Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

måndag 8 mars 2021

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 28, "Elcertifikatssystemet har kollapsat!"

Elcertifikatens prisutveckling januari 2006 - februari 2021


Då händer det som jag varnat för sedan 2016, betydande förändringar av spelreglerna för dig som mikroproducent och nu är det Staten som börjat hata dig för att du framhärdar i att producera miljövänlig elektricitet och lät dig luras av deras utfästelser om ett system för Elcertifikat och Ursprungsgarantier som skulle gälla i minst 15 år. I augusti 2008 var snittpriset för ett elcertifikat 372,1 kronor, alltså ett prisfall på 370 kronor eller 99,44%

Så då är snittkostnaden för ett elcertifikat under februari 2021, 2,1 kronor, vilket ger en kostnad per kWh på 2,1/1000 = 0,0021 kronor (0,21 öre) skulle vara intressant att se vad elleverantören, i mitt fall statliga Vattenfall, debiterar sina kunder för Elcertifikat?
Oj då 1,83 öre/kWh, istället för 0,21 öre/kWh, en överdebitering med 871,4%, är vattenfall så ineffektiva eller är det en medveten strategi?

Varför händer då detta, varför kollapsar det statliga Elcertifikatssystemet redan NU, 15 år före det skall avskaffas (25 år före det planerade avskaffandet, då man i riksdagsbeslutet har flyttat slutdatumet från 2045 till 2035)?


En orealistisk och populistisk utbyggnad av storskalig vindkraft skulle jag vilja påstå, från 864 546 MWh 2004 till 19 202 969 MWh 2019, alltså med 2 200,21%.
Undrar vad som hände 2013, då Biomassa/gas, vattenkraft och Torv fullständigt krackelerade?* Faktaruta Elcertifikat ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar