Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 29 oktober 2022

Ingenjören förklarar - "Högkostnadsskydd för höga elpriser"

Knappt har den nya regeringens pressträff klingat ut i medierna, innan olika intressegrupper poppar upp och sprider desinformation, eller spelar på vanligt folks okunnighet och "den svenska avundsjukan".

Men låt oss för ett ögonblick minnas den gamla regeringens "Elprisstöd", där en kompensation utlovades till hushåll som konsumerade minst 700 kWh i månaden under perioden december 2021 till februari 2022.

Klicka på tabellen för att se den i full storlek
Fördelen med "elprisstödet" var att att det var enkelt att förstå, det gällde helt enkelt att använda så mycket el som möjligt under månaden, dock max 2000 kWh, för då blev elen billigare per kWh. 

100 kronor / 700 kWh = 14,29 öre/kWh
1900 kronor / 1900 kWh = 100 öre/kWh

I det slutliga beslutet fanns även med ett utrymme att lämna ett "elprisstöd" för mars 2022, vilket kom att gälla ENDAST för kunder i elprisområde 3 och 4!!!

Klicka på tabellen för att se den i full storlek 
100 kronor / 400 kWh = 25 öre/kWh
1000 kronor / 2000 kWh = 50 öre/kWh
Nackdelen var att den stimulerade en ökad elanvändning.

Nu åter till den nya regeringens föreslagna "Högkostnadsskydd för höga elpriser", där man uppenbarligen lärt sin läxa och eliminerat risken att stimulera till en ökad elanvändning.
Detta genom att helt enkelt införa ett retroaktivt högkostnadsskydd för elpriserna som redan har varit, mellan oktober 2021 och september 2022, så långt har man ju lyckats att eliminera nackdelen med den gamla regeringens "elprisstöd", men till priset av en betydligt mer komplicerad konstruktion.

Klicka på bilden för att se den i full storlek


Den nya regeringens "Högkostnadsskydd för höga elpriser", är ett försök att sätta ett tak på elpriset på 75 öre/kWh under perioden oktober 2021 - september 2022. Man utgår från medelpriset på den nordiska elbörsen för samma period för respektive Elområde,
SE 1 : 43 öre/kWh - 75 öre/kWh = -32 öre/kWh
SE 2 : 46 öre/kWh - 75 öre/kWh = -29 öre/kWh
SE 3 : 125 öre/kWh - 75 öre/kWh = 50 öre/kWh
SE 4 : 154 öre/kWh - 75 öre/kWh = 79 öre/kWh
Elkunderna i elområde SE 1 och SE 2, har haft ett medelpris under takpriset på 75 öre/kWh och får därför ett negativt (-) belopp på sitt högkostnadsskydd.
------------ Humor ruta ---------------------------------------------------------------------------------------
Enligt säkra källor på regeringskansliet slipper dessa dock betala in 32 respektive 29 öre per kWh i efterhand 😁
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Men om man istället ser på medelpriset månad för månad mellan oktober 2021 och september 2022 i de fyra elområdena, så kan man konstatera att månadsmedelpriset vid två månader överstigit 75 öre/kWh, även i elområde SE 1 och SE 2.

Klicka på tabellen för att se den i full storlekSystemet med elpriser på den moderna elmarknaden är så komplext, att någon form av "rättvisa" INTE går att uppnå, då varje elkund och dess förhållanden är unika. Två grannar med exakt likadana hus, kan ha helt olika elkostnader, därför måste ett högkostnadsskydd vara generaliserat och utgå från grovt förenklade parametrar, så som i detta fallet. Högkostnadsskyddet bygger på en "medel-elkund", som har haft rörligt elpris under hela perioden och en elförbrukning för var och en av de tolv månaderna, som motsvarar en medel-elkunds förbrukning. 

För beaktar man inte den totala elförbrukningen, respektive månad och elområde och viktar det totala medelpriset efter detta, så blir det en helt annan bild av medelpriset för perioden.

Klicka på tabellen för att se den i full storlek


Samtidigt skall man ju komma ihåg att den gamla regeringens "Elprisstöd", redan kompenserat elkunderna med upp till 6 000 kronor och i elområde SE 3 och SE 4, upp till 7 000 kronor.

Båda regeringarnas försök att lugna medborgarnas ilska över den misskötta energipolitiken har dock en gemensam nackdel, de är båda en panikåtgärd och fullständigt verkningslösa. Det hade varit betydligt bättre att satsa medborgarnas skattepengar på ny bas- och balanskraft, än att försöka förhindra revolter, uppror och "energifattigdom" i efterhand. 

Dessutom är det inte gratis att genomföra sådana här storskaliga pengaströmmar, där man först hämtar in enorma belopp i energi- och mervärdesskatter, för att sedan återbetala en mindre del till den som ursprungligen lagt ut pengarna. 

Vi har byggt upp ett samhälle som är så komplext och överbeskattat att det inte längre fungerar, speciellt inte i förändring och i en dynamisk sam- och framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar