Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

söndag 9 januari 2022

KraftWerk Nordhamnen i siffror för 2021

År 2021 har varit ett speciellt år, inte likt något annat. Bland annat har problem med värmesystemet gjort att den sedvanliga övergången till uppvärmning med fasta bränslen under den mörka årstiden inte kunnat göras och energin för konsumtion har till 100% utgjorts av elektricitet.

Dessutom har laddning av elfordon (batteribilar) för första gången gjorts från anläggningen och någon särredovisning av detta görs inte, likväl har ett antal hundra liter bensin/diesel ersatts av "gratis" elektricitet från solen. 
Under året har även ett batterilager på cirka 12 kWh installerats, som kommer att göra behovet av köpt elektricitet, i det närmaste obefintligt under merparten av 2022 och alla följande år.

KraftWerket producerade närmare 15 MWh, trots de stora produktionsbegränsningar som gjorts, varav
cirka 8,7 MWh såldes. Under året köptes cirka 6 MWh, vilket är en på tok för hög siffra, ändå och skyhöga elpriser till trots så slutar det på ett positivt resultat, alltså att den totala energikostnaden över året landade på plus inklusive ALLT, både skatter, nätavgifter och fasta avgifter. 


Andelen av elkostnaden som år skatter i form av energiskatten eller mervärdesskatt (även mervärdesskatt på energiskatten) är förfärande hög och borde snarast avskaffas ...
Egenförbrukningen, alltså den elektricitet som förbrukas utan att mätas är 6309 kWh och till ett värde av snittpriset av den köpta elektriciteten över året på 0,54 kronor/kWh så betingar den ett värde på 3382 kronor, men sannolikt så är den ekonomiska nyttan betydligt större, exempelvis om den laddats in i en batteribil som sedan på dessa 6309 kWh rullat cirka 3 000 mil och ersatt minst 1 500 liter diesel á 20 kronor, alltså 30 000 kronor. 

Till detta så kommer 15 ursprungsgarantier som ytterligare kommer att sockra resultatet, med ett idag okänt belopp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar