Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

torsdag 5 december 2019

Egen härd är guld värd

När man har sin egen elcertifikatsmätare från CheckWatt så får man inte bara ursprungsgarantier och elcertifikat för HELA sin produktion, utan även en himla massa bra statistik att dela med sig .... 


Som synes så var produktionen i oktober 2018 631 kWh, cirka 5% högre än 611 kWh 2019 och vad som räddade skivan var att vi byggt in en förmåga att styra även konsumtionen, vilken sjunkit från 730 kWh till 619 kWh eller drygt 15%.
I oktober 2018 såldes 248 kWh och 2019 306 kWh, trots den 5% lägre produktionen, samtidig som köpt el minskat från 347 kWh 2018 till 314 kWh 2019, alltså med nästan 10%!!
Trots att anläggningen, styrning och lagringsförmågan ännu inte är helt färdigutvecklad har vi lyckats att helt styra bort den varierande produktionen under oktober månad.

Notera även att vi under 2018 "tjänat in" 0,631 istället för 0,248 och 2019 0,611 istället för 0,306 elcertifikat/ursprungsgarantier, vilket inte varit möjligt utan egen mätning.
Nu är vi inne i "brytmånaden" November, då det är dags att övergå till Vinterenergiförsörjning och se solelen som ett trevligt komplement ... i februari 2020 är det dags att återgå till det normala.
Här kan du se de senaste mätvärdena 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar