Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

måndag 1 maj 2023

Walk the Walk, before you Talk the Talk!

Debattens vågor går höga, plötsligt befolkas landet av idel experter på det mesta, inte minst energi och energisystem, så den mest naturliga frågan är, Vad har de själva gjort av sin "expertkunskap", snackar de bara eller finns det en fungerande verkstad?

Så en statusuppdatering från KraftWerkNordhamnen för april månad 2023 blir, att trotts vissa tekniska problem och produktionsbortfall, så blev det en bra månad.

Batterilagret har varit under inkörning och den omfattande avverkningen av skuggande skog börjar visa resultat ... den dagliga produktionen har ökat betydligt (30 - 50%) ...
lika så den ekonomiska styrbarheten och egenutnyttjandegraden (bra pris = sälj / dåligt pris = använd själv / slutat köpa på natt och en regnig dag).

April 2023 i preliminära siffror

Köpt (kWh) :                    120
Sålt  (kWh)  :                    866
Produktion (kWh) :          2459
Egen användning (kWh): 1593

Elnät (SEK) :                    340
Elhandel (SEK) :             -832
Skattereduktion (SEK) :  -520
Netto (Preliminärt SEK): -1012

Egen användning (65%) av produktionen tillkommer med ett ospecificerat värde.
Så en försiktig uppskattning är -1012/0,65 = -1556 SEK ...
Vilket ger en brutto elkostnad (intäkt) på - 2 568 SEK för April månad.

Då finns en betydande osäkerhet avseende intäkten för frekvensstabilisering från Svenska Kraftnät, då ersättningarna för att balansera den nyckfulla vindkraften varit extremt höga under månaden ...

Exempel: 2,2 Euro/kWh den 10 april mellan klockan 14:00 - 16:00 till den som med avtal kan ta emot överflödig effekt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar