Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

torsdag 3 augusti 2023

Juli 2023, en utmaning för KraftWerkets styrning och reglering.

Under juli månad 2023 har produktionen varit 2875 kWh
Av de producerade 2875 kWh såldes 1778 kWh (62%) och ytterligare 154 kWh köptes.

Elhandeln för perioden visar på att en strikt reglering av när man köper och säljer elektricitet lönar sig bra, även vid stora variationer och minuspriser.
Nettopriset för en köpt kWh blev 8,95 öre och understiger priset för en såld kWh 43,231 öre, med 34,231 öre (382,47%).Energimarknadsbyrån har räknat fram ett Månadsmedelpris för de olika elområdena och för SE3 är detta 37,7 öre/kWh (exklusive alla påslag, skatter, mm).
I jämförelse med "Månadsmedelpriset" på 37,7 öre/kWh, står sig ett "köppris" på 8,95 öre/kWh (321,23% lägre) och ett "säljpris" på 43,231 öre/kWh (14,67% högre) bra!

Klicka på tabellen för att komma till Energimarknadsbyrån


En jämförelse med samma månad 2022, med en produktion på 2672 kWh,
ger en ökning med 203 kWh (+7,6%).
Av de producerade 2672 kWh såldes 2028 kWh (76%) och ytterligare 115 kWh köptes.

En jämförelse mellan elhandeln samma månad 2022, då
nettopriset för en köpt kWh 48,84 öre och understeg priset för en såld kWh 123,522 öre,
med 74,682 öre (165,4%), resulterar i konstaterandet att beloppen i juli 2022 visserligen var större, men att skillnaden mellan köp och säljpriset bara var cirka 2,5 gånger 2022, medans nästan 5 gånger 2023.Den striktare regleringen av den exakta tidpunkten när man köper, säljer eller själv nyttjar/lagrar energin har nästan fördubblat effektiviteten och anläggningens intjäningsförmåga, 

Köpt elektricitet per timme 1 - 31/7 2023

något som behövs på en turbulent elmarknad ...

Timpris 1 - 11/7 2023

Timpris 12 - 21/7 2023

Timpris 22 - 31/7 2023

Sammanställning Juli 2023
Total Intäkt : 1 535,64 kronor.

Försäljning            (1778 kWh)      768,65 kronor
Köp                         (154 kWh)       -22,81 kronor

Elöverföring                                  -277,00 kronor
(Inklusive fastavgift, energiskatt och moms).
Skattereduktion    (1778
 kWh)     1066,80 kronor

Tillkommer Ursprungsgarantier för 2672 kWh.
Egenanvändning av 1097 kWh

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar