Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

lördag 7 december 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 23, DEBET & KREDIT

Den vanligaste frågan jag får, är hur man skall tänka om Ekonomin inför investeringsbeslutet i en egen produktionsanläggning för solel. Jag brukar hävda att det är komplett omöjligt att göra en objektiv kalkyl på den investeringen, utan att man måste se till sin egen situation, både nuvarande och den man ser över 20-30 år framöver. Men i slutändan kommer det ändå att bli något helt annat, än vad kalkylen visade.
Att bli "Solfabrikör", är att investerar i en produktionsutrustning, utan garantier om produktion, långsiktiga kundavtal eller att det ens finns en fungerande marknad för din produkt.

Det finns ett flertal mer eller mindre noggranna kalkylmodeller, men med det gemensamma att de utgår från den ögonblicksbild av de rådande förutsättningarna, då de skapades (sist i detta inlägg hittar du ett förslag på en relativt seriös kalkylmall).

Så recept nummer 23, i Ingenjörens kokbok handlar om Debet och Kredit för en "Solfabrikör".

Skall därför som vanligt frikostigt dela med mig av förvärvad klokskap i form av verkliga siffror för perioden oktober 2018 till september 2019.
Som tidigare nämnts så är anläggningen INTE optimerad för största möjliga produktion, utan en så jämn produktion över dagen/året som möjligt samt då anläggningen och bakomliggande systemtänk fortfarande är under färdigställande, så har potentialen för maximal produktion begränsats, i väntan på att det totala systemet skall kunna ta hand om produktionstopparna med en huvudsäkring mot nätet på 16 Ampere. Enligt preliminära beräkningar kommer årsproduktionen att öka med upp till 50%, då skuggningar i Öst, Syd-Syd-Väst och Väst avlägsnats.

Så här ser den faktiska produktionen ut mellan oktober 2018 till september 2019, mätt i antal MWh.

Klicka på grafiken för att se den i full storlek.
Men det finns ett annat intressantare sätt att betrakta produktionen ifrån och det är vilken ekonomisk nytta den skapar för sin ägare ..

Klicka på grafiken för att se den i full storlek.


Och som synes så är det en mycket god investering, eller hur?

Under perioden tjänade anläggningen in ett totalt värde på 21 927 kronor, netto!
11 795 kronor i reda pengar och 10 132 kronor genom att eliminera behov av köpt energi.

Om Du har ett investeringstips som kommer att ge mig en passiv, skattefri årlig inkomst på 21 927 kronor, som dessutom är helt riskfri så snälla hör av Dig, jag är verkligen intresserad ...

Och du som tittar i din bankbok och undrar över hur du skall få en rimlig och säker avkastning på dina besparingar ... kan notera att med dagens skatt på kapitalinkomster på 30%, så motsvarar detta en årlig kapitalinkomst/bankränta på 31 325 kronor på totalt investerat kapital om 288 204 kronor, alltså närmare 11% skattefri ränta .. ett gott skäl att överväga att bli "Solfabrikör" ;-)


En av de mest pretentiösa kalkylmallarna är Solkollens mall i Microsoft Excel format..

Klicka på bilden för att ladda/öppna filen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar