Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

fredag 11 november 2022

Oktober 2022 - Varför spara på elektricitet, den ju är "nästan" gratis?

Mot bakgrund av den bild av hösten och vinterns energiförsörjning i allmänhet och elektriciteten i synnerhet, som målats upp i media följer här en uppföljning och jämförelse av KrafWerket mellan oktober 2021 och oktober 2022.

Oktober 2021,
köptes 399 kWh á 50,84 öre/kWh = 202,85 kronor
såldes 214 kWh á 101,781 öre/kWh = 217,81 kronor

Oktober 2022,
köptes 873 kWh á 30,42 öre/kWh = 265,57 kronor
såldes 232 kWh á 115,208 öre/kWh = 267,28 kronorI oktober 2022,
köptes 474 kWh(873 - 399) 118,8% fler, 20,42 öre/kWh(50,84 - 30,42) 40,2% billigare än 2021
såldes 18 kWh(232 - 214) 8,4% fler, 13,43 öre/kWh(115,208 - 101,781) 13,2% dyrare än 2021


Månadsmedlet för respektive månad och elområde såg ut så här ..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar