Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 30 juni 2020

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 27, "Vad är Elbrist och Varför?"

Man skulle kunna utbrista i ett skadeglatt, "Vad var det jag sade", efter förra veckans inlägg med anledning av den akuta energiförsörjningskris som drabbat konsumenterna och skattebetalarna mitt i högsommaren med full kraft, "En lysande men ologisk matematik!".
Klicka på bilden för att komma till inlägget!
Inlägget fick en helt fantastiskt respons, men också många frågor, vilket är fullt förståelig, med tanke på att sambanden inte är helt triviala. Hur kan det då komma sig att en absolut majoritet av svenska hushåll och företag drabbas av "Elbrist", mitt under sommaren då elförbrukningen är som lägst?

Vad hade hänt om det istället varit under en bister december - februari månad?

Jag har tidigare belyst detta i inläggen ....
men låt oss rekapitulera de tre typerna av "elbrist":
1) Elenergibrist – över året kan inte den efterfrågade elenergin produceras.
2) Effektbrist – vid ett givet tillfälle räcker inte den tillgängliga effekten i elproduktionen till.
3) Nätkapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Den aktuella "Elbristen" under juni 2020, handlar om Nätkapacitetsbrist – elenergi och effekt finns, men elnäten kan inte transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Det ologiska i ekvationen är att Staten hellre tar dessa kriser än att riskera att enskilda och lokala samhällen i södra Sverige blir helt självförsörjande och kopplar bort sig från en av de absolut viktigaste framtida skattebaserna, energiskatterna.

Hur kan jag då påstå detta?
Med en mer utvecklingsvänlig och realistisk energipolitik så borde varje energislag värderas utifrån sina förtjänster. Lokalproducerad och lagrad energi från 100 000-tals mindre vatten, vind och sol-kraftverk, där produktionen sker nära konsumenten minskar sårbarheten och i värsta fall kan utgöra ett Civilförsvarsobjekt, som ger lokalsamhället en extra uthållighet i kris och krig.

Larmen duggar nu tätt om att Sverige riskerar elbrist ..
Men vem gör något i praktiken?

Så frågan är vad är billigare och bättre för skattebetalarna ... att uppmuntra och stödja självförsörjning på el (och därmed ge upp hoppet om en skattebas som redan är förlorad) ... eller investera miljarder i elöverföring från Norr till Söder som ändå kommer att vara skattepengar i sjön.

torsdag 25 juni 2020

En lysande men ologisk matematik!

Och när man tror att det inte kan bli värre ...Så blir det MYCKET MYCKET värre ...

Tycker riktigt synd om de stackare som inte har egen gratis el ..Helt underbara elpriser, hela dagen Torsdagen den 25 juni

Så då undrar man varför Staten inte vill att vi solelproducenter skall sälja vår produktion som inte bara huvudsakligen sker i Elområde 3 och 4, utan dessutom är som störst när priset är som högst?Så samtidigt som konsumenterna i Södra Sverige, alltså där den absoluta majoriteten av landets ALLA elkunder betalade 84,28 till 210,39 öre/kWh + fasta avgifter, elcertifikat, elhandelspåslag, överföringsavgifter, energiskatt och moms på hela klabbet (en bit över 4 kronor/kWh) så gjorde i alla fall jag allt för att varken sälja eller köpa el, utan lyckades nyttiggöra 58% (67,7 kWh) av den egna produktionen och begränsa försäljningen till 42% (48,2 kWh) varav majoriteten till bästa pris.

Den köpta elenergin på 8,5 kWh  (under lågpris tid), får betecknas som ett olycksfall i arbetet, eller en övergående parentes som slutar i och med installationen av det egna energilagret som installeras under andra halvåret 2020, då är det bara personer utan egen solelproduktion som kommer att få betala för energihaveriet, vi andra kommer att tjäna grova slantar ..