Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 2 augusti 2019

Ingenjörens Kokbok för energioberoende, Recept nummer 02

Tack för alla mycket positiva läsarreaktioner på det något humoristiska "Recept nummer 1", ur Ingenjörens kokbok för energioberoende. Över 400 unika läsare, på bara ett dygn, fantastiskt, det verkar vara många som vill bli energioberoende! Notera att om du som läsare/omnämnd har idéer, synpunkter eller klagomål så går det att i slutet på alla trådar, göra en kommentar, begäran om rättelse, etc.

Jag har under den senaste tiden pratat med ett antal olika typer av branschföreträdare för elhandel, eldistribution, etc. Senast idag talade jag med två olika typer av aktörer inom energibranschen:

Kundkraft Sverige AB, är ett bolag som aggregerar elköpare som överlåter till bolaget att genomför samfällda upphandlingar av el för deras räkning, med enda bärande idé att ett stort inköp ger ett lägre pris än många små, ytterst med den Norska mediekoncernen Schibsted ASA som ägare.
Switch Nordic Green AB, ett dotterbolag till elproducenten, Troms Kraft Strom AS, Tromsö, Norge

Bara för ordningens skull vill jag betona att det inte föreligger något negativt utpekande eller kritik mot de nämnda bolagen, utan de samtal som förts med respektive företrädare har varit konstruktiva och i mycket god ton. Omnämnandet tjänar ett och endast ett syfte och det är att belysa de påståenden som görs och ge läsaren en möjlighet att själv göra en bedömning av vad som fungerar för denne.  

Trenden är mer eller mindre tydlig i respektive samtal, men sammantaget är det HELT klart: Idag har varje elhandelsbolag med nödvändighet ett erbjudande till sina kunder att köpa och installera ett eget paket för att kunna producera solel på sitt eget tak (eller åtminstone på sin egen fastighet).

Villkoren för att sedan kunna dra nytta av den investering man gjort i en egen produktionsanläggning, är dock lite mer komplicerade än vad som är hälsosamt, även för en mycket kunnig och driftig person. Att gå från att vara en passiv konsument till "Prosument", är inte en dans på rosor.

Kundkraft säger sig inte kunna hantera "Prosumenter", då de inte inför en upphandling kan hantera de speciella krav som just kunder som både köper och säljer el ställer. De säger sig dock ha noterat att allt fler producerar egen el, men fortfarande är de ju en minoritet.

Nordic Green Energy, som de kallar sig, är inte grönare än att de vägrar betala något för den elenergi som en "Prosument" levererar över 2500 kWh under ett år (detta oberoende av hur mycket samma kund köper under samma period).

Ämnet är så pass komplicerat att det kommer att behandlas mer djupgående i senare Recept ... och endast översiktligt nu. 

Så här kommer, Recept nummer två i "Ingenjörens kokbok för energioberoende":

Kunskap är makt, ta reda på fakta, när du väl köpt all den hårdvara som behövs, vem säljer du din el till och vad är de beredda att betala?
  1. Så tag en lagom stor produktionsanläggning för solel.
  2. Tag en godkänd lösning som ger dig betalt för ALL el som du producerar i din anläggning, från Elcertifikat- och Ursprungsgaranti systemet som staten garanterar åtminstone femton år ...
  3. Detta kommer att bli mycket viktigt, då det inte är säkert att det kommer att vara en god affär att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.
  4. Du kommer att ha ett behov av att styra hur du använder din överskottsproduktion, lagring och om och när du väljer att köpa el ...
På Solcellsforum håller man ett Google-dokument med jämförelser av de olika elhandelsbolagens villkor. Hjälp gärna till att hålla detta dokument uppdaterat, då det ju inte är bättre än hur aktuell informationen i den är! <Här kan du läsa mer> 

En intelligent bedömning är att du som "Prosument" inte kan räkna med att sälja din egenproducerade el, utan att du behöver hitta andra sätt att få en avkastning på din investering.
Titta på denna produkt/tjänst som gör att du inte behöver sälja en endaste kWh för att få elcertifikat och ursprungsgarantier på ALLT du producerar och inte bara för den lilla del du säljer! Emulsionen.org en litet socialt företag med en stor produkt/tjänst.Miljöteknik är ekonomiskt lönsam, när den är som bäst!

Ha en trevlig sommar och samla gärna på recepten ur "Ingenjörens kokbok för energioberoende".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar