25% moms på hela klabbet.

Här tycker Ingenjören att man som kund skall vara extremt hård i sina förhandlingar och kräva att hela den fasta avgiften rabatteras och lika så "påslaget" på priset för varje kWh och istället eliminera elhandelsbolagets risk, genom att ha timdebitering och alltså betala det de kostar timme för timme.

En annan intressant post i räkningen från elhandelsbolaget är den för "Elcertifikat", i mitt fall så har Vattenfall uppgivit sig ha en kostnad för Elcertifikat på 1,40 öre/kWh + 25% moms, och snittvärdet på ett "Elcertifikat" varit 1,43 öre/kWh + 25% moms, under december.
Om man har ett eget SolKraftWerk så är ju december ingen höjdarmånad men lite sålt blir det ju ..3) Den gamla devisen om att beskatta "livsnödvändigheter och fattigt folk" gäller mer än någonsin och visst är energi en livsnödvändighet och Staten har lagt över allt mer av sin överfinansiering till just energiskatter. De följande exemplen kommer från Elområde 3, vilket är det område där överlägset flest abonnenter finns. I övrigt är Sverige indelat i 4 elområden, sedan 2011, efter Danska protester mot att det var för billig el i gränsområdena vilket skulle snedvrida konkurrensen.
Idag så gäller följande energiskatter på en kWh elektricitet :
Elområde 1 och 2: 26,4 öre + 25% moms = 33 (26+25%moms=32,5 öre 2021)
Elområde 3 och 4: 36 öre + 25% moms = 45 (35,6+25%moms=44,5 öre 2021)

Staten är idag den aktör som tjänar mest på varje kWh som uppstår, överförs och används:
Så utöver vissa specifika avgifter och pålagor hos elproducenter av visst slag, exempelvis kärnkraften och småskalig vattenkraft, så gäller följande:
Energiskatt 35,6 öre/kWh
Elcertifikat 1,4 öre/kWh
Mervärdesskatt (moms) 25% på allt, även skatt på skatten. 

Så hur är då den föreslagna "elpriskompensationen" tänkt att fungera?
Jag använder mig av Ellevio:s information till sina nätkunder, då det är svårt att hitta någon bättre information från andra källor.

Det intressanta är att nu kommer de som är "åtminstone lite smartare än en femteklassare", att få helt gratis elektricitet under december - februari och inte kommer vi att rösta (S) eller (MP) för det ...

Den som kan köpa billigt och styra sin förbrukning, kommer att göra en riktigt god affär ..

En otroligt god affär att köpa för 10-20 öre och få 160 öre i "bidrag".


söndag 9 januari 2022

KraftWerk Nordhamnen i siffror för 2021

År 2021 har varit ett speciellt år, inte likt något annat. Bland annat har problem med värmesystemet gjort att den sedvanliga övergången till uppvärmning med fasta bränslen under den mörka årstiden inte kunnat göras och energin för konsumtion har till 100% utgjorts av elektricitet.

Dessutom har laddning av elfordon (batteribilar) för första gången gjorts från anläggningen och någon särredovisning av detta görs inte, likväl har ett antal hundra liter bensin/diesel ersatts av "gratis" elektricitet från solen. 
Under året har även ett batterilager på cirka 12 kWh installerats, som kommer att göra behovet av köpt elektricitet, i det närmaste obefintligt under merparten av 2022 och alla följande år.

KraftWerket producerade närmare 15 MWh, trots de stora produktionsbegränsningar som gjorts, varav
cirka 8,7 MWh såldes. Under året köptes cirka 6 MWh, vilket är en på tok för hög siffra, ändå och skyhöga elpriser till trots så slutar det på ett positivt resultat, alltså att den totala energikostnaden över året landade på plus inklusive ALLT, både skatter, nätavgifter och fasta avgifter. 


Andelen av elkostnaden som år skatter i form av energiskatten eller mervärdesskatt (även mervärdesskatt på energiskatten) är förfärande hög och borde snarast avskaffas ...
Egenförbrukningen, alltså den elektricitet som förbrukas utan att mätas är 6309 kWh och till ett värde av snittpriset av den köpta elektriciteten över året på 0,54 kronor/kWh så betingar den ett värde på 3382 kronor, men sannolikt så är den ekonomiska nyttan betydligt större, exempelvis om den laddats in i en batteribil som sedan på dessa 6309 kWh rullat cirka 3 000 mil och ersatt minst 1 500 liter diesel á 20 kronor, alltså 30 000 kronor. 

Till detta så kommer 15 ursprungsgarantier som ytterligare kommer att sockra resultatet, med ett idag okänt belopp.


måndag 28 juni 2021

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 30, "Nu kommer prischocken från de stora elhandelsbolagen"

Ni som läste det senaste inlägget, 
Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 29, "Bättre ett energilager i KraftWerket än tio på Internet", för bara några dagar sedan, kan nu konstatera att nu kommer attacken från de stora elhandelsbolagen som inte längre vill ta den enorma affärsmässiga risken som helt plötsligt uppstått på den svenska elmarknaden ... 

Klicka på bilden för att läsa den i full storlek.

Vadå "enorma affärsmässiga risker som helt plötsligt uppstått på den svenska elmarknaden"?
Ja, så sent som för bara ett år sedan, år 2020, var elmarknaden visserligen stadd i förändring, men inte så galet som den blivit under år 2021.

I grunden så bestäms elpriset utifrån tillgång och efterfrågan, timme för timme dygnet och året runt. Detta elpris kan avläsas på den nordiska elbörsen, Nordpool, som tillkom på 1990-talet då Sverige, Norge, Finland och Danmark fick en avreglerad elmarknad.

Priset på Nordpool är ett slags inköps-/nettopris för elhandelsbolagen och alla påslag så som elcertifikat, elhandelspåslag, överföringsavgifter, energiskatt mm, mm och mervärdesskatt tillkommer.

Kanske är ett exempel på sin plats, vi tar Ellevio:s elnät på Orust som exempel:
Under Juni månad 2021, så 
kostade en(1) köpt kWh 
19,84 öre att överföra till din anläggning
35,60 öre i energiskatt
13,86 öre i mervärdeskatt 
69,30 öre totalt, för att överföra en (1) kWh från din elleverantör till din anläggning.

Sedan tillkommer de fasta kostnaderna för din anslutning till elnätsägarens nät, beroende på hur många Ampere din huvudsäkring är.

Vad kostar då själva elenergin?
Vi tar Vattenfall, det stora statligt ägda elhandelsbolaget som exempel:
Under Juni månad 2021, så har de ännu inte fakturerat, men vi använder här maj månads uppgifter, då
kostade en(1) köpt kWh 
42,13 öre 
4 öre spotpåslag
-2 öre rabatt på spotpåslag (gissar att detta är ett sätt att försöka vänja sina kunder vid ett högre elpris). 
1,82 öre Elcertifikatskostnad (vilket måste vara marknadens högsta, då alla andra har 0,0021 öre)
11,49 öre i mervärdeskatt 
57,44 öre totalt, för att köpa en (1) kWh från ditt elhandelsbolag(obs siffror från maj 2021).

Sedan tillkommer INTE några fasta kostnaderna, för då hade Vattenfall inte fått sälja sin el till mig ;-).
69,30 öre att överföra 
57,44 öre att köpa
126,74 öre totalt 
för en(1) köpt kWh

En liter diesel innehåller 8-9 kWh, alltså 10,14 kronor till 11,41 kronor per kWh

tisdag 22 juni 2021

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 29, "Bättre ett energilager i KraftWerket än tio på Internet"

Efter många försök att hitta en riktigt framtidssäker lösning, så är det bara att inse att tekniken för energilagring inte riktigt är här, eller åtminstone kommersiellt omogen. Rent principiellt, så kommer bränslecellstekniken att vara den långsiktiga lösningen, dock förmodligen INTE på kort sikt och med den komplett livsfarligt vätgasen (H2), periodiska systemets minsta ämne.

Ni som läser denna blogg om KraftWerk Nordhamnen, vet säkert redan om försöken att få tag i mitt "drömsystem", ett Flödesbatteri från Australien, redan 2019
https://www.kwn.nu/2019/12/jul-pyssel-pa-kraftwerket.html

Och det nedslående svaret angående CE-Godkännande,
https://www.kwn.nu/2020/03/flodesbatterier-fran-down-under.html , i mars 2020.

Samt försöken att upphandla flera energilager gemensamt 2020, för att pressa otroligt uppblåsta priser https://www.kwn.nu/2020/01/upprop-for-en-gemensam-upphandling-av.html

Bättre ett energilager i KraftWerket än tio på Internet, vilket skulle motsvaras av skogen i det bekanta talesättet, (bättre en fågel i handen än tio i skogen), men nu är ju skogen ett både bättre och billigare energilager ..

NU äntligen installeras KraftWerk Nordhamnens batterilager, först med 5,8 kWh lagringskapacitet, enligt reglerna för investeringsstöd ... på 60% av kostnaden, högst 50 000 kronor.
Sedan med en utbyggnad på ytterligare 5,8 kWh lagringskapacitet enligt de nya reglerna för, "Skattereduktion för grön teknik" (Se faktarutan nedan). 

