Instruktion

Klicka på instruktionen för att se den i full storlek

tisdag 6 augusti 2019

Ingenjörens kokbok för energioberoende, Recept nummer 06

SolarEdge, levererar en beräknings app som planeringsverktyg till sina solel-system. Denna beräknings app ger en fingervisning om hur mycket av den genererade elkraften som kan utnyttjas från solpaneler med en viss nominell effekt som installeras på en viss latitud, utifrån den årliga elkonsumtionen, med eller utan ett energilager på 10 kWh.
Av jämförelserna ovan, framgår med önskvärd tydlighet hur drastisk möjligheten ökar, att själv nyttja sin producerade solel, med ett energilager. 
Men detta är ju bara i teorin ... Efter att ha samlat produktionsdata varje minut från mitt sol KraftWerk Nordhamnen I sedan september 2015 och KraftWerk Nordhamnen II sedan Juni 2017 framstår det tydligare och tydligare vad som är knäckfrågorna och kommer att vara ett problem eller möjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar