Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 18 februari 2020

Uppföljning av år 2019

Så här blev siffrorna för KraftWerk Nordhamnen för 2019.
14 402 kWh producerade, varav
6 942 kWh (48%) har nyttiggjorts på fastigheten, och
7 460 kWh (52%) har sålts.
10 606 kWh har konsumerats, varav
6 942 kWh (65%) är egenproducerade och
3 664 kWh (35%) är köpta.

Elhandelsbolaget (Vattenfall) har:
Sålt 3 663 kWh till en kostnad av 2 092,06 kronor (inklusive moms)
Köpt 7 467 kWh för 6 005,31 kronor (momsfritt).

Nettot för Elhandeln blir alltså ett överskott på 3 913,25 kronor

Elcertifikat och ursprungsgarantier har erhållits för hela produktionen (anm 1),
alltså 14 istället för 7, som hade varit fallet utan egen Elcertifikatsmätare.
Dessa har sålts för 817 kronor och från detta dras administrationsavgiften på 163 kronor, vilket ger en nettoöverskott på 654 kronor.

Elnätsbolaget (Ellevio) har skickat totalt 4 fakturor under året,
vilka representerar ett krav på 5 027 kronor netto, efter avdrag för nätnytta på 275,52 kr, vilket ger en kostnad på 1,372 kr/kWh för de köpta 3 664 kWh, inklusive fasta avgifter, energiskatt och moms.
Av dessa 1,372 kr/kWh utgör 0,43375 kr skatter (0,347 energiskatt, 0,08675 moms på energiskatt).
Av fakturerat belopp på 5 027 kronor, utgör fasta avgifter 2 877 kr och rörliga avgifter 2 150 kr, vilket ger en kostnad på 0,587 kr/kWh för de köpta 3 664 kWh, inklusive energiskatt och moms.

Tack vare en aggressiv styrning av den egna konsumtionen, är huvudsäkringen endast 3*16 Ampere och lägsta möjliga fasta avgifter hos nätbolaget tillämpas, trots att anläggningen kan leverera en produktion som skulle kräva den dubbla huvudsäkringen 3*32 Ampere.

Skattereduktion, för upp till antalet köpta 3 664 kWh har produktionen renderat i en skattereduktion på 2 197 kronor

Summering:
7 467 kWh har sålts och genererat 9 131,83 kronor i intäkter (1,224 kr/kWh).
3 664 kWh har köpts till en rörlig kostnad av 4 517,58 kronor (1,233 kr/kWh).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Anläggningen har genererat ett kontant överskott på 4 614,25 kronor eller om man önskar räkna in även fasta kostnaderna på 2 877 kronor, ett positivt netto på 1 737,25 kr för Elförsörjningen.

Samt dessutom genererat ett egenkonsumerat energiöverskott på 6 942 kWh, vilket kan värderas på lite olika sätt.

Exempelvis som substitut till köpt el, alltså kilowatt timmar som annars skulle köpts, överförts, energibeskattats och belagts med moms om de inte varit egenproducerade, här pratar vi om approximativt 1-2 kr/kWh, beroende på när konsumtionen skulle ha skett ...
alltså ett värde på 6 942 - 13 884 kronor.

Eller efter hur dess användning ersatt en alternativkostnad, exempelvis som drivmedel till fordon.
Alltså ett alternativvärde till bensin eller diesel.
En normal eldriven bil förbrukar i snitt 1,1 - 2 kWh/mil, en modern bil med förbränningsmotor drar cirka 0,5 liter bensin/diesel per mil. Med solel i tanken kommer man mellan 3 471 till 6 311 mil, vilket i kalkylen gör inköp av 1 736 - 3 156 liter bensin/diesel, till en kostnad av .. (?)

Låt oss vara konservativa och anta ett snittpris på bensin/diesel till 12 kr/liter (ett drömpris), då blir värdet av egenkonsumtionen 20 832 kronor (12 kr*1 736 liter) eller 37 872 kr (12 kr*3 156 liter).

Så lite på hur man nyttjar sin egenförbrukning är anläggningens överskott mellan
11 556 kronor (4 614,25 + 6 942) till 
42 486 kronor (4 614,25 + 37 872) skattefritt netto.

Så då är den stora frågan, "- Är en egen solenergianläggning lönsam?"

Beror på, skulle jag säga, 11 556 kronor är ju vad man kan hoppas på som nettoavkastning i inkomstslaget "Kapital" efter skatt (på bästa säkra räntesparande 2019), 
vid en ränta på:
2% på ett investerat kapital 825 429 kronor (0,02 * 0,7)
4% på ett investerat kapital 412 714 kronor (0,04 * 0,7)
8% på ett investerat kapital 206 357 kronor (0,08 * 0,7) 

42 486 kronor är ju vad man kan hoppas på som nettoavkastning i inkomstslaget "Kapital" efter skatt (på bästa säkra räntesparande 2019), vid en ränta på:
2% på ett investerat kapital 3 034 714 kronor (0,02 * 0,7)
4% på ett investerat kapital 1 517 357 kronor (0,04 * 0,7)
8% på ett investerat kapital 758 679 kronor (0,08 * 0,7)
16% på ett investerat kapital 379 339 kronor (0,16 * 0,7)

KraftWerk Nordhamnen har totalt kostat 288 204 kr i nettoinvestering (vilket du kan läsa i "Om KraftWerk Nordhamnen") och genererat en skattefri avkastning på mellan 11 556 kronor (4%) och 42 486 kronor (14,7%), beroende på hur man kan styra och förädla 
Så rådet blir att ta dig en titt på din egen situation, vilket kapital du har till förfogande, hur du kan utnyttja ett sparande i egen solel.

Anm1: EC/UG, ingår inte i elpriset hos elhandelsbolaget utan tillkommer på HELA produktionen, oavsett hur den producerade elen används, vilket skapar både en större volym på vilken den tilldelas och dessutom så realiseras detta genom att samtliga erhållna EC/UG säljs, vilket inte är så lätt att göra som enskild mikroproducent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar