Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 5 september 2023

Augusti månad, en av de sämsta månaderna uppmätta ...

Så nu kan vi preliminärt räkna ut resultatet för augusti månad 2023, kanske den sämsta månaden på länge, men som ändå går på plus ..
Producerade kWh 2061 kWh varav 1415 kWh sålts á 45,84 öre/kWh

Ytterligare 144 kWh köpts á 18,76 öre/kWh (eller 27,08 öre/kWh inklusive påslag, elcertifikat och moms)

Resterande 2061 - 1415 = 646 kWh har nyttjats i hushållet och som fordonsdrivmedel, etc.

El-nätbolaget har ännu inte presenterat sin faktura i detalj, men den uppgår till 298 kronor och torde därför se ut ungefär så här:
Fast avgift 315 kronor/månad
Elöverföring : 144 kWh * 12 öre/kWh = 17,28 kronor
Elskatt : 144 kWh * 59 öre/kWh =  84,96 kronor
Nätnytta : 1415 kWh * 7,40 öre/kWh =  -104,71 kronor

Efter skattereduktionen på 849 kronor (=60 öre/kWh * 1415 kWh) så landar augusti månads netto på 648,64 kronor
849 kronor
- 298 kronor 
- 39 kronor
= 1160,64 kronor i direkt förtjänst på elhandeln och dessutom en egenförbrukning på 646 kWh.

Dessutom har anläggningen varit ansluten som leverantör av stödtjänster, vilkas intäkter ligger utanför denna redovisning.

torsdag 3 augusti 2023

Juli 2023, en utmaning för KraftWerkets styrning och reglering.

Under juli månad 2023 har produktionen varit 2875 kWh
Av de producerade 2875 kWh såldes 1778 kWh (62%) och ytterligare 154 kWh köptes.

Elhandeln för perioden visar på att en strikt reglering av när man köper och säljer elektricitet lönar sig bra, även vid stora variationer och minuspriser.
Nettopriset för en köpt kWh blev 8,95 öre och understiger priset för en såld kWh 43,231 öre, med 34,231 öre (382,47%).Energimarknadsbyrån har räknat fram ett Månadsmedelpris för de olika elområdena och för SE3 är detta 37,7 öre/kWh (exklusive alla påslag, skatter, mm).
I jämförelse med "Månadsmedelpriset" på 37,7 öre/kWh, står sig ett "köppris" på 8,95 öre/kWh (321,23% lägre) och ett "säljpris" på 43,231 öre/kWh (14,67% högre) bra!

Klicka på tabellen för att komma till Energimarknadsbyrån


En jämförelse med samma månad 2022, med en produktion på 2672 kWh,
ger en ökning med 203 kWh (+7,6%).
Av de producerade 2672 kWh såldes 2028 kWh (76%) och ytterligare 115 kWh köptes.

En jämförelse mellan elhandeln samma månad 2022, då
nettopriset för en köpt kWh 48,84 öre och understeg priset för en såld kWh 123,522 öre,
med 74,682 öre (165,4%), resulterar i konstaterandet att beloppen i juli 2022 visserligen var större, men att skillnaden mellan köp och säljpriset bara var cirka 2,5 gånger 2022, medans nästan 5 gånger 2023.Den striktare regleringen av den exakta tidpunkten när man köper, säljer eller själv nyttjar/lagrar energin har nästan fördubblat effektiviteten och anläggningens intjäningsförmåga, 

Köpt elektricitet per timme 1 - 31/7 2023

något som behövs på en turbulent elmarknad ...

Timpris 1 - 11/7 2023

Timpris 12 - 21/7 2023

Timpris 22 - 31/7 2023

Sammanställning Juli 2023
Total Intäkt : 1 535,64 kronor.

Försäljning            (1778 kWh)      768,65 kronor
Köp                         (154 kWh)       -22,81 kronor

Elöverföring                                  -277,00 kronor
(Inklusive fastavgift, energiskatt och moms).
Skattereduktion    (1778
 kWh)     1066,80 kronor

Tillkommer Ursprungsgarantier för 2672 kWh.
Egenanvändning av 1097 kWh

lördag 3 juni 2023

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 39, "Minuspriserna i maj, hur hantera det nya normala?"

Total El-intäkt för maj 2023: 1734,80 kronor, eller i snitt 2,33 kronor/timme.

Många mikroproducenter står handfallna, vad göra när elpriset är "noll" eller "minus" under stora delar av dygnet? Sociala medier har fyllts av oroliga frågor från tusentals människor som ser vinsterna från sin investering hotad, något som jag uttryckte som, "Att investera i en egen energiproduktion kommer att vara en avgörande fördel, om man gör det utifrån sin egen situation och med en egen strategi, annars kommer det att sluta med att DU tar kostnaderna och någon annan vinsten", redan i augusti 2019 i "Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 18
Elpriset i SE3 per timme 28 maj 2023
" ...
Det du som mikroproducent behöver göra är att
1) sälja BARA när du får tillräckligt bra betalt,
2) avstå att köpa och ANVÄND istället din egen energi,
3) LAGRA din energi, termiskt eller elektriskt ...

Så med ett "köppris" på 33,8 öre/kWh 

och ett "säljpris" på 58,195 öre/kWh så är den egna produktionen betydligt högre värderad än "noll" eller "minus" ... 

Lägg sedan till att försäljningen är nästan 11 gånger större än antalet köpta kWh ...


Den totala egna energiproduktionen under maj månad var 3878 kWh, av vilka 2084 kWh (54%) kunde nyttjas och endast 1794 kWh (46%) såldes till ett 72% högre pris/kWh än det köpta.
Energimarknadsbyrån har räknat fram ett Månadsmedelpris för de olika elområdena och för SE3 är detta 39 öre/kWh (exklusive alla påslag, skatter, mm). 
I jämförelse med "Månadsmedelpriset" på 39 öre/kWh, står sig ett "köppris" på 33,8 öre/kWh (13,33% lägre) och ett "säljpris" på 58,195 öre/kWh  (49,22% högre) bra!
Klicka på tabellen för att komma till EnergimarknadsbyrånTotal Intäkt för maj 2023: 1734,80 kronor
, eller i snitt 2,33 kronor/timme.

Försäljning            (1794 kWh)    1044,01 kronor
Köp                         (167 kWh)       -76,61 kronor

Elöverföring                                  -309,00 kronor
(Inklusive fastavgift, energiskatt och moms).
Skattereduktion    (1794
 kWh)     1076,40 kronor

Tillkommer Ursprungsgarantier för 3878 kWh.
Egenanvändning av 2084 kWh

söndag 21 maj 2023

Ingenjören tar tempen på Elmarknaden.

"SJ SJ gamle vän, festligt att du lever än ... Du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tjut." sjöng man på 1970-talet, då för att markera att den statliga järnvägen spårat ur ... frågan är om man inte borde besjunga en urspårad elmarknad, Svenska Kraftnät och myndigheterna inom området Energi och energiförsörjning, mm på samma sätt nu på 2020-talet ...?

Det verkar som om Staten har förlorat förståndet och nu mer inte klarar av ens sina basala basuppgifter, alltså sådana gemensamma angelägenheter som vi medborgare grundade "Staten", för att sköta på vårt uppdrag och under vårt överinseende.

Så då gäller det att den enskilde medborgaren ser om sitt hus och vidtar de mått och steg som fordras för att inte längre behöva förlita sig på att "någon annan" skall se till hans/hennes legitima intressen av att ha drägliga levnadsvillkor, där tillgången på billig energi är grundläggande.

Men på en elmarknad där priset per kWh netto (utan några tillägg, moms, mm) varierar mellan -5,7 till 117 öre/kWh under en och samma vecka/dygn, gäller det att veta NÄR man köper, säljer eller använder sina kWh

Klicka på grafen för att se den i full storlek

Klicka på grafen för att se den i full storlek


Medborgaren UTAN en egen elproduktion är hänvisad till att försöka hitta ett så billigt elavtal som möjligt, vilket inte är någon lätt uppgift idag, då bundna elavtal har rena fantasipriserna, som intecknat den stora osäkerhet som råder inför kommande kalla årstider.

Medborgaren MED en egen elproduktion, men UTAN en effektiv styrning kommer nog att uppleva att investeringen inte riktigt motsvarade förväntningarna och kommer att få svårt att räkna hem någon egentlig avkastning, utöver en viss egenförbrukning.

Medborgaren MED en egen elproduktion, en effektiv styrning och möjlighet att lagra energi över ett par dagar, termiskt och/eller elektriskt kommer att bli vinnare på den oberäkneliga elmarknaden som råder.

Tricket är som vanligt, att om nödvändigt köpa billigt och i övrigt sälja dyrt ... när detta inte är möjligt, använd din egen energi. En bra referens är Energimarknadsbyråns statistik över månadens medelpris i de olika elområdena ... https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elpriser-statistik/manadspriser-pa-elborsen/

Och där är det rörliga elpriset i Elområde 3 för April, 68,7 öre/kWh att jämföra med KraftWerkNordhamnens snitt siffror på  
Köpt elektricitet, 56 öre/kWh, 12,7 öre lägre :  


Såld elektricitet, 83,178 öre/kWh, 14,478 öre högre : 


Alltså totalt 27,128 öre bättre än rörligt elpris, vilket får tillskrivas den aktiva styrningen.

måndag 1 maj 2023

Walk the Walk, before you Talk the Talk!

Debattens vågor går höga, plötsligt befolkas landet av idel experter på det mesta, inte minst energi och energisystem, så den mest naturliga frågan är, Vad har de själva gjort av sin "expertkunskap", snackar de bara eller finns det en fungerande verkstad?

Så en statusuppdatering från KraftWerkNordhamnen för april månad 2023 blir, att trotts vissa tekniska problem och produktionsbortfall, så blev det en bra månad.

Batterilagret har varit under inkörning och den omfattande avverkningen av skuggande skog börjar visa resultat ... den dagliga produktionen har ökat betydligt (30 - 50%) ...
lika så den ekonomiska styrbarheten och egenutnyttjandegraden (bra pris = sälj / dåligt pris = använd själv / slutat köpa på natt och en regnig dag).

April 2023 i preliminära siffror

Köpt (kWh) :                    120
Sålt  (kWh)  :                    866
Produktion (kWh) :          2459
Egen användning (kWh): 1593

Elnät (SEK) :                    340
Elhandel (SEK) :             -832
Skattereduktion (SEK) :  -520
Netto (Preliminärt SEK): -1012

Egen användning (65%) av produktionen tillkommer med ett ospecificerat värde.
Så en försiktig uppskattning är -1012/0,65 = -1556 SEK ...
Vilket ger en brutto elkostnad (intäkt) på - 2 568 SEK för April månad.

Då finns en betydande osäkerhet avseende intäkten för frekvensstabilisering från Svenska Kraftnät, då ersättningarna för att balansera den nyckfulla vindkraften varit extremt höga under månaden ...

Exempel: 2,2 Euro/kWh den 10 april mellan klockan 14:00 - 16:00 till den som med avtal kan ta emot överflödig effekt.


torsdag 2 februari 2023

Hur gick det då för KraftWerket i januari 2023?

Vi på KraftWerket, lyssnar inte så mycket på propaganda från de olika lägren, utan vi tänker gärna och bättre själva, så nu när det ropats på uppoffringar, att sänka sin elförbrukning, inomhustemperatur, dusch & badvanor och därmed livskvalitén, så har vi gjort precis tvärt om ... Under januari 2023 har vi drastiskt ökat vår elkonsumtion med 61% (jämfört med januari 2022), helt avstått från att tanka överbeskattad diesel/bensin och kört 100% elbil. 

Men hur gick det då ... blev det en enorm elräkning för januari 2023?

Lite svårt att säga, nu när "El" har blivit en av de mest intressanta folksporterna, men nej, tycker inte det, men månadens förbrukning blev 1910 kWh ...

Elhandelsbolaget Vattenfall ville ha 1059, 89 inklusive allt och själva elpriset var 43,89 öre/kWh
 
Elnätsbolaget Ellevio ville ha 1815,00 inklusive allt
Som referens så betyder det en bränslekostnad på 0,74 till 1,48 kronor per 10 kilometers körning med bil ... 

Energimarknadsbyrån presenterar månadsmedelpriset på elbörsen för Januari 2023, enligt nedan och då exklusive alla påslag, skatter, överföringskostnader, mm
Ett så kallat rörligt pris istället för timpris skulle för jämförelsens skull hade inneburit för en kund som mig ett mer än dubbelt så högt elpris i januari 2023 ... Inget man är direkt sugen på, eller?