Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

Om KraftWerk Nordhamnen

Vision
100% självförsörjande på energi för boende, hushåll och transporter 24/7/365.

Mål
100% självförsörjande på elenergi februari - november. Samt köpa och sälja över elnätet ENDAST om och när det är ekonomiskt fördelaktig. I övrigt kapacitet att lagra och egenutnyttja produktionen.Produktionsenheter:
KWN1(9,36 kWp) driftsatt december 2015
36 paneler á 260 Wp i Syd-Väst (225°), 38° taklutning
Investeringskostnad  : 157 588 (Inklusive två nya gruppcentraler, mm)
ROT bidrag               :   23 638
Netto investering       :  133 950 SEK eller 14,3 SEK/Wp
Besök anläggningen här>

KWN2(13,2 kWp) driftsatt sommaren 2017
48 paneler á 275 Wp i Syd-Ost (135°), 27° taklutning
Investeringskostnad   :  220 363 (Inklusive egen elcertifikatsräknare, mm)
Investeringsstöd 30% :   66 109
Netto investering        : 154 254 SEK eller 11,7 SEK/Wp
Besök anläggningen här>

Här får du en pedagogisk genomgång av olika topologier för en solelanläggning. KWN1 & KWN2 är båda av typen "Solar Edge Solution", d.v.s något mer komplext än traditionell "String Inverter" men med så många andra fördelar (OBS videoklippet är på Engelska).
Energilagring elektriskt (34,8 kWh)
Steg 1, juni 2020 Energilagring elektriskt (11,6 kWh) :
Solax X3-Hybrid-15.0-D, för batteri och Off Grid funktion med 
Tripple power Master Battery T58 (5,8 kWh)
Tripple power Battery T58 (5,8 kWh)
Batteristyrning. 
Investeringskostnad   :  144 056 SEK
Investeringsstöd 60% :   50 000 
Investeringsstöd 50% :   30 312 
Netto investering        :   63 744 SEK eller 5 495 SEK/lagrad kWh

Steg 2, december 2021 Energilagring elektriskt (11,6 kWh):
2 * Tripple power Battery T58 (5,8 kWh)
Investeringskostnad   :  81 875 SEK
Investeringsstöd 50% :  39 709 SEK  
Netto investering        :  42 166 SEK eller 3 635 SEK/lagrad kWh

Steg 3, december 2023, Energilagring elektriskt (11,6 kWh):
Tripple power BMS Parallell Box II G2 (möjliggör anslutning av ytterligare 4 batterier).
2 * Tripple power Battery T58 (5,8 kWh)
Investeringskostnad   :  98 000 SEK
Investeringsstöd 47% :  47 530 SEK  
Netto investering        :  50 470 SEK eller 4 351 SEK/lagrad kWh

Total investering,
Brutto : 323 931 SEK 
Netto  : 156 380 SEK eller 4 494 SEK/lagrad kWh

Planerad utbyggnad 2024
Steg 4, 2024, Energilagring elektriskt (11,6 kWh):
2 * Tripple power Battery T58 (5,8 kWh)
Investeringskostnad   :  86 000 SEK
Investeringsstöd 47% :  41 710 SEK  
Netto investering        :  45 580 SEK eller 3 929 SEK/lagrad kWh

Energlagring termiskt (2 259 kWh):
Primärt 
Termisk (Sensibel) värmelagring i ackumulatorsystem med en effekt på 3 kW + 6 kW i 1200 liter vatten, kapacitet 126 kWh minimum enligt formeln (1,2 m3 * 1,163 * 90 (100-10 grader C).
Sekundärt
Termisk (Sensibel) indirekt värmelagring, via golvvärme i 30 m3 betong, kapacitet 400 kWh minimum  enligt formeln (30 m3 * 0,6667 * 20 (30 - 10 grader C).
Tertiärt 
Termisk (Sensibel) indirekt värmelagring, i Poolanläggning :
i vatten 36 m3 * 1,163 * 28 (36 - 8 grader C) = 1 173 kWh minimum
i betong 30 m3 * 0,6667 * 28 (36 - 8 grader C) =  560 kWh minimum.

Elcertifikat/UG mätning/rapport/försäljning:
Egen elcertifikatsmätare som mäter ALL produktion, oberoende av hur den används och därmed kan disponera Elcertifikat/Ursprungsgarantier för hela produktionen och dessutom så ingår tjänsten att faktisk få dem försålda på en marknad som den enskilde Prosumenten INTE kommer åt av egen kraft: Elcertifikatsmätare som mäter & säljer EC/UG för HELA produktionen oavsett användning.

Energistyrning:
Manuell övervakning med 1 minuts upplösning och
fjärrstyrning för in-/urkoppling av elektriska laster som balanserar aktuell produktion.

Fordonsladdstation:
Installation av marknadens smartaste laddstation för fordon -> 22 kW
"Zappi 3-fas" från den Brittiska "star-up:en" myEnergy
Här kan du läsa mer om den publika laddstationen KraftWerk Nordhamnen >

Pågående utvecklingsprojekt:
Egenutvecklad automatisk lastbalansering/energistyrning som kan helt släcka ut behovet av att köpa/sälja elenergi under året genom att smart utnyttja både befintliga termiska/elektriska förbrukare men också helt nya, företrädesvis elektriska och termiska förbrukare.

Historia
Det första "passivhuset" redan 1988/89?: Bostadshuset utgår från Sveriges bästa serieproducerade hus sedan cirka 50 år, Villa Varm från Altersbruk, norr om Piteå. Med bl.a. sandwichkonstruktion i väggreglar, som helt eliminerar köldbryggor i de 400 mm tjocka väggarna och värmeåtervinning via den mekaniska till- & frånluftsventilationen.

Med mina förbättringar:
  1. utökad isolering i tak till 100 centimeter,
  2. självcirkulerande vattenburet värmesystem i kombination med att enplanshuset utrustades med,
  3. en mycket robust källare från "Magra Grunden", med extra massiv isolering runt källarvägg under mark och betongplatta med vattenburen golvvärme.
  4. marknadens bästa och enda riktigt effektiva fastbränslepanna, utvecklad vid Tekniska Högskolan i Luleå Combi Heat
så blev resultatet ett 244 kvadratmeter hus, med alla bekvämligheter samt några vid tiden 1989-90 helt okända, som ett modernt, internetkopplat datanät och en egen fastighetsserver (Windows NT). Där två vuxna med två små barn (vilket ställer lite extra krav på varmvatten, tvätt, tork och disk) inte förbrukade mer än 6500 kWh elektricitet per år. Samt cirka 7-10 m3 ved, för att skapa varmt vatten i ackumulatortankarna som primär värmekälla.

I samband med en tillbyggnad under mitten på 1990-talet installerades cirka 15 m2, självbyggda vattenburna solfångare under övertryck (vilket gör det möjligt att värma vatten till cirka 120 grader) från Inka Energi, en tveksam investering, med tanke på den redan mycket goda energiekonomin, men är man från en innovativ släkt som uppfann den första rimligt effektiva villapannan, Albin Pannan från Kalix-Nyborg så är man både nyfiken och experimentlysten.

Inga kommentarer: