Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

söndag 22 december 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 24, Sanning och Konsekvens!

Elnätsbolagets bild av anläggningen och köp av elektricitet.
2018: 4 169 kWh
2019: 3 852 kWh
En minskning med 317 kWh eller 8%.


Elnätsbolagets bild av anläggningen och elförsäljning:
2018: 6 133 kWh
2019: 7 485 kWh
En ökning med 1 352 kWh eller 22%.


Elnätsbolagets bild av anläggningen och balansen mellan köpt/såld elektricitet.
2018 sålde anläggningen 1 964 kWh mer än den köpte
2019 sålde anläggningen 3 633 kWh mer än den köpte
En förändring med 1 669 kWh eller 85%.Den verkliga bilden av anläggningen är en produktion
2018 på 12 614 kWh
2019 på 14 483 kWh
En förändring med 1 869 kWh, eller 15%


Sammanfattat så har förmågan till egenkonsumtion, alltså att ta om hand den egna produktionen ökat i absoluta tal men minskat med 3 procentenheter relativt den ökade produktionen.
2018 12 614 kWh - 6 133 kWh -> 48,6% (försåld andel)
2019 14 483 kWh - 7 455 kWh -> 51,5% (försåld andel)
Så kan det självklart inte få fortsätta, speciellt som större produktionsbegränsningar sats in i väntan på en bättre energistyrning och utökade möjligheter att "släcka ut" behovet av köpt elenergi under 8-9 månader av 12.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar