Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

söndag 23 januari 2022

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 31, "ett försök att bevara ett orimligt system"

Den för tillfället sittande regeringen har nu, förmodligen lagt historiens dummaste förslag, då man föreslår ett bidrag till medborgare som helt enkelt betalar de orimliga energiskatter som man själv drivit igenom, men nu fått kalla fötter (om skämtet tillåts), när medborgarna nu inser att de blivit "mjölkkossor" i ett helt sjukt skattesystem.

Vad har då hänt, jo regeringen har föreslagit Riksdagen om att besluta om att ge ett bidrag till hårt prövade medborgare som har blivit lidande av den huvudlösa politiken som gjort energi, denna livsnödvändighet, på tok för dyrbar och vi riskerar att se "energifattigdom" även här i Sverige.

Tanken är att de som har en viss energiförbrukning under december 2021, januari - februari 2022, skall få ett bidrag för att inte bli för arga och upprörda, bidraget,"Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december 2021, januari och februari 2022 och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. I tabellen nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation."
Så låt då Ingenjören förklara lite.
Allt sedan den så kallade "avregleringen" av elmarknaden har vi följande situation:

1) Du och din bostad/företag är fysiskt ansluten till ett elnät, där dess ägare har en koncession (ensamrätt) på att distribuera elektricitet i ett visst område. Detta elnät kräver en del omvårdnad och skötsel samt drabbas av en massa olika statliga dekret som kostar pengar. Av tradition så finns det en fast avgift för att ansluta sig till och vara ansluten till detta elnät. Efter avregleringen har dessutom en avgift för varje kWh som transporteras till din anläggning tillkommit.

I mitt område är det Ellevio (gamla Fortum) som äger elnätet och har koncession (monopol) på att distribuera elektricitet och de har följande fasta abonnemangskostnader:
16A, 210 kronor/månad + 25% moms = 262,5
20A, 288 kronor/månad + 25% moms = 360
25A, 368 kronor/månad + 25% moms = 460
35A, 550 kronor/månad + 25% moms = 687,5
50A, 850 kronor/månad + 25% moms = 1062,5

Samt en rörlig elnätsavgift för varje kWh som de överför på 20,5 öre + 25% moms = 25,63

2) Du vill ju gärna några kWh levererade till din anläggning/bostad/företag, så då måste du ju sluta ett avtal med något elhandelsbolag som vill göra detta. Här råder fri konkurrens, där du kan välja den leverantör av kWh som passar dig bäst, MEN det är en "fri konkurrens", med vissa begränsningar, ingen kan i längden leverera billigt och köpa dyrare. Det finns en gemensam Nordisk elmarknad, där priset på en kWh sätts timme för timme 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
Den medvetne konsumenten bör hålla järnkoll på Nordpool https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Hourly/?view=table

Även denna aktör, elhandelsbolaget, har statliga dekret som belastar deras verksamhet, ett exempel är att de måste ha ett "Cesarkonto" hos Energimyndigheten och köpa "Elcertifikat" i paritet med deras försäljning av elektricitet.

Elhandelsbolaget försöker givetvis få ihop en verksamhet som är vinstgivande, vilket säkert inte är så lätt när man säljer något, i stark konkurrens och som kunden vet exakt vad den kostar i inköp, timme för timme 24 timmar per dygn, 7 dar i veckan, 365 dagar per år.
Vanligen erbjuder elhandelsbolaget i huvudsak två avtalsmodeller:

Rörligt elpris, antingen tim-mätt, alltså timme för timme eller ett slags månadsmedelpris.
Bundet elpris, där man får ett pris per kWh som skall gälla under den period man avtalar.
Här tar alltså elhandelsbolaget en risk, att det elpris som man erbjudit blir till en förlustaffär och det har hänt att elhandelsbolag räknat fel och slagits ut från marknaden. Exempelvis, vad händer om det elhandelsbolag jag har ett treårigt avtal med, går i konkurs? En synnerligen intressant fråga, som förtjänar ett helt eget inlägg och inte tas upp här.

För att finansiera sin verksamhet, brukar elhandelsbolaget försöka ta ut en fast månadsavgift samt ett "påslag" på priset för varje kWh. Dessutom så måste de ju skaffa sig det antal "elcertifikat", som motsvarar deras årliga försäljningsvolym i antal MWh, samt lägga på 25% moms på hela klabbet.

Här tycker Ingenjören att man som kund skall vara extremt hård i sina förhandlingar och kräva att hela den fasta avgiften rabatteras och lika så "påslaget" på priset för varje kWh och istället eliminera elhandelsbolagets risk, genom att ha timdebitering och alltså betala det de kostar timme för timme.

En annan intressant post i räkningen från elhandelsbolaget är den för "Elcertifikat", i mitt fall så har Vattenfall uppgivit sig ha en kostnad för Elcertifikat på 1,40 öre/kWh + 25% moms, och snittvärdet på ett "Elcertifikat" varit 1,43 öre/kWh + 25% moms, under december.
Om man har ett eget SolKraftWerk så är ju december ingen höjdarmånad men lite sålt blir det ju ..3) Den gamla devisen om att beskatta "livsnödvändigheter och fattigt folk" gäller mer än någonsin och visst är energi en livsnödvändighet och Staten har lagt över allt mer av sin överfinansiering till just energiskatter. De följande exemplen kommer från Elområde 3, vilket är det område där överlägset flest abonnenter finns. I övrigt är Sverige indelat i 4 elområden, sedan 2011, efter Danska protester mot att det var för billig el i gränsområdena vilket skulle snedvrida konkurrensen.
Idag så gäller följande energiskatter på en kWh elektricitet :
Elområde 1 och 2: 26,4 öre + 25% moms = 33 (26+25%moms=32,5 öre 2021)
Elområde 3 och 4: 36 öre + 25% moms = 45 (35,6+25%moms=44,5 öre 2021)

Staten är idag den aktör som tjänar mest på varje kWh som uppstår, överförs och används:
Så utöver vissa specifika avgifter och pålagor hos elproducenter av visst slag, exempelvis kärnkraften och småskalig vattenkraft, så gäller följande:
Energiskatt 35,6 öre/kWh
Elcertifikat 1,4 öre/kWh
Mervärdesskatt (moms) 25% på allt, även skatt på skatten. 

Så hur är då den föreslagna "elpriskompensationen" tänkt att fungera?
Jag använder mig av Ellevio:s information till sina nätkunder, då det är svårt att hitta någon bättre information från andra källor.

Det intressanta är att nu kommer de som är "åtminstone lite smartare än en femteklassare", att få helt gratis elektricitet under december - februari och inte kommer vi att rösta (S) eller (MP) för det ...

Den som kan köpa billigt och styra sin förbrukning, kommer att göra en riktigt god affär ..

En otroligt god affär att köpa för 10-20 öre och få 160 öre i "bidrag".


2 kommentarer:

 1. Ja man kan ju inte tro att det är sant, ment tyvärr är det så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ibland överträffar verkligheten dikten!
   Ha en fortsatt bra dag
   /M

   Radera