Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 1 januari 2021

Siffror och tankar runt El-året 2020!

Då har nyårsklockorna klämtat och vi kommer att skriva fel år, tills vi vant oss vid att det är 2021.
Hur blev då utfallet för KraftWerkNordhamnen, el-året 2020? Och hur ser planen ut för 2021?

En ökning av årsproduktionen från 14 402 till 16 709 kWh, med 2 307 kWh (16%)
En ökning av egenförbrukningen från 6 942 till 10 065 kWh, med 3 123 kWh (45%)
En minskning av andelen köpt el från 35 till 33%, men en ökning från 3 664 till 4 945 kWh.
En ökning av årskonsumtionen från 10 606 till 15 010 kWh, med 4 404 kWh (42%)Produktionen 2020, uppgick till 16 709 kWh, varav 10 065 kWh (60%) kunde konsumeras och resterande 6 644 kWh (40%) såldes.

Konsumtionen 2020, uppgick till 15 010 kWh, vilket täckte 67% (2/3-delar) av behovet och 4 945 kWh (33%) fick köpas.

Hur ser då detta ut i jämförelse med 2019?
2019 uppgick produktionen till 14 402 kWh, varav 6 942 kWh (48%) konsumerades och resterande
7 460 kWh (52%) såldes.

2019 uppgick konsumtionen till 10 606 kWh, vilket täckte 65% av behovet och resterande 3 664 kWh (35%) fick köpas.

Nästa steg: 
1) att innan den 30 juni 2021, installera ett elektriskt/kemiskt energilager för att kunna jämna ut produktion mot konsumtion till 100% mellan mitten på februari till slutet av oktober/mitten av november och därmed sänka behovet av köpt el till mellan 500 - 1000 kWh/år.

2) att röja skuggande skog i syd-väst till väst och därigenom öka årsproduktionen med ca 10 000 kWh.

3) att drastiskt öka den egna förmågan att ta hand om och nyttiggöra den egna produktionen samt utveckla en egen styrning som prioriterar den bästa användningen utifrån realtidsparametrar.
Här är fordons laddstationen en viktig del i att öka utbytet från anläggningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar