Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

torsdag 19 september 2019

Effekt eller kapacitetsbrist, det är en geografi- och skattefråga?

Vi läser och hör nästan dagligen larm om "elbrist" på olika platser i Sverige.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln på Branschaktuell
"Växande städer, elektrifiering i samhället och nya industrier har gjort att delar av landet nu riskerar elbrist. Det menar den ansvariga myndigheten Svenska kraftnät, som sagt nej till att öka nätkapaciteten på flera håll.
– För tre år sen hade vi inte det här problemet, säger Niclas Damsgaard, marknadsstrateg Svenska Kraftnät.
" (Källa SVT)

"Utan el inga jobb. I veckan kom beskedet att bagerijätten Pågen avblåser sina planer på att bygga ut verksamheten i Malmö. Skälet är att kraftbolaget Eon inte kan garantera tillräckligt med el
....
På det hela taget är det förhållandevis gott om el i landet, men mycket av den produceras i norr och konsumeras i söder. Det ställer stora krav på överföringskapaciteten i stamnätet och Eon varnar för att den snart inte räcker till för södra Sveriges behov. Svenska kraftnät måste tidigarelägga sina planerade investeringar i nätet, menar Eons vd Johan Mörnstam. Och särskilt brådskande har det blivit sedan skatten på fossil kraftvärme höjdes och fick Eon att av lönsamhetsskäl besluta om nedläggning av Heleneholmsverket.
Löses inte problemet får Pågen etablera sig någon annanstans, förklarar Carlsson Jerndal. Därmed skulle Malmö missa en värdefull möjlighet till nya jobb. Regionen har faktiskt redan gått miste om potentiella arbetstillfällen till följd av risken för elbrist. Ventilationsföretaget Lindab har på senare år valt att bygga ut verksamheten utomlands istället. Ytterligare negativa effekter framgår i en kartläggning av situationen som Region Skåne har gjort: Northvolt kunde inte bygga Europas största batterifabrik i Malmö, Ystad har fått nej till ökat effektuttag och Skånetrafiken kan i längden få svårt att driva bussarna med el i flera skånska städer.
" (Källa Sydsvenskan)

Under normala förhållanden så råder det ingen brist på elektricitet (= effektbrist), men dock kapacitetsbrist, vilket innebär att elektricitet i tillräcklig mängd inte kommer fram dit där den behövs, åtminstone inte under perioder med hög belastning.

---- Faktaruta ------

Mot bakgrund av avgrunds-problembeskrivningen från branschen är det lite underligt att man som småskaliga elproducenten, kallat mikroproducent i regelverket, riskerar att bli "straffad" enligt gällande regelverk, om man:

1) Bygger en produktionsanläggning med för stor nominell effekt, eller helt enkelt har många mindre anläggningar på olika fastigheter som tillsammans teoretiskt kan producera mer än (43,5 kW).

2) Har för stor huvudsäkring, ett säkringsabonnemang över 3 * 63 Amp. Vilket inte är normalfallet, men kan förekomma då man har en liten näringsverksamhet, hyresfastighet, bostadsrättsförening, mm

3) Blir för duktig på att producera miljövänlig elektricitet och blir för bra på att spara in på behovet av att köpa elektricitet från det överbelastade nätet. Den som under ett år säljer mer el än den köper.

Den som förbryter sig mot punkt 1) - 3) riskerar att inte längre klassas som "mikroproducent" och därmed straffas med en anslutnings/nätavgift till elnätsbolaget även för sitt säljabonnemang.

Dessutom så subventionerar staten, under ett okänt tidsintervall genom skattereduktion, ditt köp av varje kWh från nätbolaget med 60 öre/kWh upp till samma mängd el du producerar (max 18 000 Kr /30 000 kWh per år), vilket betyder att du inte borde sälja en (1) kWh mer än du köper under ett år.

Energiskattepliktig blir du då din(a) anläggningar har en installerad topp effekt på 255 kWp och då skall du betala punktskatt för elenergi, vilken för 2019 är 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh ink. moms).

Mervärdeskatt skall du betala om du säljer för mer än 37 500 kronor utan att du behöver ta ut moms när du är befriad från moms eftersom skattesatsen för den el som du har sålt är 25 procent. Befrielsen är frivillig och sker inte automatiskt. Du måste anmäla att du vill ha momsbefrielse till Skatteverket.

Enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen beskattas inkomster för överskottsel som kapitalinkomst. Varje år får man ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, däribland inkomster från såld överskottsel. Om man får inkomster på under 40 000 kr behöver man alltså inte skatta på inkomsterna.

Verkar reglerna solklara och lätta att följa? Trodde inte det ... Men detta är bara början! Som mikroproducent skall du även klara att hantera saker så som "Nätnytta", Elhandelsbolagens olika affärsmodeller och kontraktsvillkor samt handeln med de Elcertifikat och Ursprungsgarantier som du belönas med de första 15 åren som Mikroproducent, via Energimyndighetens Cesar-konto >
----- slut på Faktarutan -------

Därmed är det smått obegripligt att Statliga Vattenfall, sedan cirka sex månader, beslutat att inte längre premiera oss över 25 000 lokala småskaliga elproducenter, som vanligtvis befinner sig där folk bor och där näringslivet efterfrågar effekt, nära den plats där den behövs, något som kan spara miljarder kronor i utbyggnad av elnäten.

Och till Er rutinerade Solfarmare, den verksamma substansen kallas "Nätnytta" på din elräkning från nätägaren/koncessionshavaren, i mitt fall Ellevio, kvantifierar de den statiskt till 3,6 - 4,3 öre/kWh under årets mörkaste tid .. november - mars, resten av året april - oktober endast 3,6 öre/kWh, inget man direkt hetsa upp sig över i sin investeringskalkyl ;-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar