Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 11 maj 2024

Uppföljning april 2024

Återigen har Vattenfall AB svåra problem med sin fakturering och lyckas inte prestera annat än en pappersfaktura och då vardagen innan den förfaller till betalning, lyckligtvis är det ett negativt fakturabelopp för april månad.

Under april uppgick elhandeln till (minus) -633,91 kronor, enligt nedan:
605 kWh köptes till ett pris av 13,27 öre ex. moms medans
946 kWh såldes för 80,138 öre, vilket ger en differens på 66,868 öre före påslag (1,75 öre), elcertifikat (1,4 öre) och moms (4,1 öre).

Elnät,elöverföring och energiskatt uppgick till 700 kronor, enligt nedan:
Fast avgift 355 kronor inklusive moms,
Överföringsavgift 12 öre/kWh för 605 köpta kWh (inklusive moms)
Energiskatt 53,5 öre/kWh för 605 köpta kWh (inklusive moms)

Nätnytta -5,4 öre/kWh för 946 sålda kWh

Nettot så långt blir alltså att april månads el, inklusive allt uppgick till 66,09 kronor (700 - 633,91) eller 10,92 öre/kWh inklusive allt. Men på dagens komplexa elmarknad räcker ju inte det, utan man får ta hänsyn till "60-öringen" (eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier), åtminstone ett tag till.
Då antalet köpta kWh (4932) överstiger antalet sålda (1378), så blir det full utdelning på "60-öringen", alltså 60 öre skattereduktion för samtliga sålda 946 kWh, så då tillkommer en intäkt på 567,6 kronor och genast så blir nettot för april till en vinst på 501,51 kronor (567,6 - 66,09).

Men tänker man i termer av alternativkostnad vid en "noll" investering, så hade elräkningen för april slutat på åtminstone 875 kronor (751 + 124), stället för en vinst på 502. Det är alltså rimligt att se den skattefria vinsten av investeringen i april månad som 1 377 kronor....

Men det är ju heller inte sant på långa vägar, för att den verklig produktionen i april var ju 2259 kWh, så utöver de sålda 946 kWh så har ytterligare 1313 kWh slunkit in i hushåll, elbilar, mm och kommit till stor nytta.

Dessutom så kommer frekvensbalanstjänsterna mot elnätet att ge en hel del, ännu inte känt hur mycket.