Ingenjörens högst personliga bedömning är att det lite av slöseri med våra skattepengar att sponsra köp och installation av "ännu inte färdiga, kommersiellt mogna tekniska lösningar".
En naturlig fråga är ju,
"Vad kostar det att spara och återvinna en (1) kWh energi med olika tekniska lösningar?", den andra är,
"Hur robust är den tekniken över tid?".

Kan dock konstatera att detta med Batterilagring är en extrem materialsport ... 
1) En hybrid växelriktare på 10 kW med en vikt av 42 kilo som hängs upp på väggen och ansluts till fastighetens elnät via en säkerhetsbrytare och trefas 16 amperes avsäkring.
2) Ett masterbatteri på 5,8 kWh och en vikt av 72,8 kilo
3) Ett av tre möjliga Slavbatterier på ytterligare 5,8 kWh och en vikt av 68,7 kilo

Summa vikt att hänga upp på väggen: 184 kilo.

Hur denna investering i slutändan visar sig lönsam, kommer att kräva en viss uppfinningsrikedom och vinsten kommer att hämtas hem från både ett skattesystem som tappat all markkontakt och elhandels- & elnätsbolagen genom att helt enkel sluta köpa "dyrel" mellan mitten på februari till mitten på november, på en allt mer fluktuerande elmarknad, där kunskap och förmåga att styra och reglera sin anläggning smartare än fiender (Skattesystemet och Elbranschen) kan ..

Och i värsta fall, helt övergå i Ö-drift, vilket verkligen inte är bästa alternativ, förutom i kristider då det är trevligt att ha alla livets bekvämligheter så som elektriskt ljus, värme, varm mat, kyl & frys och rinnande varmt- & kallt vatten och tillgång till Internet ... När alla grannar saknar detta.

Kommer att uppdatera anläggningsdata, så fort detta blir tillgängligt.
FAKTARUTA ------------------------------------------------------------------

Skattereduktion för grön teknik ges för:
  • Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

måndag 3 maj 2021

Se upp, du kan bli TVUNGEN att betala en avgift på 200 kronor för dina kvarvarande Elcertifikat, redan 1 juni 2021!

Se upp så du inte blir TVUNGEN att betala en avgift på 200 kronor för dina kvarvarande Elcertifikat redan den 1 juni 2021! Många mikroproducenter har inte lyckats sälja sina Elcertifikat, mycket beroende på att de handlas på en marknad som inte är tillgänglig för dig med bara några få Elcertifikat.

Och nu när hela systemet för Elcertifikat har kollapsat 15 år i förtid, börjar olika aktörer se om sitt hus.

Staten vill inget hellre än att bli av med ALLA små elproducenter (!) från Elcertifikatssystemet, genom att besluta om en avgift på 200 kronor per år, för innehavare av ett Cesar-konto hos Energimyndigheten.

Men 200 kronor verkar ju inte så mycket? 
Nej, om det nu inte var så att även marknaden för Elcertifikat också kollapsat fullständigt. Du får ett (1) Elcertifikat för varje MWh (1000 kWh) som uppmätts av din produktion, då många låter El-nätbolaget, mäta din produktion, så registreras bara den el du säljer.

En genomsnittlig villaanläggning på 10 kWp får cirka 4–10 elcertifikat per år, som i dagsläget har ett marknadsvärde på cirka 20 kr (2 kr/elcertifikat). Det betyder att för all mikroproducenter med en årlig produktion på mindre 100 MWh (100 000 kWh), alltså en effekt på minst 100 kWp, kommer det inte längre vara lönsamt att handla med elcertifikat, inte ens om du lyckas sälja dem, vilket många inte gör.Missa inte åtgärder du måste vidta före den 31 maj!
Avgift för de elcertifikatkonton som inte är avslutade 31 maj

Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier avseende produktion för april 2021 kommer att ske den 18 maj ca kl. 08:00-14:00, varför det kan vara klokt att göra detta EFTER det datumet.

torsdag 8 april 2021

VVEU, Våga Vägra Elcertifikat och Ursprungsgarantier, ännu ett kollapsat statligt system.

Ekonomifakta ger en ganska bra bild av varför elcertifikatssystemet havererat och blivit sitt måls värsta fiende. https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/styrmedel/elcertifikat/

Konsumenternas Elmarknadsbyrå om Elcertifikat
https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elrakningen/elcertifikat-priser-och-kostnader/

Så alla Ni mikroproducenter där ute, vad måste Ni nu göra:
1) avregistrera Ert Cesar-konto hos Energimyndigheten före den 1/7 2021.
2) överklaga/laglighetspröva beslutet att införa en avgift på 200 kr/år för att ha detta konto hos Energimyndigheten.

* Faktaruta Ursprungsgarantier --------------------------------------