Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 13 september 2019

Hur dimensionerar man sina solpanelers nominella effekt och placering i förhållande till den växelriktare man installerar?

Under senare tid har många nuvarande och blivande Mikroproducenter av Solel frågat om hur man dimensionerar sitt Solkraftverk, så här kommer några snabba och goda råd:

1) Tänk noga igenom hur du ser på fastighetens och familjens energibehov nu och i framtiden för boende, transporter och ta sedan höjd för oförutsett med en marginal på ytterligare 30-50%

2) När du sedan skall realisera din plan, prioritera så många paneler med så hög effekt du bara kan få upp på dina tak och väggar, för det kommer inte att bli så mycket billigare, oavsett om du får 20% eller 30% i direktavkastning på din investering.
Bor du i ett äldre hus, så kan man irritera sig över de mycket få eluttagen, men då det huset konstruerades så såg man inte den explosiva utvecklingen på elprylar som vi idag har i hemmet. Samma irritation kommer du att känna om du underdimensionerar din anläggning nu.
Effektgarantin innebär oftast att panelerna skall hålla 80% av sin nominella effekt över 20-25 år, vilket gör att du även måste räkna in panelernas degenerering.

3) Tillgodoräkna dig/avyttra tilldelade Elcertifikat- och Ursprungsgarantier för HELA din produktion .. Något som blir nödvändigt när du inte längre vill ge bort din produktion till noll eller ett starkt underpris. En sådan egen Elcertifikatsräknare ingår i den stödberättigade investeringen.

4) Lägg extra möda på att ta med dig din nuvarande anläggning och dess möjligheter att komplettera, lagra och växla upp den nya investeringen.

5) Gör allt för att INTE gå på nätbolagets önskan att du höjer din mätarsäkring från 16 Ampere till något högre dyrare abonnemang .. det kommer att bli ditt enskilt dyraste misstag. 

6) Värdera tillståndet på din fastighets elinstallation, det är en mycket god idé att personligen förvissa dig om att befintlig och ny elinstallation är av högsta klass och utan underdimensionerade kablage. Speciellt om du kommer att försöka ladda ett elfordon i ett vanligt eluttag (så kallat schuko-uttag), då dessa inte sällan installeras med 1,5 mm2 kabel som klarar max 10 ampere, men är definierade upp till 16 ampere, då med 2,5 mm2 kabel.

Sist men inte minst Var en klok Prosument och inse att säljtrycket där ute är högt och att långt ifrån alla vet vad de pratar om, eller hoppas på att DU inte vet vad du vill ha.
En uppenbar stötesten är hur man dimensionerar sina solpanelers nominella effekt och placering i förhållande till den växelriktare man installerar. De flesta tillverkare har en 35-50%-ig marginal för överkapacitet på anslutna solpanelers maximala effekt (kWp eller Wp). Och då behöver du redan ha beräknat vad dina paneler maximalt kan leverera, med hänsyn tagit till konfigurationen på just din anläggning (Riktning och lutning mot solen).

Bilden lånad från Jämtkraft.se (Klicka på den så kommer du till deras informationssida) 


Här följer en instruktivt filmklipp om olika teknologier för solpaneler - växelriktare (Engelska) :

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar